Reconstructie Nieuwe Uitleg

In de Nieuwe Uitleg in Bakel is het riool aan vervanging toe. Tegelijkertijd krijgt de straat, in overleg met de bewoners, een nieuwe bovengrondse inrichting. De voorbereidingen voor dit project zijn klaar. In de week van 10 juni start Selten Aannemingsbedrijf met de werkzaamheden. In eerste instantie moet de kruising met de Schoolstraat worden opgebroken. Om het verkeer veilig langs het werk te laten rijden worden er stoplichten geplaatst op de Schoolstraat, Auerschootseweg en Molenakkers. Zodra het verkeer veilig het werkvak kan passeren, naar verwachting na twee weken, worden de verkeerslichten weer verwijderd.

De werkzaamheden gaan daarna verder in de Nieuwe Uitleg. De Nieuwe Uitleg zal daarom afgesloten worden voor doorgaand verkeer tot ongeveer november van dit jaar. Het werk wordt gefaseerd uitgevoerd om de bereikbaarheid van de woningen zo goed mogelijk te borgen.

Ontwerp nieuwe inrichting straat
Ontwerpbureau Verhoeven de Ruijter heeft het ontwerp voor de bovengrondse inrichting gemaakt. Met de bewoners van de Nieuwe Uitleg is het ontwerp besproken en zijn keuzes gemaakt. De laatste tekeningen vind je onderaan deze pagina.

De aanleg van een nieuw rioolstelsel in De Nieuwe Uitleg gaat ook bijdragen aan een verbetering van de hemelwaterafvoer in geheel Bakel. Het huidige riool maakt in ieder geval plaats voor een nieuwe vuil- en hemelwaterafvoer. Hierbij wordt zoveel mogelijk regenwater afgekoppeld van het vuilwaterstelsel. De regenpijpen van de woningen worden, als de bewoners daarmee instemmen, opnieuw aangesloten op de hemelwaterriolering. Extra informatie hierover vind je in de bijgevoegde nieuwbrief “Klimaat maatregelen”.

Uitvoering
De aanbesteding om een aannemer te selecteren loopt. Begin mei is de aannemer bekend. Dan kan deze beginnen met de werkvoorbereiding. De werkzaamheden starten aan de kant van de Schoolstraat/Auerschootseweg en er wordt gewerkt in de richting van de Burg. Diepstratenlaan. Het werk verloopt in fases zodat niet de gehele Nieuwe Uitleg tegelijk open gebroken is en de overlast zoveel als mogelijk wordt beperkt.

Planning
Op maandag 15 april start Enexis met de vervanging van de huisaansluitingen van het gas. Aannemer Hurkmans gaat in opdracht van Enexis ca. 47 gasaansluitingen vernieuwen. het zal de nodige weken duren voordat alles vervangen is.

Brabant Water gaat aan de slag met het vervangen de hoofdwaterleiding in de Nieuwe Uitleg. Voordat zij start ontvangen bewoners nog een brief. Aannemer Van der Steen voert dit uit in opdracht Brabant Water, zij hebben ook de nodige weken werk.

Zodra Enexis en Brabant Water klaar zijn, in ieder geval met een groot deel van de werkzaamheden gaat een aannemer voor ons aan de slag gaan met de “grote” werkzaamheden en de rioolvervanging. Voordat deze werkzaamheden starten, ontvangen bewoners een brief met de laatste informatie.