Reconstructie Nieuwe Uitleg

In de Nieuwe Uitleg in Bakel is het riool aan vervanging toe. Tegelijkertijd krijgt de straat, in overleg met de buurtbewoners, een nieuwe bovengrondse inrichting. De voorbereidingen voor dit project zijn opgestart. De werkzaamheden worden in 2019 uitgevoerd.

Ontwerp nieuwe inrichting straat
Ontwerpbureau Verhoeven de Ruijter maakt het ontwerp voor de bovengrondse inrichting. De eerste ontwerpschetsen, het voorlopig ontwerp en het definitieve ontwerp bespreken we met de bewoners van de Nieuwe Uitleg. De laatste stukken vind je onderaan deze pagina.
De aanleg van een nieuw rioolstelsel in De Nieuwe Uitleg gaat ook bijdragen aan een verbetering van de hemelwaterafvoer in geheel Bakel. Het huidige riool maakt in ieder geval plaats voor een nieuwe vuilwaterafvoer en een nieuwe hemelwaterafvoer.

Voortgang ontwerp
Tijdens de 2e bewonersavond is het ontwerp getoond aan de aanwezigen en zijn keuzes besproken. Over het algemeen is het ontwerp goed ontvangen. Er is nog overleg over details en persoonlijke situaties. In de komende weken worden deze details uitgewerkt en de persoonlijke situaties bekeken. Het nieuwe ontwerp betekent dat aan de noordzijde van de straat alle bomen gekapt worden. De kapvergunning wordt hiervoor aangevraagd.
Wanneer er voor gekozen wordt om aan de zuidzijde nog enkele bomen te verwijderen als de situatie daarom vraagt dan wordt er een 2e kapvergunning aangevraagd. Aan de noordzijde van de weg komt een breed voetpad te liggen. De bomen aan de zuidzijde blijven staan.

Planning
In komende periode worden de technische details uitgewerkt en wordt er een aannemer gezocht. Volgens de planning kan de daadwerkelijk uitvoering starten in mei/juni van dit jaar. De bomenkap vindt, indien haalbaar i.v.m. de kapvergunning, plaats in maart. De uitvoering duurt ongeveer 10 weken waarbij de weg in fases open gebroken wordt. We streven er na om in de zomervakantie, maar ook tijdens de werkweken, de overlast voor iedereen te beperken.

 

PDFPresentatie infoavond Nieuwe Uitleg 22 januari 2019.pdf

PDFPresentatie infoavond Nieuwe Uitleg van 11 december 2018

PDFVoorlopig Ontwerp 22-1-2019.pdf

PDFVoorlopig inrichtingsplan 22-1-2019.pdf