Reconstructie Nieuwe Uitleg

In de Nieuwe Uitleg in Bakel is het riool aan vervanging toe. Tegelijkertijd krijgt de straat, in overleg met de buurtbewoners, een nieuwe bovengrondse inrichting. De voorbereidingen voor dit project zijn opgestart. De werkzaamheden worden in 2019 uitgevoerd.

Ontwerp nieuwe inrichting straat
Ontwerpbureau Verhoeven de Ruijter maakt het ontwerp voor de bovengrondse inrichting. De eerste ontwerpschetsen, het voorlopig ontwerp en het definitieve ontwerp bespreken we met de bewoners van de Nieuwe Uitleg. De laatste stukken vind je onderaan deze pagina. De aanleg van een nieuw rioolstelsel in De Nieuwe Uitleg kan ook bijdragen aan een verbetering van de hemelwaterafvoer in geheel Bakel, dit wordt nader bekeken. Het huidige riool maakt in ieder geval plaats voor een nieuwe vuilwaterafvoer en een nieuwe hemelwaterafvoer.

PDFPresentatie infoavond Nieuwe Uitleg van 11 december 2018

PDFPoster schetsmodellen bewoners

PDFSchetsontwerp Nieuwe Uitleg