Reconstructie St. Annastraat.

De gemeente is onlangs gestart met de voorbereiding van de reconstructie van de St. Annastraat in Gemert. Dit is de werktitel voor het werk dat uitgevoerd gaat worden aan de weg en het riool tussen de rotonde Lodderdijk nabij de atletiekbaan en de rotonde Willem de Haasstraat nabij het kunstlokaal D’n Dorpel. Een overzichtskaart van het projectgebied vindt je hieronder.

Op 26 en 27 november 2019 was er een informatieavond om aanwonenden en bedrijven te informeren over het gehele plan, de voorgenomen planning en alle stappen die gezet moeten worden.

PDFPresentatie 26 en 278 november 2019

In de komende maanden tot ongeveer mei 2020 wordt een ontwerp gemaakt voor de nieuwe bovengrondse inrichting. Het ontwerp wordt in meerdere fases met de belanghebbenden besproken en daar waar mogelijk bijgesteld. De voorgenomen planning is als volgt:

Uitvoeren diverse onderzoeken

november 2019 tot maart 2020

Opstellen Schets Ontwerp

januari – februari 2020

Presentatie Schets Ontwerp

februari 2020

Uitwerken naar Voorlopig Ontwerp

maart – april 2020

Presentatie Voorlopig Ontwerp

april 2020

Definitief Ontwerp gereed

mei 2020

Werkvergunningen verkrijgen

januari tot juli 2020

Start uitvoering

september – oktober 2020

Zodra er nieuwe informatie is dan wordt die ook via deze projectenpagina gedeeld.

Vragen? Mail naar gemeente@gemert-bakel.nl t.a.v Stefan van den Hoogen of bel 0492-378500.