Rioolvervanging Gemert-Noord

Een deel van het riool in Gemert-Noord (wijk Molenbroek) is aan vervanging toe en wordt omgebouwd tot een volledig gescheiden stelsel. Dit gebeurt in fases. In plaats van het bestaande enkelvoudige riool (gemengd stelsel) komt er een nieuw vuilwaterriool én een nieuw hemelwaterriool. Hiermee wordt het hemelwater apart afgevoerd naar de Molenbroekse Loop.

Kansen bovengronds
Wanneer de straat wordt opengebroken voor de rioolvervanging ontstaan er kansen om ook bovengronds veranderingen in de inrichting van de straat aan te brengen. Veranderingen beperken zich tot eenvoudige aanpassingen van het wegprofiel en de hoeveelheid parkeergelegenheid. Daarnaast kunnen aanpassingen leiden tot een vergroening van het straatbeeld, minder verharding en meer ruimte voor groen waardoor regenwater op een natuurlijk wijze kan infiltreren.

Fasering
Om de overlast tot een minimum te beperken delen we het projectgebied op. De werkzaamheden worden uitgevoerd in 3 fases (zie afbeelding).

Fase 1: Pastoor Santfoortstraat, Pastoor Strijbosstraat (gedeeltelijk), een deel van de Vondellaan met de aansluiting en lozing op de Molenbroekse Loop.

Fase 2: Pastoor Gautiusstraat, Pastoor Attendorenstraat (ventweg / parkeerplaats), Overste Suijsstraat en de Kapelaan Sickingstraat.

Fase 3: Vicaris van der Asdonckstraat.

foto Rioolvervanging projectgebied Gemert noord 1
(groter plaatje? klik op de foto)

Uitvoering fase 1
De aanbesteding voor fase 1 is afgerond. Aannemingsbedrijf Selten uit Uden heeft het werk aangenomen. Direct na de zomervakantie start de uitvoering van de werkzaamheden. Aanwonenden worden per brief hierover nader geïnformeerd.
De werkzaamheden zullen beginnen nabij de Molenbroekse Loop en gaan via de Vondellaan richting de Pastoor Santfoortstraat en vervolgens naar de Pastoor Strijbosstraat. De bereikbaarheid is hierbij wel van belang. De aannemer zorgt voor de bereikbaarheid van de woningen in de omgeving, enige vertraging en omrijden als gevolg van de werkzaamheden is hierbij niet te voorkomen.

Voorbereiding fase 2
De werkvoorbereiding is opgestart. Naar verwachting worden de bewoners in september 2019 geïnformeerd over de plannen tijdens een bewonersavond.

De 3e fase is de Vicaris van der Asdonkstraat. De voorbereiding en uitvoering volgt aansluitend aan fase 2. Nadere informatie hierover volgt later.