Rioolvervanging Gemert-Noord

Een deel van het riool in Gemert-Noord (wijk Molenbroek) is aan vervanging toe en wordt omgebouwd tot een volledig gescheiden stelsel. Dit gebeurt in fases. In plaats van het bestaande enkelvoudige riool (gemengd stelsel) komt er een nieuw vuilwaterriool én een nieuw hemelwaterriool. Hiermee wordt het hemelwater apart afgevoerd naar de Molenbroekse Loop.

Kansen bovengronds

Wanneer de straat wordt opengebroken voor de rioolvervanging ontstaan er kansen om ook bovengronds veranderingen in de inrichting van de straat aan te brengen. Veranderingen beperken zich tot eenvoudige aanpassingen van het wegprofiel en de hoeveelheid parkeergelegenheid. Daarnaast kunnen aanpassingen leiden tot een vergroening van het straatbeeld, minder verharding en meer ruimte voor groen waardoor regenwater op een natuurlijk wijze kan infiltreren.

Fasering
Om de overlast tot een minimum te beperken delen we het projectgebied op. De werkzaamheden worden uitgevoerd in 3 fases (zie afbeelding).

foto Rioolvervanging projectgebied Gemert noord 1
(groter plaatje? klik op de foto)

Fase 1

Pastoor Santfoortstraat, Pastoor Strijbosstraat (gedeeltelijk), een deel van de Vondellaan met de aansluiting en lozing op de Molenbroekse Loop.

Status
Afgerond

Fase 2

Pastoor Gautiusstraat, Pastoor Attendorenstraat (ventweg / parkeerplaats), Overste Suijsstraat en de Kapelaan Sickingstraat.

Status

Op 29 oktober is tijdens een bewonersavond het voorlopig ontwerp gepresenteerd.

Planning

Bewonersavond 29 oktober 2019
PDF Presentatie  
PDF Voorlopig Ontwerp  
Inloopmoment defintief ontwerp december 2019
Aanbesteding februari 2020
Start uitvoering maart 2020

Fase 3

Vicaris van der Asdonckstraat.

Status

De voorbereiding en uitvoering volgt aansluitend aan fase 2. Nadere informatie hierover volgt later.