Transitie landelijk gebied

De agrarische sector is bezig met een grote transitie die nog vele jaren zal duren. Het stoppen van agrarische ondernemers en het verdwijnen van hun bedrijven heeft direct gevolgen voor de boeren zelf, maar is ook van invloed op het vestigingsklimaat van de regio. De omvorming van de agrarische sector is deze periode het vliegwiel voor de transitie van het hele landelijk gebied. De transitie van de agrarische sector vraagt namelijk om het zoeken naar nieuwe economische dragers en nodigt uit tot het versterken van de ruimtelijke en ecologische kwaliteit. Het vraagt om aandacht voor economie, ecologie en leefbaarheid. 

Omgevingsvisie
Om nieuwe economische en recreatieve ontwikkelingen in het buitengebied een kans te geven is de gemeente gestart met de Proeftuin VAB Elsendorp. Dit als voorloper op de nieuwe omgevingsvisie voor het hele buitengebied van Gemert-Bakel. Voor ondernemers die kiezen voor een toekomst in de veehouderij is werken in harmonie met hun omgeving een vereiste. 

Zorgvuldige veehouderij
Gemert-Bakel wil naar een zorgvuldige veehouderij met draagvlak. De gemeente faciliteert het proces om dit te realiseren. Structurele overlast past daar niet bij. Wil er een toekomst zijn voor de veehouderij, dan moet het vertrouwen worden hersteld. De dialoog tussen boeren en inwoners is een belangrijke sleutel om tot verandering te komen. Vertrouwen komt als ondernemers investeren in duurzaamheid, veiligheid en innovatie. Er liggen kansen in het buitengebied maar de zorgvuldige veehouderij moet wel een gezicht krijgen.

Omdat de gemeente een zorgvuldige dialoog belangrijk vindt en ontwikkelaars wil stimuleren dit op een goede manier te doen, heeft de gemeente spelregels opgesteld voor een zorgvuldige dialoog. Deze spelregels gelden overigens niet alleen voor initiatieven in de agrarische sector, maar ook voor andere ontwikkelingsplannen, bijvoorbeeld woningbouw.

PDF171011 Spelregels Zorgvuldige dialoog.pdf