Zorgvuldige veehouderij

Buitengebied in De Peel
De gemeente Gemert-Bakel is een plattelandsgemeente in De Peel met een groot en mooi buitengebied. Dit platteland is altijd onderdeel geweest van de identiteit van de gemeente, een gebied waar mensen wonen, werken en recreëren. Een dynamisch gebied waar veel mensen zich betrokken bij voelen. Het platteland is altijd in beweging maar de toekomst wordt nu op de proef gesteld. De Peel heeft de hoogste veedichtheid van Europa. Gemert-Bakel heeft actief ingezet op 'de reconstructie'. Dit betekent onder andere dat de intensieve veehouderij geconcentreerd is in landbouwontwikkelingsgebieden. Deze concentratie plus de aanwezigheid van intensieve veehouderij buiten deze gebieden, zorgt ervoor dat inwoners overlast ervaren en dat zij zich zorgen maken over mogelijke gezondheidsrisico's.

Dialoog
Gemert-Bakel wil naar een zorgvuldige veehouderij met draagvlak. De gemeente faciliteert het proces om dit te realiseren. Structurele overlast past daar niet bij. Wil er een toekomst zijn voor de veehouderij, dan moet het vertrouwen worden hersteld. De dialoog tussen boeren en inwoners is een belangrijke sleutel om tot verandering te komen. Vertrouwen komt als ondernemers investeren in duurzaamheid, veiligheid en innovatie. Er liggen kansen in het buitengebied maar de zorgvuldige veehouderij moet wel een gezicht krijgen.

Omdat de gemeente een zorgvuldige dialoog belangrijk vindt en ontwikkelaars wil stimuleren dit op een goede manier te doen, heeft de gemeente spelregels opgesteld voor een zorgvuldige dialoog. Deze spelregels gelden overigens niet alleen voor initiatieven in de agrarische sector, maar ook voor andere ontwikkelingsplannen, bijvoorbeeld woningbouw.

PDF171011 Spelregels Zorgvuldige dialoog.pdf

Aandachtsgebieden
Gemert-Bakel heeft geen strakke lijntjes getrokken, maar richt zich wel voornamelijk op twee gebieden: Elsendorp en De Rips, beide ‘landbouwontwikkelingsgebieden’. Hier is extra aandacht nodig. In Elsendorp is een werkgroep Duurzaam buitengebied Elsendorp 2020 opgericht. Deze werkgroep bestaat uit burgers, het dorpsoverleg, agrariërs, een huisarts en een veearts en wordt gefaciliteerd door het urgentieteam van de Provincie onder leiding van Netwerk de Peelhorst. In De Rips pakt het dorpsoverleg vragen en zorgen van haar inwoners op en bespreekt deze o.a. met de gemeente. Zo kijken we samen hoe we tot verbetering van de eigen leefomgeving kunnen komen.