Raadscommissies

09 januari 2024
Inwoners

De eerstvolgende vergaderingen van de commissie Financiën en Bestuur, de commissie Ruimte & Mobiliteit en de commissie Sociaal Domein staan gepland op resp. 16, 17 en 18 januari 2024.

De aanvangstijd van de raadscommissies is 19.30 uur. 

Publiek is welkom in de raadzaal, maar live meekijken kan ook via de website van Omroep Centraal TV. 

Spreekrecht: wilt u gebruik maken van het spreekrecht? Dit kan zowel gaan over de geagendeerde onderwerpen als onderwerpen die niet op de agenda staan. Meld u zich dan uiterlijk 24 uur van te voren aan via griffie@gemert-bakel.nl

Dinsdag 16 januari – Financiën en Bestuur, 19.30 uur

Voorbereiden besluitvorming:

 • Vaststelling grondprijzen bouwkavels 2024 (incl. toelichting op de nieuwe systematiek)

Woensdag 17 januari – Ruimte en Mobiliteit, 19.30 uur 

Voorbereiden besluitvorming:

 • Regionale bekostigingssystematiek bereikbaarheid Brainport
 • Centrumplan Milheeze
 • Vaststellen bestemmingsplan De Haag, Kasteel Gemert
 • Vaststelling bestemmingsplan Ommuurde tuin, Kasteel Gemert
 • Groenstructuur en beleidsplan
 • Aanvraag omgevingsvergunning (uitgebreide voorbereidingsprocedure) oprichting Ruimte-voor-Ruimtewoning Paashoefsedijk 30 Gemert
 • Omgevingsvisie Gemert-Bakel / Koersdocument

Donderdag 18 januari – Sociaal Domein, 19.30 uur

Voorbereiden besluitvorming:

 • Nieuwbouw Commanderij College (onder voorbehoud)
 • Renovatie theaterzaal De Eendracht
 • 1e wijziging Verordening maatschappelijke ondersteuning 2020
 • Wijziging GR Reiniging Blink vanwege uittreden PreZero
 • Verordening Bedrijveninvesteringszone (BIZ) Smartpark 2024

Agenda’s en bijlagen

De volledige agenda met bijlagen staan op de webpagina 'Dashboard Gemert-Bakel'.