reclameborden

Als u reclameborden wilt plaatsen langs of boven de openbare weg dan heeft u een vergunning nodig. Gaat het om promotie voor een evenement? Neem uw verzoek hiervoor dan mee in de evenementenvergunning.

Aanvragen vergunning zonder evenement

Is het reclamebord géén onderdeel van een evenement, maar bijvoorbeeld bedoeld voor promotie van een collecte, een theatervoorstelling of de kinderboekenweek? Dan vraagt u schriftelijk toestemming aan bij het college van burgemeester en wethouders. Geef in uw brief aan voor welke activiteit u een reclamebord wilt plaatsen, wanneer het geplaatst gaat worden en op welke locatie u het reclamebord wilt plaatsen.

Voorwaarden voor reclameborden

  • Er mogen maximaal 24 reclameposters / reclameborden worden ophangen. Driehoeksborden of sandwichborden tellen als één;
  • De borden mogen maximaal 10 dagen vóór een activiteit geplaatst worden.
  • De borden moeten maximaal 2 dagen na de activiteit zijn verwijderd.
  • De borden mogen alleen opgehangen worden in de bebouwde kom.
  • De borden mogen niet gehangen worden in het centrum van Gemert (van Stereind tot en met Haageijk)
  • Wilt u een bord ophangen aan een provinciale weg? Neem dan contact op met de provincie Noord Brabant.
  • De borden mogen geen schade veroorzaken aan het straatmeubilair (lantaarnpalen e.d.) waaraan ze worden bevestigd.
  • De borden mogen niet hinderlijk of gevaarlijk zijn voor het verkeer.
  • De borden moeten een sticker van de gemeente hebben. Deze stickers heeft u van ons gekregen na goedkeuring van uw aanvraag.
  • Borden zonder sticker worden door ons verwijderd. De gemaakte kosten worden door ons aan de plaatser in rekening gebracht.