permits iconreclameborden

Als u reclameborden wilt plaatsen langs of boven de openbare weg dan heeft u een vergunning nodig. Gaat het om promotie voor een evenement? Neem uw verzoek hiervoor dan mee in de evenementenvergunning.

Aanvragen vergunning zonder evenement

Is het reclamebord géén onderdeel van een evenement, maar bijvoorbeeld bedoeld voor promotie van een collecte, een theatervoorstelling of de kinderboekenweek? Dan vraagt u schriftelijk toestemming aan bij het college van burgemeester en wethouders. Geef in uw brief aan voor welke activiteit u een reclamebord wilt plaatsen, wanneer het geplaatst gaat worden en op welke locatie u het reclamebord wilt plaatsen.

Voorwaarden voor reclameborden

Algemene voorwaarden

 • U mag maximaal 24 reclame posters ophangen;
 • U mag maximaal 10 dagen voordat het evenement begint de posters plaatsen;
 • U moet de posters uiterlijk 2 dagen na afloop van het evenement weer verwijderen;
 • U mag de posters alleen binnen de bebouwde kommen van de kernen van de gemeente ophangen;
 • Voor het plaatsen van posters aan provinciale wegen moet u contact opnemen met de Provincie Noord-Brabant;
 • U mag geen schade veroorzaken aan het straatmeubilair waar aan de posters worden bevestigd.
 • De posters mogen niet worden aangebracht op lantaarnpalen waaraan haken zitten voor afvalzakken aan op te hangen.
 • De posters mogen geen belemmering of gevaarlijk situaties veroorzaken voor gebruikers van de openbare weg.
 • U mag geen posters ophangen aan het straatmeubilair in het centrum van Gemert (van Stereind tot en met Haageijk).
 • U dient alle reclameborden te voorzien van de bijgevoegde sticker. Zo kunnen wij controleren of de reclameborden die in onze gemeente worden geplaatst, legaal geplaatst zijn.
 • Wanneer reclameborden zonder sticker worden aangetroffen, worden deze door ons verwijderd. De gemaakte kosten worden door ons aan de plaatser in rekening gebracht.