Reconstructie St. Annastraat

De gemeente werkt aan de reconstructie van de St. Annastraat in Gemert. Dit is de werktitel voor het werk dat uitgevoerd gaat worden aan de weg en het riool tussen de rotonde Lodderdijk nabij de atletiekbaan en de rotonde Willem de Haasstraat nabij het kunstlokaal D’n Dorpel. Een overzichtskaart van het projectgebied vind je hieronder.

Kaart projectgebied St-Annastraat

Update 3 juni 2021

De werkzaamheden in de St. Annastraat gaan gestaag door. We hebben de planning voor de afsluitingen tot aan de zomervakantie voor je in beeld gebracht. 

Kaart waarop de afsluitingen in de St. Annastraat in Gemert staan aangegeven

Update 27 mei 2021

Volop in uitvoering
Er wordt volop gewerkt in de St. Annastraat, op dit moment vooral tussen de kruising Cortenbachstraat en de kruising Sleutelbosch. Het gedeelte van het project in de Willem de Haasstraat is nagenoeg gereed. In dit gedeelte hebben we zelfs al de nieuwe beplanting kunnen zetten. De aansluiting met de Molenstraat en de Valeriusstraat is weer open voor het verkeer. De kruising met de Cortenbachstraat gaat binnen enkele dagen open.

St Annastraat Gemert straatwerk groot deel gereed weer

Planning
De planning van de werkzaamheden is een klein beetje vertraagd ten opzichte van de planning die we hadden bij de start van de werkzaamheden.
De meeste recente planning ziet er als volgt uit: 

Nieuwe planning in schema

Update 1 maart 2021

De uitvoering van het project ‘Reconstructie St. Annastraat’ in Gemert is gestart! vandaag gaf wethouder Inge van Dijk het officiële startsein door samen met de aannemer de eerste klinkers uit te breken. De direct omwonenden van fase 1 ontvingen een brief met kleine attentie om toch ‘samen op afstand’ even stil te staan bij dit moment.


Update 22 februari 2021

Schop in de grond
Op maandag 1 maart gaat de schop in de grond. Wethouder Inge van Dijk geeft het startsein voor de uitvoering. Selten Aannemingsbedrijf breekt de oude rijbaan en trottoirs eruit in de Willem de Haasstraat vanaf de kant van de rotonde met de Vondellaan. We werken in de komende 7 tot 8 maanden in richting van de Lodderdijk, waarbij steeds een ander gedeelte van de straat is afgesloten.  

Overlast
De overlast voor de omgeving proberen we te beperken door o.a. korte gedeeltes van de straat open te breken. Een dergelijk werk uitvoeren zonder overlast voor de omgeving is helaas niet mogelijk. In het werk moet ook bemaling worden toegepast. Bij de bemaling wordt door middel van pompen en verticale buizen in de grond de grondwaterstand tijdelijk verlaagd. De bemaling in de St. Annastraat en Lodderdijk is een nauwkeurig werk en aan diverse spelregels gebonden.

Mocht u zaken opmerken aan de bemaling, zoals vandalisme of een sterke geur dan verzoeken wij u om dit te melden bij ons op telefoonnummer 0492 - 378 500. Wij zijn op dit nummer bereikbaar, ook in het weekend, voor calamiteiten met o.a. de bemaling.

Watermolen
In de eerste fase moet de aansluiting met de Watermolen worden afgesloten. Op dat moment zullen we de doorgang van de Watermolen naar de Molenstraat tijdelijk openen om de bereikbaarheid te verbeteren. Dit geldt voor de periode 1 maart tot 15 maart, daarna wordt de doorgang aan de Molenstraat weer afgesloten.


Update 12 februari 2021

Vanwege de weersomstandigheden start de aannemer een week later met de uitvoering dan eerder gepland, op 1 maart.


Update 10 november 2020

We gaan naar de uitvoering
De aanbesteding van het project heeft plaatsgevonden. Selten Aannemingsbedrijf uit Uden heeft van ons de opdracht gekregen om de werkzaamheden uit te gaan voeren. Deze aannemer is momenteel bezig met de bestelling van alle materialen en de werkvoorbereidingen. Alle voorbereidingen uit de afgelopen maanden worden nu aan elkaar gekoppeld zodat de uitvoering kan starten en we waar kunnen maken wat we besproken hebben. Via onderstaande link komt u bij de tekening met het DO.

PDFTekening Definitief Ontwerp

Opname woningen
In de St. Annastraat staan diverse woningen die ruim 50 jaar oud zijn. Verschillende woningen staan ook relatief kort bij de rijbaan. Wij hebben daarom opdracht gegeven om bij een aantal woningen een bouwkundige opname uit te voeren voordat de werkzaamheden in deze straat van start gaan. Hoewel wij geen enkele aanleiding hebben om te verwachten dat er als gevolg van de werkzaamheden enige schade aan de woningen kan ontstaan, vinden wij het wel nodig om de huidige staat van de woningen vast te leggen. Mocht er tijdens of direct na de uitvoering van de werkzaamheden het idee zijn dat er schade is ontstaan als gevolg van de werkzaamheden dan kan, met dit document, de discussie juist gevoerd worden.

Er komt al sinds jaar en dag zwaar verkeer door deze straten. De aannemer heeft ook het juiste materieel om mee te werken en meer dan een halve eeuw ervaring. Wij verwachten dan ook geen schades. Wij weten wel uit ervaring dat het achteraf discussiëren zonder een heldere opname van de woning vooraf lastig is. Vermeer Expertise BV is gespecialiseerd in bouwkundige opnames en zal namens ons met de aanwonenden contact leggen om een afspraak te maken voor de opname. De opname is geheel vrijblijvend, kosteloos voor u en de gegevens worden vertrouwelijk in een digitale kluis bewaard.

Afkoppelen regenwater
In de eerdere communicatie hebben u verteld dat we ook in de St. Annastraat, Willem de Haasstraat en Lodderdijk het hemelwater willen 'afkoppelen'. Het afkoppelen van hemelwater betekent dat wij zoveel mogelijk schoon hemelwater dat op de daken van uw woning valt via een apart riool naar de sloten en beken in de omgeving willen brengen. Dit schone regenwater gaat dan niet langer naar de rioolwater zuivering.

Om dit verder uit te leggen hebben wij een folder gemaakt. Deze vindt u hieronder. De bewoners ontvangen deze folder voor de uitvoering van de werkzaamheden met daarbij het verzoek om toestemming te geven voor het werken aan de riolering op het particuliere kavel. Aan het afkoppelen zitten geen kosten voor de kaveleigenaar. Er is zelfs een subsidie mogelijkheid voor eigenaren die zelf nog meer water afkoppelen.

PDFLR Afkoppelfolder gemeente Gemert-Bakel V3 spreads.pdf
 

Afkoppelen hemelwater

Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben ten aanzien van het Definitieve Ontwerp (DO) dan vernemen wij dat graag. U kunt uw opmerking(en) sturen aan Stefan van den Hoogen via emailadres gemeente@gemert-bakel.nl onder vermelding van kenmerk '98718-2019 Reconstructie St. Annastraat'. 


Update 19 mei 2020

Onlangs hebben de bewoners en belanghebbenden van de St. Annastraat van ons een brief ontvangen met het verzoek om de ontwerptekeningen en de informatie digitaal op deze webpagina te bekijken. Van deze mogelijkheid is goed gebruik gemaakt, dank allen voor jullie reacties!

Wij hebben alle vragen en opmerkingen besproken. Via de onderstaande link vindt u het bestand met de beantwoording van de reacties.

PDFBeantwoording reacties op Voorlopig Ontwerp.pdf

Diverse reacties hebben geleid tot een aanpassing van het ontwerp. Sommige reacties en verzoeken hebben wij moeten afwijzen, de onderbouwing daarvan vindt u in het document. Wij zijn ervan overtuigd dat alle aanpassingen leiden tot een verbetering van het ontwerp. Momenteel verwerken wij alle aanpassingen op de tekeningen zodat we tot een definitief ontwerp komen. Over enkele weken kunnen wij dit definitieve ontwerp (via deze website) aan u presenteren.

Vooralsnog lopen we op deze manier geen vertraging op in de planning en kunnen we met elkaar in juni een definitief ontwerp vaststellen. Hierna kan de aanbesteding plaatsvinden en is de start van de uitvoering in (eind) september nog steeds haalbaar.    
 

Update 29 april 2020

Als gevolg van de coronacrisis hebben wij de bewonersavond van april moeten annuleren. De bewoners van het projectgebied van de St. Annastraat hebben daarom een brief van ons ontvangen met het verzoek om de tekeningen en informatie digitaal te bekijken. Tot en met 10 mei is er de mogelijkheid om per mail te reageren op het Voorlopig Ontwerp (de tekeningen).

Alle opmerkingen zijn welkom! Wij vragen wel om uw reactie per email te geven 
voor 10 mei, i.v.m. de voortgang van het project. Reacties via: gemeente@gemert-bakel.nl o.v.v. St. Annastraat, 98718-2019.

Hieronder vindt u de videopresentatie, de tekening van het Voorlopig Ontwerp en de bijbehorende informatie.

PDFPresentatie info moment St. Annastraat 29 april 2020.pdf
PDF1969 R001 VO posters bewonersavond sint annastraat.pdf
PDF1969-R001-VO-sint-annastraat-bewonersavond.pdf
PDF1969 VdR 200402 Notitie cultuurhistorie Sint Annastraat eo.pdf

Na ontvangst van de reacties gaan wij alles bekijken en geven daarna in een overzicht antwoord op alle punten. De opmerkingen moeten wij beoordelen op relevantie, de gestelde eisen en randvoorwaarden en in hoeverre het technisch haalbaar is om een verandering door te voeren.

We komen uiterlijk in week 21 met de inhoudelijke reactie op alle vragen en opmerkingen. De reactie wordt op deze webpagina gepubliceerd. Tegelijkertijd gaan wij dan verder met de uitwerking van het ontwerp en het proces zoals eerder geschetst. Vooralsnog lopen we op deze manier geen vertraging op in de planning en kunnen we met elkaar eind mei / begin juni een definitief ontwerp vaststellen. Hierna kan de aanbesteding plaatsvinden en is de start van de uitvoering in september/oktober nog steeds haalbaar.