Reconstructie St. Annastraat

De gemeente is gestart met de voorbereiding van de reconstructie van de St. Annastraat in Gemert. Dit is de werktitel voor het werk dat uitgevoerd gaat worden aan de weg en het riool tussen de rotonde Lodderdijk nabij de atletiekbaan en de rotonde Willem de Haasstraat nabij het kunstlokaal D’n Dorpel. Een overzichtskaart van het projectgebied vind je hieronder.

Kaart projectgebied St-Annastraat


Update 19 mei 2020

Onlangs hebben de bewoners en belanghebbenden van de St. Annastraat van ons een brief ontvangen met het verzoek om de ontwerptekeningen en de informatie digitaal op deze webpagina te bekijken. Van deze mogelijkheid is goed gebruik gemaakt, dank allen voor jullie reacties!

Wij hebben alle vragen en opmerkingen besproken. Via de onderstaande link vindt u het bestand met de beantwoording van de reacties.

PDFBeantwoording reacties op Voorlopig Ontwerp.pdf

Diverse reacties hebben geleid tot een aanpassing van het ontwerp. Sommige reacties en verzoeken hebben wij moeten afwijzen, de onderbouwing daarvan vindt u in het document. Wij zijn ervan overtuigd dat alle aanpassingen leiden tot een verbetering van het ontwerp. Momenteel verwerken wij alle aanpassingen op de tekeningen zodat we tot een definitief ontwerp komen. Over enkele weken kunnen wij dit definitieve ontwerp (via deze website) aan u presenteren.

Vooralsnog lopen we op deze manier geen vertraging op in de planning en kunnen we met elkaar in juni een definitief ontwerp vaststellen. Hierna kan de aanbesteding plaatsvinden en is de start van de uitvoering in (eind) september nog steeds haalbaar.    
 

Update 29 april 2020

Als gevolg van de coronacrisis hebben wij de bewonersavond van april moeten annuleren. De bewoners van het projectgebied van de St. Annastraat hebben daarom een brief van ons ontvangen met het verzoek om de tekeningen en informatie digitaal te bekijken. Tot en met 10 mei is er de mogelijkheid om per mail te reageren op het Voorlopig Ontwerp (de tekeningen).

Alle opmerkingen zijn welkom! Wij vragen wel om uw reactie per email te geven 
voor 10 mei, i.v.m. de voortgang van het project. Reacties via: gemeente@gemert-bakel.nl o.v.v. St. Annastraat, 98718-2019.

Hieronder vindt u de videopresentatie, de tekening van het Voorlopig Ontwerp en de bijbehorende informatie.

PDFPresentatie info moment St. Annastraat 29 april 2020.pdf
PDF1969 R001 VO posters bewonersavond sint annastraat.pdf
PDF1969-R001-VO-sint-annastraat-bewonersavond.pdf
PDF1969 VdR 200402 Notitie cultuurhistorie Sint Annastraat eo.pdf

Na ontvangst van de reacties gaan wij alles bekijken en geven daarna in een overzicht antwoord op alle punten. De opmerkingen moeten wij beoordelen op relevantie, de gestelde eisen en randvoorwaarden en in hoeverre het technisch haalbaar is om een verandering door te voeren.

We komen uiterlijk in week 21 met de inhoudelijke reactie op alle vragen en opmerkingen. De reactie wordt op deze webpagina gepubliceerd. Tegelijkertijd gaan wij dan verder met de uitwerking van het ontwerp en het proces zoals eerder geschetst. Vooralsnog lopen we op deze manier geen vertraging op in de planning en kunnen we met elkaar eind mei / begin juni een definitief ontwerp vaststellen. Hierna kan de aanbesteding plaatsvinden en is de start van de uitvoering in september/oktober nog steeds haalbaar.

 

Update 4 maart 2020

De bewonersavond op dinsdag 3 maart is druk bezocht. De gemeente presenteerde de algemene stand van zaken en vervolgens is door ontwerpbureau VerhoevenDeRuijter het schetsontwerp getoond. Met aanwezigen zijn diverse opmerkingen op deze ontwerp schetsen besproken. Een veel gehoorde opmerking gaat over het aantal en de situering van de parkeerplaatsen.

Het schetsontwerp en de presentatie zijn hieronder te bekijken.

De planning voor de vervolgstappen, zoals hieronder weergegeven, is ongewijzigd. De gemeente is de komende weken bezig met het verwerken van de gemaakte opmerkingen en werkt naar een Voorlopig Ontwerp toe. Het Voorlopig Ontwerp wordt binnenkort gepresenteerd aan de bewoners.
Op 26 en 27 november 2019 was er een informatieavond om aanwonenden en bedrijven te informeren over het gehele plan, de voorgenomen planning en alle stappen die gezet moeten worden.

In de komende maanden tot ongeveer mei 2020 wordt een ontwerp gemaakt voor de nieuwe bovengrondse inrichting. Het ontwerp wordt in meerdere fases met de belanghebbenden besproken en daar waar mogelijk bijgesteld. De voorgenomen planning is als volgt:

Uitvoeren diverse onderzoeken

november 2019 tot maart 2020

Opstellen Schets Ontwerp

januari – februari 2020

Presentatie Schets Ontwerp

februari 2020

Uitwerken naar Voorlopig Ontwerp

maart – april 2020

Presentatie Voorlopig Ontwerp

april 2020

Definitief Ontwerp gereed

mei 2020

Werkvergunningen verkrijgen

januari tot juli 2020

Start uitvoering

september – oktober 2020

Zodra er nieuwe informatie is, wordt die ook via deze projectenpagina gedeeld.

Vragen? Mail naar gemeente@gemert-bakel.nl t.a.v Stefan van den Hoogen of bel 0492-378500.