bronzen beeldje dat een groep van mensen voorstelt waarin één persoon naar voren staat

default iconRegister van toekenningen van de Gemeentelijke Onderscheiding van de gemeente Gemert-Bakel vanaf 1 januari 1997- heden

Onder deze tabel kunt u de reden vinden waarom er een Gemeentelijke Onderscheiding is uitgereikt.

Nummer

Jaar

Aan

Ter gelegenheid van

1.

1998

De Zusters van de Congregatie Franciscanessen van Oirschot

150 jaar actief in Gemert

2.

1998

De heer H. Bressers te Gemert, voorzitter van voetbalvereniging VV Gemert

het bereiken van de landstitel hoofdklasse amateurs

3.

1998

De heer H. J. van Boven te Bakel

zijn vele en brede muzikale verdiensten meer in het bijzonder bij het Jachthoorn en Trompettercorps Gemert en de drumband van St. Cecilia te Milheeze

4.

1998

De heer H. J. van Hoof te Handel

zijn rol als voortrekker van het behoud en de ontwikkeling van de natuur, w.o. Natuureducatie Centrum De Specht

5.

1999

Mevr. M. van Eupen- Jonkers te Gemert

haar afscheid na 21 jaar trouwe dienst als correspondente van Omroep Brabant in Gemert-Bakel (1999)

6.

2001

De heer M. Sleegers te Bakel

Zijn rol als gildebroeder en Kapitein van het gilde Sint Willibrordus te Bakel

7.

2001

Pastor de heer G. H. Hogema c.s.sp. te Bakel

zijn bijzondere verdiensten binnen kerk en samenleving

8.

2002

De heer en mevr. M. Hurkmans- van de Weijer te Gemert

hun afscheid als beheerdersechtpaar van het Boerenbondsmuseum te Gemert

9.

2003

De heer F.W.M.P.L. Verheggen te Bakel

het 25-jarig bestaan van de Stg. Jeugdnatuurwacht Bakel, Milheeze en De Rips

10.

2003

De Congregatie van de Paters van de Heilige Geest (Gemert)

de opening van de tentoonstelling in het kasteel van Gemert in verband met het 300 jaar bestaan van deze internationale congregatie en het 100 jaar bestaan van de Nederlandse afdeling van deze Spiritijnengemeenschap.

11.

2005

De heer E.J.A.P. Roijakkers te Gemert

zijn afscheid als voorzitter van de Heemkundekring De Kommanderij Gemert

12.

2006

De stichting Dorpsoverleg Elsendorp

Hun rol als aansprekend en succesvol voorbeeld van een lokaal platform en spreekbuis in een kleine kern

13.

2007

Het Commanderij College te Gemert

het 10 -jarig jubileum van deze succesvol functionerende scholengemeenschap

14.

2008

Pater de heer Fr.P. Van der Hoff s.c.j. woonachtig te Mexico

zijn verdiensten ter bevordering en versterking van de economische en maatschappelijke positie van inwoners in derde wereldlanden

15.

2009

De heer F.T. van Heuven te Milheeze

zijn grote inzet en verdiensten op bestuurlijk en maatschappelijk terrein ook binnen de kern Milheeze

16.

2010

Voetbalvereniging VV Gemert

het behalen van het landskampioenschap zondagsamateurs KNVB, seizoen 2009-2010

17.

2010

mevr. L.W. van Maasakkers- Smits

als dank en waardering voor de aansprekende en plichtsgetrouwe wijze van invulling, ondersteuning en gestalte gaf aan het burgemeesterschap van haar echtgenoot als burgemeester van Gemert en nadien van Gemert-Bakel

18.

2010

De heer drs. M.A.M. Beerens te Gemert

zijn grote inzet en bijzondere verdiensten op maatschappelijk terrein meer in het bijzonder binnen de zorg en onderwijs

19.

2011

De heer P. Sandbrink te Handel

zijn grote inzet en bijzondere verdiensten op sociaal-maatschappelijk terrein meer in het bijzonder als voorzitter binnen de Dorpsraad Handel (

20.

2011

De heer B.H.M. Ploegmakers te De Rips

zijn grote inzet en bijzondere verdiensten binnen de kern De Rips meer in het bijzonder op cultuur- historisch terrein

21.

2012

De heer J. Herlings te Elsendorp

zijn indrukwekkende carrière als rijder, resulterend in het wereldkampioenschap in de MotoCross, klasse MX2 2012

22.

2014

De Stuurgroep De Mortel

De totstandkoming van MFA De Mortel ‘De Sprank’ als aansprekend en succesvol voorbeeld van burgerparticipatie en zelfwerkzaamheid. De Stuurgroep De Mortel heeft hierin een belangrijke rol gespeeld.

Reden toekennen van de Gemeentelijke Onderscheiding

De Gemeentelijke Onderscheiding werd toegekend bij besluit van burgemeester en wethouders op basis van de navolgende overwegingen:

De zusters herdenken op zaterdag 9 mei 1998 feestelijk het feit dat zij 150 jaar geleden in Gemert het Nazarethklooster hebben gesticht.

De zusters krijgen de Gemeentelijke Onderscheiding voor hun grote en bijzondere verdiensten voor Gemert en omstreken.

Zij hebben op het gebied van onderwijs, opvoeding en opvang van zieke en zwakke mensen honderdvijftig jaar lang een voorbeeldfunctie vervuld.

Feitelijk hebben de zusters in Gemert de basis voor het moderne onderwijs gelegd.

In het "Gasthuis", de voorloper van het huidige zorgcentrum De Ruijschenbergh, hebben de zusters Franciscanessen hiernaast ook de zorg voor ouderen op zich genomen en uitgebreid.

Nu, anno 1998, tonen de zusters Franciscanessen nog dagelijks hun betrokkenheid bij de minder bedeelden. De Gemertse samenleving doet en heeft nimmer tevergeefs een beroep op de zusters gedaan.

Namens de Congregatie zusters Franciscanessen namen zuster Maria Beneken Kolmer (algemeen overste), zuster Odulpha Bogmans (Gemert) en zuster Carina van de Boomen (Gemert) de Gemeentelijke Onderscheiding in ontvangst tijdens de officiële jubileumviering, op 9 mei 1998 in de hal van het gemeentehuis van Gemert- Bakel aan het Ridderplein.

De Gemeentelijke Onderscheiding werd toegekend bij besluit van burgemeester en wethouders op basis van de navolgende overwegingen:

De heer H. Bressers heeft grote en langjarige verdiensten laten zien op diverse terreinen.

Zo is de heer Bressers reeds vanaf 23 juni 1975 lid van het bestuur van VV Gemert, tevens voorzitter.

Dat de voetbalvereniging VV Gemert zich in de loop der jaren mede dankzij de stimulerende en nooit aflatende inzet van de heer H. Bressers is gegroeid naar een hoog niveau, met als hoogtepunt nu het bereiken van het kampioenschap van het 1e elftal van VV Gemert in de hoofdklasse amateurvoetbal in het seizoen 1997- 1998.

Dat hiernaast hij ook bijna 25 jaar de voorzittershamer hanteert bij de biljartvereniging, naast een lidmaatschap van het gilde St. Severus.

Dat voor het totaal van zijn persoonlijke verdiensten en ook ter ere van VV Gemert in verband met het bereiken van dit tot de verbeelding sprekend kampioenschap de heer H. Bressers in aanmerking komt voor toekenning van de Gemeentelijke Onderscheiding hem uitgereikt in het kader van de feestelijkheden in verband met de viering van het Kampioenschap van het 1e elftal van VV Gemert in de hoofdklasse amateurs.

De Gemeentelijke Onderscheiding werd toegekend bij besluit van burgemeester en wethouders op basis van de navolgende overwegingen:

De heer Van Boven heeft een tweetal plaatselijke muziekgezelschappen gemaakt tot corpsen met landelijk aanzien en die op een zeer hoog niveau hun hobby uitoefenen nl. het Jachthoorn en Trompettercorps Gemert en fanfare St. Cecilia Milheeze. 

Mede door zijn werkzaamheden als instructeur, maar ook als uitvoerend lid en als opleider in de loop der jaren van honderden slagwerkers is dit niveau bereikt, waarvan er meerdere later nationaal kampioen in hun klasse werden.

De heer Van Boven heeft zelf individueel meer dan 40 solistenconcoursen gewonnen, en is componist en arrangeur van slagwerkmarsen met vele onderscheidingen w.o. die van National Association of Rudimentair Drummers te Chicago (1067), de Zilveren Speld van de KNF, de Legpenning KNF (1968). De Eremedaille in Goud verbonden aan de Orde van Oranje Nassau is hem in 1991 toegekend bij zijn 25 jaarambtsjubileum.

De heer H. van Boven is in 2008 40 jaar instructeur van het Tamboercorps van fanfare St. Cecilia welke afdeling eveneens 40 jaar dan bestaat en bij dit dubbele jubileum heeft hij aangegeven afscheid te willen nemen als instructeur van St. Cecilia.

De gemeentelijke onderscheiding werd uitgereikt op 20 september 1998 tijdens de receptie te Milheeze ter gelegenheid van de viering van 40 jaar Tamboercorps en 40 jaar instructeur van fanfare St. Cecilia.

De Gemeentelijke Onderscheiding werd toegekend bij besluit van burgemeester en wethouders op basis van de navolgende overwegingen:

De heer H. van Hoof is sinds 1971 op vrijwillige basis actief binnen de gemeenschap Gemert- Bakel in het algemeen en voor zijn dorp Handel in het bijzonder. In de jaren ’70 kon actief voor de jeugd van Handel, hiernaast bestuur opbouwwerk, voorzitterschap van de politieke lijst Handel, maar zijn inzet voor natuur en milieu overtreft alle andere verdiensten.

Zo was de heer Van Hoof vaak als oprichter, initiator betrokken bij het oprichten van lokale initiatieven en samenwerkingsverbanden, zoals oprichter en voormalig voorzitter van de stg. Natuur en Milieu Handel, bestuurslid Vogelwerkgroep, medeoprichter en voorzitter Stg. Behoud Handelse Bossen, medeoprichter en vice- voorzitter Stichting Landschap Gemert- Bakel, lid Werkgroep terugbrengen van Poelen in het landschap, oprichter en bestuurslid en thans voorzitter van het Natuur Educatie Centrum De Specht in Handel.

De heer van Hoof is een praktijkman, ontginner, artiest, heeft geduld maar ook durf om projecten aan te pakken, weer op gang te brengen, ontwikkelingen te signaleren en toekomst te geven, is een echte netwerker, beminnelijk, diplomatiek en autodidact.

De onderscheiding werd uitgereikt op 9 september 1998 tijdens een vergadering van de stg. Landschap Bakel- Gemert, gehouden in het Natuur Educatie Centrum De Specht te Handel, zijnde de thuisbasis van deze stichting en het geesteskind van Harrie van Hoof zelf.

De Gemeentelijke Onderscheiding werd toegekend bij besluit van burgemeester en wethouders op basis van de navolgende overwegingen:

Mevrouw Van Eupen- Jonkers geldt als een van de voortrekkers binnen de media, die het publiek informeert over de gemeente en haar werkzaamheden. De media in al zijn verscheidenheid vervullen een intermediaire functie, informeren, toetsen, volgen en hebben dan ook een belangrijke en bijzondere positie.

Mevr. Van Eupen is een personificatie van de vele vertegenwoordigers van de media die waken over de gemeente Gemert- Bakel en haar inwoners. Zij is 21 jaar als lokaal correspondente het gezicht geweest van Omroep Brabant binnen Gemert- Bakel. Altijd trouw de raadsvergaderingen volgend, altijd attent op nieuwtjes en ontwikkelingen binnen deze gemeenschap. Inmiddels 20.000 berichten zijn via haar hand gegaan, zij is begaan met de Gemert- Bakelse mens, zorgzaam, vertrouwenswekkend, herkenbaar, dichtbij: zij was de stem van het volk. 

Betrokken en actief ook op andere vlakken zoals bij de hulptransporten naar Polen, actief binnen De Zonnebloem, Ziekentridiuum, kerkelijk werk. Voor deze verdiensten heeft Mia van Eupen eerder in 1989 een Koninklijke onderscheiding mogen ontvangen.

Mevr. M. van Eupen is een bijzondere vrouw die nu de gemeentelijke onderscheiding is toegekend, op basis van haar vele persoonlijke verdiensten maar ook tevens hiermee als representant voor eenieder die binnen de media actief zijn in hun belangrijke werk binnen de leefgemeenschap Gemert- Bakel.

De uitreiking vond plaats op 23 december 1999 in de hal van het gemeentehuis te midden van de uitgenodigde pers, raadsleden en het college. Mevr. Van Eupen beëindigde haar correspondentschap ingaande 1 januari 2000.

De gemeentelijke onderscheiding werd toegekend bij besluit van burgemeester en wethouders op basis van de navolgende overwegingen:

Op zaterdag 23 juni 2001 viert het Sint Willibrordusgilde te Bakel het feit dat gildebroeder tevens Kapitein van het gilde, de heer M. Sleegers woonachtig in Bakel 50 jaar lid is van dit gilde. De heer Sleegers is op 7 november 1951 lid geworden. Hij is een aantal malen Koning geweest en sinds 7 november 1987 is hij Kapitein.

Het Sint Willibrordusgilde is het oudste gilde binnen de Kring Peelland. Vijf jaar geleden is op grootse wijze het 700-jarig bestaan gevierd. In het kader van dit 700-jarig gildejubileum is indertijd door H.M. de Koningin aan dit gilde het recht toegekend om voortaan het predicaat “Koninklijk” in zijn naam te voeren.

Het Sint Willibrordusgilde heeft een belangrijke en vaste plaats binnen de Bakelse gemeenschap; het is een gilde met een lange traditie en met een rijk verleden maar ook levend en volop actief in het heden.

Gilden staan onder meer voor het bevorderen van de samenhorigheid, gemeenschapszin, solidariteit. Waarden en normen die niet alleen in het verleden appelleerden maar ook nu nog in deze moderne en snelle tijden mensen blijven aanspreken, activeren en motiveren.

Via het besluit tot toekenning van de onderscheiding aan de heer Marius  Sleegers, wil het college tevens zijn waardering en erkentelijkheid tot uitdrukking brengen voor het Sint Willibrordusgilde zelf.

Met het toekennen beoogt het college tevens het gildewezen binnen onze gemeente, maar ook tot ver daarbuiten, een waarderende en stimulerende steun in de rug te geven.

De onderscheiding werd uitgereikt aan de heer M. Sleegers op zaterdag 23 juni 2001 in het Gildehuis van het Sint Willibrordusgilde aan de V.d. Poelstraat te Bakel bij de viering van zijn 50-jarig gouden jubileum als lid van het Gilde.

De Gemeentelijke Onderscheiding werd toegekend bij besluit van burgemeester en wethouders op basis van de navolgende overwegingen:

Pastor, de heer G.H. Hogema, is sinds jaar en dag een pastor die midden in de veranderde samenleving staat en op een beminnelijk, maar desondanks stevige en standvastige wijze, zijn positie heeft bepaald omtrent maatschappelijke en levensbeschouwelijke vraagstukken. 

Zijn visie kenmerkt zich vooral door het centraal stellen van geestelijke waarden.

Op een bewonderenswaardige wijze heeft Pastor Gerard Hogema, in een steeds materiëler wordende samenleving die waarden uitgedragen en verdedigd. Daarbij heeft hij, ook gedurende zijn periode als Deken, starheid van denken weten te vermijden.

Het gevoel voor behoud van traditionele waarden heeft Pastor Hogema weten te combineren met het uitdragen van de noodzaak van vernieuwing binnen de kerk.

Pastor Hogema heeft zich door zijn opstelling, zowel binnen als buiten de kerk, op een bijzonder verdienstelijke wijze ingezet voor kerk en samenleving. Een wijze van inzet die mensen samenbrengt en verbindt en daardoor het volle respect verdient van de gemeenschap van Gemert-Bakel. 

Pastor Hogema heeft op deze wijze een bijzondere bijdrage geleverd aan het welzijn van al onze inwoners.

Pastor Hogema ontving de gemeentelijke Onderscheiding op 30 september 2001 tijdens een plechtige Eucharistieviering in de kerk van Sint Gerardus in Gemert in verband met zijn emeritaat na 44 jaar priesterschap, waarvan 17 jaar in Gemert.

De gemeentelijke onderscheiding werd toegekend bij besluit van burgemeester en wethouders op basis van de navolgende overwegingen:

De Gemeentelijke Onderscheiding wordt toegekend aan het echtpaar mevrouw R. Hurkmans- van de Weijer en aan de heer M. Hurkmans. Zij vormen sinds de opening in 1990 " het gezicht " van het Boerenbondsmuseum Gemert. 

Vooral door hun inzet en enthousiasme is dit museum uitgegroeid tot een van de bekendste en meest bezochte trekpleisters van Gemert-Bakel met een bezoekersaantal van 24.000 per jaar. 

Het echtpaar Hurkmans vervult op vrijwillige basis zowel een management- als een uitvoerende rol waarbij het veel steun ondervindt van 110 vrijwilligers. 

In de praktijk betekent de inzet van dit beheerdersechtpaar, dat mevrouw en mijnheer Hurkmans de laatste 12 jaar zich feitelijk 7 dagen in de week, 24 uur per dag hebben ingezet voor het museum. 

Vanwege de grote belangeloze inzet van de heer en mevrouw Hurkmans- van de Weijer over een groot aantal jaren om het Boerenbondsmuseum te Gemert die plaats te geven die het verdient vindt deze bijzondere toekenning nu plaats.

Via het besluit tot toekenning wil het college tevens zijn waardering en erkentelijkheid tot uitdrukking brengen voor het bestuur en alle verdere medewerkers(sters)  van het Boerenbondsmuseum.

Het echtpaar Hurkmans ontving de Gemeentelijke Onderscheiding op 8 januari 2002 tijdens de (besloten) jaarlijkse vrijwilligersavond van het Boerenbondsmuseum in het Boerenbondsmuseum 

Ingaande 1 januari 2002 heeft het beheerdersechtpaar zijn werkzaamheden neergelegd.

De gemeentelijke onderscheiding werd toegekend bij besluit van burgemeester en wethouders op basis van de navolgende overwegingen:

De heer Fr. Verheggen is medeoprichter en in 2003 25 jaar lid van de Stichting Jeugd Natuur Wacht (J.N.W.) Bakel, Milheeze, De Rips, waarvan 23 jaar als secretaris/penningmeester. In al die 25 jaar heeft de heer F.W.M.P.L. Verheggen met hoge inzet, betrokkenheid en grote kennis van de natuur een totaal van minstens 1500 –tal kinderen begeleid om jeugdnatuurwachter te worden.

De heer Verheggen is lid van de Raad van Overleg bij de landelijke Stichting van de Jeugdnatuurwacht Nederland en sinds 2 jaar tevens secretaris is van het landelijke bestuur van deze stichting.

Hij staat altijd belangeloos klaar om mee te helpen aan binnen- en buitenschoolse projecten op het terrein van de natuur-educatie zoals de jaarlijkse boomplantdagen. Nestkastjesprojecten, paddestoeltochten, etc.

Inmiddels alweer een tiental jaren werkt de heer Frans Verheggen als vrijwilliger mee aan de jaarlijkse activiteiten van de Kindervakantieweek Bakel, dat jaarlijks in de zomervakantie onder grote deelname plaatsvindt.Zijn maatschappelijke inzet en betrokkenheid reiken verder dan vorenstaande verdiensten, waarbij te noemen vallen zijn lidmaatschap van de Dorpsraad Bakel en van de Werkgroep voor de verplaatsing van de Maria-grot te Bakel.
           
De gemeentelijke onderscheiding werd uitgereikt op 12 juli 2003 in het gebouw van het Jeugdcentrum aan de Bernhardstraat te Bakel tijdens de viering van het 25 jaar bestaan van de jeugdnatuurwacht BMR, tevens 25 jaar lidmaatschap van de heer F. Verheggen.

Bij gelegenheid van de opening van de tentoonstelling in het kasteel van Gemert in verband met 300 jaar bestaan van deze internationale congregatie en het 100 jaar bestaan van de Nederlandse afdeling van deze Spiritijnengemeenschap. (2003)

De gemeentelijke onderscheiding werd toegekend bij besluit van burgemeester en wethouders op basis van de navolgende overwegingen:

De “Congregatie van de H. Geest onder bescherming van het Onbevlekte Hart van Maria” viert in 2003 haar 100-jarige aanwezigheid in Nederland. Het missiewerk binnen deze Congregatie staat centraal en hebben hun leden, de Spiritijnen, indachtig hun opdracht, doen gaan naar vele landen buiten Europa om goede daden en werken te verrichten. De Boodschap te brengen en solidair te zijn met de minder bedeelden en onderdrukten, dit onder vaak moeilijke omstandigheden.

Deze Congregatie heeft zich in 1914 ook in Gemert gevestigd en vanaf 1916 in Het Kasteel van Gemert accommodatie gevonden. De Congregatie van de Heilige Geest is altijd gastvrij is geweest wanneer de plaatselijke overheid als ook het verenigingsleven een beroep doet op haar (accommodatie)faciliteiten, en dat beide gemeenschappen sedertdien onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn en dat ook willen zijn.

Dat deze verbondenheid is gebaseerd op wederzijds respect en waardering en onderlinge hulp en bijstand.

Dat het 300-jarige bestaan van de Orde van de Spiritijnen en het 100-jarig bestaan van deze Congregatie in Nederland in 2003, waarvan bijna 90 jaren in Gemert, een welkome aanleiding is om deze waardering en erkentelijkheid middels een bijzondere daad van hulde te laten blijken.

De uitreiking van de gemeentelijke onderscheiding vond plaats op 2 oktober 2003 in de grote zaal in het Kasteel van Gemert te Gemert voorafgaande aan de opening van de tentoonstelling ter ere van 300 jarig bestaan van de internationale congregatie en het 100- jarig bestaan van de Nederlandse Spiritijnengemeenschap.
 

De gemeentelijke onderscheiding werd toegekend bij besluit van burgemeester en wethouders op basis van de navolgende overwegingen:

De heer E. Roijakkers maakt sinds 1988 deel uit van het bestuur van de stichting Heemkundekring De Kommanderij Gemert waarvan van 1991 tot 1995 als penningmeester en vanaf 1995 als voorzitter. Tevens is betrokkene in die functie voorzitter van de Stichting Laurentius Torrentinus.

De heer Roijakkers heeft grote verdiensten voor de Stichting Heemkundekring De Kommanderij Gemert. Hij heeft zijn grote capaciteiten als organisator, stimulator en zijn bindend vermogen in deze 10 jaar als voorzitter ten volle benut ten voordele van de Heemkundekring en haar activiteiten.

Deze Heemkundekring heeft zich mede hierdoor een belangrijke plaats verworven binnen de lokale cultuurhistorie en met succes het cultuur historisch besef bevorderd, blijkende onder andere uit de aanzienlijke groei van het aantal leden van de stichting in de afgelopen 10 jaren, de aandacht en zorg die er is voor instandhouding en zonodig herstel van lokale monumenten en uit de belangrijke rol die deze stichting heeft verkregen in het majeure gemeentelijke project “Reconstructie Gemert-Bakel”.

Hij is in die jaren de stuwende kracht geweest in het tot stand brengen van het convenant tussen de gemeente Gemert-Bakel en de Heemkundekring, zijnde in het Nederlandse archiefwezen een uniek convenant.

De heer Roijakkers heeft zich ook met succes ingezet voor het handhaven van het gemeentelijke oud-archief binnen de eigen gemeentegrenzen waardoor de samenwerking met de Heemkundekring ook voor de toekomst is verzekerd en tot verdere bloei kan komen.

De onderscheiding is uitgereikt bij zijn aftreden als voorzitter van de  Heemkundekring De Kommanderij tijdens de Algemene Jaarvergadering op 8 maart 2005 in zaal De Kroon te Gemert.

De gemeentelijke onderscheiding werd toegekend bij besluit van burgemeester en wethouders op basis van de navolgende overwegingen:

Het Dorpsoverleg Elsendorp is een succesvol initiatief als het gaat om een langjarig bestaand particulier initiatief op dorpsniveau dat als doel heeft de belangen van deze kern en haar inwoners te bevorderen. Het is een platform voor haar inwoners voor onderling overleg en belangenbehartiging en tevens een gesprekspartner richting o.a. de gemeente.

Het Dorpsoverleg heeft sedert haar bestaat met succes vele projecten en initiatieven opgepakt, ontwikkeld en gerealiseerd danwel de realisatie daarvan bevorderd.

Het Dorpsoverleg Elsendorp wordt ook gekenmerkt door een grote mate van zelfwerkzaamheid, van zelf aanpakken.

Dat in dit verband onder meer kan worden genoemd de inrichting van het Dorpsplein Elsendorp; het Dorpsontwikkelingsplan, de zorg voor voldoende woningbouw en bedrijvigheid, de jubileumviering en in meer algemene zin initiatieven ter bevordering van de leefbaarheid van deze kern. Recentelijke successen zijn de realisatie van de Brede School Elsendorp en het Zorgcentrum Elsendorp. Zonder de actieve inzet van het Dorpsoverleg Elsendorp zouden voor deze in de kern Elsendorp belangrijke basisvoorzieningen niet gerealiseerd kunnen zijn.

Dat het toekenningsbesluit een stimulans mag zijn voor de Dorpsraad Elsendorp maar ook voor de overige dorpsoverleggen binnen Gemert-Bakel om voort te gaan op de ingeslagen weg van actieve participatie en belangenbehartiging.

De onderscheiding werd uitgereikt op 18 mei 2006 bij de eerste vergadering van het dorpsoverleg Elsendorp in het onlangs gereedgekomen gebouw van de Brede school, zijnde tevens de laatste vergadering van de voorzitter van dit overleg, de heer Frans Meulenmeesters, jarenlang de inspirerende en actieve voorzitter binnen dit bestuur.

De gemeentelijke onderscheiding werd toegekend bij besluit van burgemeester en wethouders op basis van de navolgende overwegingen:

Het Commanderij College met vestigingen te Gemert en Beek en Donk viert in 2007 zijn 10-jarig bestaan en neemt een belangrijke, prominente plaats in binnen de lokale- en regionale onderwijsvoorzieningen met een breed en kwalitatief hoog onderwijsaanbod, verdeeld over de sectoren VWO (met gymnasium) /HAVO, VMBO en Praktijkonderwijs.

Het Commanderij College loopt bij onderwijskundige ontwikkelingen en visies voorop getuige o.a. de succesvolle uitbouw van het voor vele leerlingen zo belangrijke VMBO- onderwijs tot het huidige brede aanbod van alle vier de leerwegen in alle vier de sectoren.

Dat de externe georiënteerdheid van het Commanderij College een verworvenheid is die mede bijdraagt aan het binnen de school brengen van maatschappelijke ontwikkelingen en tendensen met als doel deze bespreekbaar maken en een plaats te geven in houding en gedrag van de leerlingen. Zo is er bijv. blijvende aandacht aan drank- en drugsgebruik en aan extremisme onder jongeren én onder ouderen. De school wil de maatschappelijke verantwoordelijkheid bewust ook zien, maar wil hiernaast ook een organisatie zijn die kennis, educatie en kunde aanbiedt; een visie die recht doet aan de sterke relatie en verwevenheid tussen onderwijs en samenleving.

Met de toekenning wil het college tevens de grote waardering die het heeft voor al die andere scholen, instellingen en al diegenen die hierin actief zijn ten behoeve van onderwijs en vorming van de Gemert-Bakelse leerlingen, mede tot uitdrukking brengen.

De Gemeentelijke Onderscheiding werd aan het Commanderij College uitgereikt en in ontvangst genomen door de voorzitter van het college van bestuur, de heer Martien J.F. van Diessen op 12 januari 2007 van deze scholengemeenschap tijdens de viering van het 10-jarig jubileum van deze scholengemeenschap op de locatie VMBO aan de St. Josephstraat te Gemert.

De gemeentelijke onderscheiding werd toegekend bij besluit van burgemeester en wethouders op basis van de navolgende overwegingen:

De heer Frans van der Hoff s.c.j, geboren in De Rips, een kerkdorp van de huidige gemeente Gemert-Bakel, volgde zijn roeping tot priester om vervolgens naar de Derde Wereld (Zuid- Amerika) te vertrekken om daar als priester- arbeider samen met de armen en verdrukten te werken aan verbeteringen van hun maatschappelijke positie en bewustwording.

Hij heeft daar actief gewerkt aan de verbetering van de sociaal- economische positie van de kleine ondernemer en landbouwer in ontwikkelingslanden o.a. via de oprichting van lokale boerencorporaties, het mede oprichten van het keurmerk Max Havelaar en het bevorderen van de toepassing van het principe van Fair Trade.

In landen buiten Nederland heeft de heer Van der Hoff inmiddels al veel hoge blijken van waardering voor zijn werk en inzet heeft ontvangen, zoals in 2005 de “Commandeur in de Belgische Orde van De Kroon”, in 2006 de Franse onderscheiding van “Chevalier de la légion d’ Honneur”, een Prijs van de Raad van Europa in verband met zijn belangrijke bijdrage ter verbetering van de Noord-Zuidrelaties, en een Eredoctoraat van de Universiteit van Leuven (B).

Het toekenningsbesluit is ook bedoeld als een stimulans voor de heer Van der Hoff en velen in zijn voetsporen om voort te gaan op de ingeslagen weg van bevorderen van actieve participatie, sociaal maatschappelijke emancipatie en bewustwording en economische verzelfstandiging van kansarme inwoners in Derde Wereld landen.

De Gemeentelijke Onderscheiding werd uitgereikt op 29 juni 2008 tijdens een feestelijke eucharistieviering in de parochiekerk van de H. Margaretha Maria A la Coque in zijn geboorteplaats De Rips in verband met de viering op deze dag van zijn 40 jarig priesterjubileum.

De gemeentelijke onderscheiding werd toegekend bij besluit van burgemeester en wethouders op basis van de navolgende overwegingen:

De heer Frans van Heuven, heeft grote verdiensten op bestuurlijk en maatschappelijk gebied gedurende een lange reeks van jaren. Onderstaand overzicht is hiervan een afspiegeling, maar zeker geen volledigheid pretenderend.

Zijn volksvertegenwoordigende verdiensten:

 • raadslidmaatschap van de gemeente Bakel en Milheeze; 
 • wethouder van de gemeente Bakel en Milheeze; loco- burgemeesterschap bij de vacature burgemeester G. H. Martijn, gedurende een periode van 4 mnd; 
 • lid raadscommissie Grondgebied  gemeente Bakel en Milheeze;
 • lid van de Commissie voor de beroepschriften van de gemeente Bakel en Milheeze; 
 • lid Regioraad gewest Helmond  namens de gemeente Bakel en Milheeze;
 • wethouder van de gemeente Gemert- Bakel.

Zijn overige maatschappelijke verdiensten:

 • lid bestuur Rabobank Milheeze, waarvan 10 jaar voorzitter;
 • voorzitter ponyclub Milheeze;
 • voorzitter van de carnavalsvereniging De Veenmollen te Milheeze;
 • lid en sinds 1986 commissaris van fanfare St. Cecilia Milheeze;
 • bestuurslid Heemkundekring Bakel - Milheeze- De Rips en overigens weer actueel.

De heer Frans van Heuven heeft hiernaast meer in het bijzonder de belangen van de kern Milheeze altijd voorgestaan en hierin een belangrijke vooraanstaande sociaal maatschappelijke rol vervuld. Deze betrokkenheid blijkt ook door zijn jarenlang voorzitterschap van de stg. Dorpsoverleg Milheeze.

De gemeentelijke onderscheiding is uitgereikt tijdens de algemene vergadering van het Dorpsoverleg Milheeze te houden op 30 maart 2009 in gemeenschapshuis De Schans te Milheeze.

De gemeentelijke onderscheiding werd toegekend bij besluit van burgemeester en wethouders op basis van de navolgende overwegingen:

Dat op 5 juni 2010 het 1e Herenteam, van voetbalvereniging VV Gemert na een zwaarbevochten gelijkspel tegen De Treffers Groesbeek het Landskampioenschap[p Zondagamateurs KNVB seizoen 2009- 2010 behaalde.

Dat dit grote sportieve succes het resultaat is van al die inzet, inspanning, talenten binnen deze Gemertse voetbalclub van spelers, coaches, begeleiders, bestuur, de vele vrijwilligers, de vele ondersteuners;

Dat zij allen samen deze topprestatie mogelijk hebben gemaakt, samen de kwaliteit, sfeer en randvoorwaarden hebben gecreëerd om dit landskampioenschap te realiseren,

Dat ook de vele en trouwe supporters een pluim verdienen want zij staan voor voorbeeldig gedrag als toeschouwers van “hun”GVV, waarvan ook velen niet alleen van binnen maat ook van buiten de gemeente afkomstig zijn.

Dat in sportief en prestatief opzicht vv Gemert een pareltje is aan ook de KNVB kroon.

De onderscheiding werd uitgereikt tijdens de Kampioensreceptie op Sportpark Molenbroek, op zondag 6 juni 2010.

Als dank en waardering voor de aansprekende en plichtsgetrouwe wijze van invulling, ondersteuning en gestalte gaf aan het burgemeesterschap van haar echtgenoot als burgemeester van Gemert en nadien van Gemert-Bakel (2010)

De gemeentelijke onderscheiding werd toegekend bij besluit van burgemeester en wethouders op basis van de navolgende overwegingen:

Dat de gemeenteraad van de gemeente Gemert- Bakel, in buitengewone vergadering bijeen op donderdag 15 juli 2010, bij het afscheid van burgemeester mr. Jan H.A.G van Maasakkers als burgemeester van Gemert- Bakel hem vanwege zijn buitengewone verdiensten en uit grote waardering en dankbaarheid het Ere- burgerschap van de gemeente Gemert- Bakel heeft toegekend;

Dat zijn echtgenote, mevr. Betsy L.W. van Maasakkers- Smits, het gewaardeerde burgemeesterschap van haar echtgenoot mede mogelijk heeft gemaakt en heeft ondersteund in al zijn talrijke hoedanigheden, omstandigheden en verplichtingen;

Dat hier echt sprake is van een burgemeesters-echtpaar, dat samen met alle inzet van hun gezamenlijke krachten het ambt van burgemeester heeft vervuld, er samen eendrachtig de schouders onder heeft gezet;

Dat zij door haar aanwezigheid, representatie, attentheid, toegankelijkheid en persoonlijk aandacht en zorg voor de Gemert- Bakselse mens ook bij lief en leed, zeer gezien is en zich ook een grote populariteit heeft verworven onder de bevolking;

Aan mevr. Betsy W. van Maasakkers- Smits de Gemeentelijke Onderscheiding van de gemeente Gemert- Bakel toe te kennen als dank en waardering, ook mede namens de gehele Gemert-Bakel gemeenschap, voor de aansprekende en plichtsgetrouwe wijze waarop zij mede invulling, ondersteuning en gestalte gaf aan het burgemeesterschap van haar echtgenoot mr. Jan H.A.G. van Maasakkers als burgemeester van Gemert en nadien van Gemert-Bakel.

De onderscheiding werd uitgereikt tijdens de openbare feestelijke afscheidsmanifestatie van het echtpaar Van Maasakkers op zondag 18 juli 2010 van de bevolking en het verenigingsleven op het Ridderplein te Gemert.

Dat de heer drs. Martijn A. M. Beerens, langdurig, zware bestuurlijke functies op sociaal- maatschappelijk terrein, in het bijzonder binnen de sectoren gezondheidszorg, en het voortgezet onderwijs heeft vervuld; 

Een en ander op vrijwillige basis in belangrijke functies veelal als voorzitter van raden van toezicht een en ander naast zijn werkzaamheden als vrijgevestigd tandarts te Gemert, meer in het bijzonder in de zorg (Stg. De Zorgboog) en in het onderwijs ( Het Commanderijcollege);

Hiernaast vervult of vervulde hij nog diverse andere bestuurlijke werkzaamheden op lokaal verenigingsniveau, zoals voorzitter van de Hockeyclub Gemert, in welke periode de kantine en het eerste kunstgrasveld tot stand kwamen;

Nog altijd actief als voorzitter Fondsenwerving binnen Harmonie Excelsior en als penningmeester van de Kapelgroep Gemert;

Dat de heer Beerens -als voorzitter van de Raad van Toezicht- zo ook aan de wieg heeft gestaan van de opbouw en uitbouw van de ouderenzorg in Gemert via zijn bestuurlijke werkzaamheden eerst binnen de toenmalige Stg. Ruijschenbergh te Gemert nadien gevolgd door de uitbouw naar één grote regionale instelling van zorg, nl. Stg. De Zorgboog met vele vestigingen in de regio; 

Dat zijn afscheid als voorzitter van de Raad van Toezicht van het Commanderij College, na een bestuursperiode van 14 jaar -een vertrek op basis van het rooster van aftreden- een goede en passende aanleiding is om de heer Martijn Beerens te waarderen voor het totaal van zijn grote maatschappelijke inzet die hij al die jaren ten voordele van en in het belang van de bevolking van Gemert- Bakel heeft verricht in diverse aangehaalde functies en werkzaamheden;

De onderscheiding werd uitgereikt op donderdag 4 november 2010 in Restaurant Kastanjehof te Gemert.
 

Dat de heer Peter Sandbrink sinds 1999 een actief, inspirerend en bevlogen voorzitter is van de Dorpsraad Handel;

Dat mede door zijn toedoen de Dorpsraad Handel een belangrijk overlegplatform binnen de kern Handel ter bevordering van de leefbaarheid van deze kern in de meest brede zin van het woord;

Dat in de bestuursperiode van de heer P. Sandbrink belangrijke dossiers aan de orde zijn geweest binnen de Dorpsraad Handel en in het overleg met haar inwoners, zoals:

 • 2004/2005: herinrichting dorpsplein/-centrum;
 • 2004/2005: woningbouw algemeen maar bijzonder dat na jaren eindelijk weer een woningbouwplan Heerenbosch gerealiseerd kon worden;
 • 2008: voorgestelde komst van forensisch psychiatrische kliniek op het terrein van Huize Padua (tbs-kliniek);
 • vanaf 2007: herinrichting recreatieterrein Rooye Asch aan de Haveltweg (van camping naar groot chaletterrein);
 • opstellen van IDOP-Handel (integraal dorpsontwikkelingsplan) dat tevens de onderbouwing werd voor de bouw van een nieuwe multifunctionele accommodatie (een nieuwe De Bron) in het centrum van Handel;
 • vanaf 2010: voorbereidingen aanleg van de Noord-Om.

de heer Peter Sandbrink werd de onderscheiding toegekend als waardering voor het brede geheel van zijn maatschappelijke verdiensten en inzet meer in het bijzonder ten dienste van de kern Handel en zijn inwoners;

De onderscheiding werd uitgereikt tijdens zijn afscheid als voorzitter van de Dorpsraad Handel tijdens de Algemene ledenvergadering op woensdag 16 maart 2011 in het gemeenschapshuis De Bron te Handel.

dat de heer Bernhard H. M. Ploegmakers, woonachtig in De Rips, al vele jaren in bijzondere mate actief is binnen het kerkdorp De Rips, meer in het bijzonder gericht op onderzoek, stimulering en realisatie van activiteiten en projecten met als doel de historie van dit voormalige ontginningsdorp zichtbaar te maken, onder de aandacht te brengen en te verbreiden;

dat in dit verband als voorbeeld kunnen worden genoemd zijn betrokkenheid als initiator, mede-uitvoerder bij werkzaamheden en projecten als:

 • mede-initiatiefnemer en mede-oprichter van het z.g. Lancaster monument (WO II), aan de Burgemeester Wijtvlietlaan in De Rips (2011);
 • initiatieven in de organisatie, voorbereiding en uitvoering van de zg. Bosfeestdag De Rips (2011);
 • initiator van de oprichting van de lokale Heemkundekring De Rips en sinds oprichting de voorzitter van deze vereniging (2008);
 • betrokkenheid in de opzet en uitvoering bij de oprichting van het z.g. Bosmuseum De Rips aan de Ripsestraat, De Rips (2008);
 • initiatiefnemer om te komen tot de oprichting van een Monument voor het ongedoopte kind (2006);
 • historiserende terugplaatsing van de z.g. grenspalen in De Peel (2006);
 • betrokkenheid bij behoud van de Calvarieberg op het RK kerkhof in De Rips en het onderhoud nadien (2003);
 • samen met anderen de oprichting en het onderhoud van de buitenkerststal in De Rips (vanaf 1997).

De heer Ploegmakers werd de onderscheiding toegekend vanwege zijn bijzondere verdiensten voor de kern De Rips;

De onderscheiding werd uitgereikt na afloop van de speciale kerkdienst gehouden in verband met de viering en herdenking van 90 jaar Parochie De Rips, op zaterdag 17 december 2011 in de RK Kerk in De Rips.

Dat Jeffrey Herlings (1994), woonachtig te Elsendorp, gemeente Gemert- Bakel in de voorlaatste wedstrijd van de GP Europa, gereden op 8/9 september 2012 in Faenza (Italië), met overmacht wereldkampioen MotoCross in de klasse MX2 2012 is geworden en onbereikbaar is geworden voor zijn naaste concurrenten en hiermee de laatste wedstrijd in het Duitse Teutschenthal op 23 september tot een formaliteit maakt;

dat Jeffrey Herlings al veel langer een indrukwekkende carrière laat zien als rijder, met als start het behalen van het Nederlands Kampioenschap 65 cc Amateurs in 2002 als in 2003, gevolgd door een Nederlands-, Europees- en wereldkampioenschap 85 cc klasse 2008 en hierna aansprekende resultaten in de MX 2 klasse en nu beloond met een wereldkampioenschap in deze belangrijke klasse;

dat deze veelbelovende en talentvolle motorcrosser ook in sportief opzicht een voorbeeld is voor velen en hiermee ook een visitekaartje is voor deze tak van sport;

dat het de eerste keer is dat een Nederlandse motorcrosser in deze klasse op zo’n jonge leeftijd (17 jaar) al een zo’n aansprekende prestatie levert.

De Gemeentelijke Onderscheiding werd uitgereikt op dinsdag 11 september 2012 tijdens de feestelijke huldiging van de wereldkampioen op het Ridderplein te Gemert. 

Dat de totstandkoming van MFA De Mortel ‘De Sprank’ een aansprekend en succesvol voorbeeld is van burgerparticipatie en zelfwerkzaamheid.

Dat de Stuurgroep De Mortel hierin een belangrijke rol heeft gespeeld door vanaf de start in 2006 telkens aandacht te vragen voor, en betrokken te zijn bij, het creëren van draagvlak onder de inwoners van De Mortel.

Dat door de inzet van de Stuurgroep vele informatieavonden zijn georganiseerd en de inwoners een stem hebben gehad in de ontwikkeling van het gebouw, de aanbesteding en de vormgeving van de buitenruimte.

Dat de Stuurgroep de realisatie van de inrichting van het gebouw en de buitenruimte ter hand heeft genomen, zodat ze zelf, samen met de inwoners, het gewenste (hoge) ambitieniveau konden realiseren. 

Dat veel inrichtingswensen voor de binnenruimte, inclusief de gewenste kelder, zijn gerealiseerd door succesvolle fondsenwerving en slimme besparingen. Door zelfwerkzaamheid is het de Stuurgroep dus gelukt om dit hoge ambitieniveau voor de binnenruimte te realiseren. De verwachting is dat dit voor de buitenruimte ook gaat lukken.

Dat de Stuurgroep De Mortel naar de mening van burgemeester en wethouders in aanmerking komt voor de Gemeentelijke Onderscheiding van de gemeente Gemert-Bakel, als blijk van waardering en erkentelijkheid voor de in gezamenlijk verband tot stand gebrachte multifunctionele accommodatie De Sprank, een belangrijke voorziening voor de kern De Mortel en haar inwoners.  

Dat het toekenningsbesluit een stimulans mag zijn voor de Stuurgroep De Mortel en alle inwoners om voort te gaan op de ingeslagen weg van actieve participatie en zelfwerkzaamheid, zodat het Mortelse leven daadwerkelijk de zuurstof vormt voor De Sprank en daarmee de leefbaarheid van het dorp een impuls geeft.

Tijdens de officiële opening van de multifunctionele accommodatie De Sprank op 8 februari 2014 werd de Gemeentelijke Onderscheiding uitgereikt.