Samenstelling gemeenteraad

De gemeenteraad is het hoogste bestuursorgaan. Hij bestuurt op hoofdlijnen en controleert als volksvertegenwoordiging het college van B&W. De raad heeft het laatste woord over de besteding van het geld van de gemeente door het vaststellen van de gemeentebegroting. Ook stelt hij verordeningen vast. De burgemeester is voorzitter en de raadsgriffier is secretaris van de gemeenteraad. Zij hebben hier beiden geen stemrecht.

Agendacommissie

De agendacommissie met daarin de voorzitters van de raadscommissies en de voorzitter van de raad stelt de agenda voor de commissie- en raadsvergaderingen op.

Raadscommissies

Er zijn drie raadscommissies die besluitvorming voorbereiden, uit eigen beweging of over een voorstel van het college van B&W:

  • Financiën en Bestuur 
  • Ruimte en Mobiliteit (incl. Volkshuisvesting en Openbaar Beheer)
  • Sociaal Domein, Sport en Onderwijs

Gemeenteraad 2022-2026

De gemeenteraad in Gemert-Bakel bestaat uit 23 leden. De samenstelling van de raad is als volgt:

 

Michiel van VeenVoorzitter
de heer M.S. (Michiel) van Veen
(burgemeester van Gemert-Bakel)

 

 


foto Toon CoopmansWaarnemend voorzitter
de heer A.M. (Toon) Coopmans           
Raadslid Dorpspartij
Klimroosstraat 22, 5761GN Bakel
Telefoonnummer 0492-342428e-mail

 


foto Peter van BoxtelGriffier
de heer P.G.J.M. (Peter) van Boxtel,
Moederkruid 26, 5422 EG Gemert
Telefoonnummer 06- 22815686e-mail

 

 

Leden gemeenteraad 2022-2026

 

CDA (8 zetels)

T.P.M. (Theo) van den Berkmortel
Raadslid CDA 

J.M. (Hanneke) Coppens
Raadslid CDA 

S. (Stefan) Janszen
Raadslid CDA 

J.J.W.M. (Joris) van Loon
Raadslid CDA

W.M. (Wim) Meulenmeesters
Raadslid CDA 

H.W. (Erik) Schoone
Raadslid CDA 

J.H.H.M. (Anita) Smits-Overbeek
Raadslid CDA 

W.S.A. (Willeke) van Zeeland
Raadslid CDA 

 

Dorpspartij (4 zetels)

A.M. (Toon) Coopmans
Raadslid Dorpspartij

A.W.J. (Stan) van Kollenburg
Raadslid Dorpspartij

Y. (Yorick) van Lieshout
Raadslid Dorpspartij

W.C.P. (Wilmie) Steeghs
Raadslid Dorpspartij
 

 

Lokale Realisten (3 zetels)

M.P. (Martien) Bankers
Raadslid Lokale Realisten

W.P.M. (Willie) van den Heuvel
Raadslid Lokale Realisten

A.E.A.G. (Anne) de Laat
Raadslid Lokale Realisten
 

 

Sociaal Gemert-Bakel (3 zetels)

T.G.P. (Therese) van den Eventuin-Boogaerts
Raadslid Sociaal Gemert-Bakel

C.G.P.J. (Chris) Remmers
Raadslid Sociaal Gemert-Bakel

M.G. (Marius) Vos
Raadslid Sociaal Gemert-Bakel
 

 

VVD (2 zetels)

D.H. (Erik) Bastiaannet
Raadslid VVD

J.T.M. (Anne) van Berlo - van Ginneken
Raadslid VVD
 

 

D66 (2 zetels)

L.J.J. (Laurens) van den Berg
Raadslid D66

F.J.A. (Frances) Dekker
Raadslid D66

 

Politiek op Inhoud (1 zetel)

J. (Jan) Vroomans
Raadslid Politiek op Inhoud