Samenstelling raad

De gemeenteraad is het hoogste bestuursorgaan. Hij bestuurt op hoofdlijnen en controleert als volksvertegenwoordiging het college van B&W. De raad heeft het laatste woord over de besteding van het geld van de gemeente door het vaststellen van de gemeentebegroting. Ook stelt hij verordeningen vast. De burgemeester is voorzitter en de raadsgriffier is secretaris van de gemeenteraad. Zij hebben hier beiden geen stemrecht.

Agendacommissie

De agendacommissie met daarin de voorzitters van de raadscommissies en de voorzitter van de raad stelt de agenda voor de commissie- en raadsvergaderingen op.

Raadscommissies

Er zijn drie raadscommissies die besluitvorming voorbereiden, uit eigen beweging of over een voorstel van het college van B&W:

  • Financiën en Bestuur 
  • Ruimte en Mobiliteit (incl. Volkshuisvesting en Openbaar Beheer)
  • Sociaal Domein, Sport en Onderwijs

Gemeenteraad 2018-2022

De gemeenteraad in Gemert-Bakel bestaat uit 23 leden. De samenstelling van de raad is als volgt:

  • CDA 11 leden
  • D66 1 lid
  • Dorpspartij 5 leden
  • Fractie Vogels 1 lid
  • Lokale Realisten 2 leden
  • Sociaal Gemert-Bakel 2 leden
  • VVD 1 lid

 

Michiel van VeenVoorzitter
de heer M.S. (Michiel) van Veen
(burgemeester van Gemert-Bakel)

 

 


foto Toon CoopmansWaarnemend voorzitter
de heer A.M. (Toon) Coopmans           
Raadslid Dorpspartij
Klimroosstraat 22, 5761GN Bakel
T 0492-342428e-mail

 


foto Peter van BoxtelGriffier
de heer P.G.J.M. (Peter) van Boxtel,
Moederkruid 26, 5422 EG Gemert
06- 22815686e-mail

 

 

Leden gemeenteraad 2018-2022 van gemeente Gemert-Bakel.

 

CDA


Hendrik van Hout (CDA)
H.P. (Hendrik) van Hout
Raadslid CDA
Neerstraat 5
5761 RE Bakel
hendrik.vanhout@raad-gemert-bakel.nl

 

T.P.M. (Theo) van den BerkmortelTheo van den Berkmortel
Raaadlid CDA
Kaweide 7
5763 PX Milheeze
theo.vandenberkmortel@raad-gemert-bakel.nl
 


J.M. (Hanneke) Coppensfoto Hanneke van Dam
Raadslid CDA 
De Hoef 16
5421 ZK  Gemert
hanneke.coppens@raad-gemert-bakel.nl

 

T.J.J. (Thijs) van den Elsenfoto Thijs van de Elsen
Raadslid CDA 
Lodderdijk 27
5421 XB Gemert
06-52636552
thijs.vandenelsen@raad-gemert-bakel.nl

 

C.M.M. (Toos) van de Hurk - Kuundersfoto Toos van de Hurk
Raadslid CDA
Abtshof 32
5425 VN De Mortel
0492 - 31 92 7806-23654149
toos.vandenhurk@raad-gemert-bakel.nl

 

S. (Stefan) Janszen (fractievoorzitter)
foto Stefan JanszenRaadslid CDA
06-10234611
stefan.janszen@raad-gemert-bakel.nl 

H.A.J. (Rick) van Kesselfoto Rick van Kessel
Raadslid CDA
Wijst 24
5422 AT Gemert
0492-36734506-51071512
rick.vankessel@raad-gemert-bakel.nl

 

J.J.W.M. (Joris) van Loonfoto Joris van Loon
Raadslid CDA
Groenveld 33
5761 HN Bakel
06-53197616
joris.vanloon@raad-gemert-bakel.nl

 

W.M. (Wim) Meulenmeestersfoto Wim Meulenmeesters
Raadslid CDA
Elsendorpseweg 20
5424 TB Gemert
wim.meulenmeesters@raad-gemert-bakel.nl

 

J.H.H.M (Anita) Smits- Overbeekfoto Anita Smits- Overbeek
Raadslid CDA
Kreijtenberg 4
5763 PR Milheeze
06-23979470
anita.smits@raad-gemert-bakel.nl

 

F.T.J.H. (Fons) Verheesfoto Fons Verhees
Raadslid CDA
Kerkeind 11
5763 BA Milheeze
06-10775481
fons.verhees@raad-gemert-bakel.nl

 

D66

D.W.M. (Deirdre) Diesveld Deidre Diesveld
Raadslid D66                   
Ekker 18 
5422 CL Gemert
0492-831855
deirdre.diesveld@raad-gemert-bakel.nl


 

Dorpspartij

L.A. (Bart) van Oort (fractievoorzitter)foto Bart van Oort
Raadslid Dorpspartij
Kattestart 6
5422 DP Gemert
06-28957111
bart.vanoort@raad-gemert-bakel.nl

 

A.M. (Toon) Coopmansfoto Toon Coopmans
Raadslid Dorpspartij
Klimroosstraat 22
5761GN Bakel
0492-342428
toon.coopmans@raad-gemert-bakel.nl

 

H.L.M. (Henk) van Eckfoto Henk van Eck
Raadslid Dorpspartij
Slenk 33
5421 DS Gemert
0492-365226
henk.vaneck@raad-gemert-bakel.nl

 

H.J.M. (Rens) de Haas


Raadslid Dorpspartij
Domein 16
5421 AR Gemert
06-36399361
rens.dehaas@raad-gemert-bakel.nl

 

 

A.W.J. (Stan) van Kollenburgfoto Stan Kollenburg
Raadslid Dorpspartij 
Speelweide 22
5761 CH Bakel
0492-34429406-52381451
stan.kollenburg@raad-gemert-bakel.nl

 

Fractie Vogels

A.W.J. (Ton) Vogels (fractievoorzitter)foto Ton Vogels
Raadslid Fractie Vogels
Karbeel 3
5421 BR Gemert
0492-369190
ton.vogels@raad-gemert-bakel.nl

 

Lokale Realisten

M.P. (Martien) Bankers (fractievoorzitter)foto Martien Bankers
Raadslid Lokale Realisten
Nachtegaallaan 29
5425 RT De Mortel
06-51787722
martien.bankers@raad-gemert-bakel.nl

 

A.M.J.J.T. (Dini) Methorst- van Kesselfoto Dini Methorst- van Kessel
Raadslid Lokale Realisten
Kapelaanstraat 4
5421 DG Gemert
0492-364628
dini.methorst@raad-gemert-bakel.nl

 

Sociaal Gemert-Bakel

J.A.M. (Jan) Hoevenaars (fractievoorzitter)foto Jan Hoevenaars
Raadslid Sociaal Gemert-Bakel 
St.-Christoffelplein 11
5424 TH Elsendorp
06-10930930
jan.hoevenaars@raad-gemert-bakel.nl

 

T.G.P. (Therese) van den Eventuin - Boogaertsfoto Therese van den Eventuin
Raadslid Sociaal Gemert-Bakel 
Gezellestraat 16
5421 PE Gemert
0492-36268806-52592468
therese.eventuin@raad-gemert-bakel.nl

 

VVD

J. (Jan) Vroomans (fractievoorzitter)foto Jan Vroomans
Raadslid VVD
Binderseind 44
5421 CJ Gemert
06-20610737
jan.vroomans@raad-gemert-bakel.nl