Samenstelling raad

foto gemeenteraad Gemert-Bakel

De gemeenteraad is het hoogste bestuursorgaan. Hij bestuurt op hoofdlijnen en controleert als volksvertegenwoordiging het college van B&W. De raad heeft het laatste woord over de besteding van het geld van de gemeente door het vaststellen van de gemeentebegroting. Ook stelt hij verordeningen vast. De burgemeester is voorzitter en de raadsgriffier is secretaris van de gemeenteraad. Zij hebben hier beiden geen stemrecht.

Agendacommissie
De agendacommissie met daarin de voorzitters van de raadscommissies en de voorzitter van de raad stelt de agenda voor de commissie- en raadsvergaderingen op.

Raadscommissies
Er zijn drie raadscommissies die besluitvorming voorbereiden, uit eigen beweging of over een voorstel van het college van B&W:

  • Financiën en Bestuur 
  • Ruimte en Mobiliteit (incl. Volkshuisvesting en Openbaar Beheer)
  • Sociaal Domein, Sport en Onderwijs

Een raadscommissie voert overleg met het college of de burgemeester over door het college of de burgemeester verstrekte inlichtingen en het gevoerde bestuur. Ook kan de commissie overleg voeren over onderwerpen die het college of de burgemeester voorstelt in het kader van de actieve informatieplicht. Het overleg is bedoeld om het college of de burgemeester richting mee te geven bij voorbereiding van zijn voorstellen aan de raad. Tenslotte heeft een commissie de mogelijkheid een onderwerp voor debat te agenderen, een hoorzitting te beleggen of betrokkenen te laten meepraten.

Op elke commissieagenda staat het agendapunt informeren. Het college kan ervoor kiezen om bepaalde onderwerpen toe te lichten door een presentatie te geven aan de commissie. Daarnaast ontvangt de raad van het college raadsinformatienota’s (RIN). Deze worden bij de commissie die het aangaat op de agenda gezet. Commissieleden kunnen op basis van de deze informatie het college(lid) een vraag voor nadere toelichting stellen.

Gemeenteraad 2018-2022
De gemeenteraad in Gemert-Bakel bestaat uit 23 leden. De samenstelling van de raad is als volgt:

CDA 11
Lokale Realisten/ D66 4
Dorpspartij 4
Sociaal Gemert-Bakel 3
VVD 1

 

foto Burgemeester Michiel van Veen

Voorzitter
de heer M.S. (Michiel) van Veen
(burgemeester van Gemert-Bakel)
foto Toon Coopmans Waarnemend voorzitter
de heer A.M. (Toon) Coopmans          
Raadslid Dorpspartij
Klimroosstraat 22
5761GN Bakel
0492-342428
toon.coopmans@raad-gemert-bakel.nl
foto Peter van Boxtel Griffier
de heer P.G.J.M. van Boxtel,
Moederkruid 26,
5422 EG Gemert,
Telefoon: 06- 22815686
griffie@gemert-bakel.nl

 

Leden gemeenteraad 2018-2022 van gemeente Gemert-Bakel.

 

CDA
A.T.W. (Anita) Relou 
Raadslid CDA
Vlomanshof 13
5761 JA Bakel
06-13048355
anita.relou@raad-gemert-bakel.nl
foto Anita Relou

J.M. (Hanneke) Dam-Coppens
Raadslid CDA
Wolfsbosscheweg 50
5421 ZV  Gemert
hanneke.dam@raad-gemert-bakel.nl

foto Hanneke van Dam
T.J.J. (Thijs) van den Elsen
Raadslid CDA
Lodderdijk 27
5421 XB Gemert
06-52636552
thijs.vandenelsen@raad-gemert-bakel.nl
foto Thijs van de Elsen

C.M.M. (Toos) van de Hurk - Kuunders
Raadslid CDA
Abtshof 32
5425 VN De Mortel
0492 - 31 92 78 / 06-23654149
toos.vandenhurk@raad-gemert-bakel.nl

foto Toos van de Hurk

S. (Stefan) Janszen (fractievoorzitter)
Raadslid CDA
Sint Jansbloem 34
5422 DH   Gemert
06-10234611
stefan.janszen@raad-gemert-bakel.nl

foto Stefan Janszen
H.A.J. (Rick) van Kessel
Raadslid CDA
Wijst 24
5422 AT Gemert
0492-367345 / 06-51071512
rick.vankessel@raad-gemert-bakel.nl
foto Rick van Kessel

J.J.W.M. (Joris) van Loon
Raadslid CDA
Groenveld 33
5761 HN Bakel
06-53197616
joris.vanloon@raad-gemert-bakel.nl

foto Joris van Loon
W.M. (Wim) Meulenmeesters
Raadslid CDA
Elsendorpseweg 20
5424 TB Gemert
wim.meulenmeesters@raad-gemert-bakel.nl
foto Wim Meulenmeesters
J.H.H.M (Anita) Smits- Overbeek
Raadslid CDA
Kreijtenberg 4
5763 PR Milheeze
06-23979470
anita.smits@raad-gemert-bakel.nl
foto Anita Smits- Overbeek
F.T.J.H. (Fons) Verhees
Raadslid CDA
Kerkeind 11
5763 BA Milheeze
06-10775481
fons.verhees@raad-gemert-bakel.nl
foto Fons Verhees

W.S.A. (Willeke) van Zeeland
Raadslid CDA
Burgemeester v.d. Wildenberglaan 50
5764 RE De Rips
06-82876420
willeke.vanzeeland@raad-gemert-bakel.nl

foto Willeke van Zeeland

 

Lokale Realisten/ D66
A.W.J. (Ton) Vogels (fractievoorzitter)
Raadslid Lokale Realisten/ D66
Karbeel 3
5421 BR Gemert
0492-369190
ton.vogels@raad-gemert-bakel.nl
foto Ton Vogels

M.P. (Martien) Bankers 
Raadslid Lokale Realisten/ D66
Nachtegaallaan 29
5425 RT De Mortel
06-51787722
martien.bankers@raad-gemert-bakel.nl

foto Martien Bankers

H.M.T.M. (Henk) Giebels
Raadslid Lokale Realisten/ D66                   
Vondellaan 127
5421 PT Gemert
0492-363352
henk.giebels@raad-gemert-bakel.nl

foto Henk Giebels
A.M.J.J.T. (Dini) Methorst- van Kessel
Raadslid Lokale Realisten/ D66
Kapelaanstraat 4
5421 DG Gemert
0492-364628
dini.methorst@raad-gemert-bakel.nl
foto Dini Methorst- van Kessel

 

Dorpspartij
L.A. (Bart) van Oort (fractievoorzitter)
Raadslid Dorpspartij
Kattestart 6
5422 DP Gemert
06-28957111
bart.vanoort@raad-gemert-bakel.nl
foto Bart van Oort
A.M. (Toon) Coopmans          
Raadslid Dorpspartij
Klimroosstraat 22
5761GN Bakel
0492-342428
toon.coopmans@raad-gemert-bakel.nl
foto Toon Coopmans

H.L.M. (Henk) van Eck
Raadslid Dorpspartij
Slenk 33
5421 DS Gemert
0492-365226
henk.vaneck@raad-gemert-bakel.nl

foto Henk van Eck

H.J.M. (Rens) de Haas
Raadslid Dorpspartij
Domein 16
5421 AR Gemert
06-36399361
rens.dehaas@raad-gemert-bakel.nl

foto Rens de Haas

 

 

Sociaal Gemert-Bakel

J.A.M. (Jan) Hoevenaars (fractievoorzitter)
Raadslid Sociaal Gemert-Bakel 
St.-Christoffelplein 11
5424 TH Elsendorp
06-10930930
jan.hoevenaars@raad-gemert-bakel.nl

foto Jan Hoevenaars
A.W.J. (Stan) van Kollenburg
Raadslid Sociaal Gemert-Bakel 
Speelweide 22
5761 CH Bakel
0492-344294 / 06-52381451
stan.kollenburg@raad-gemert-bakel.nl
 
foto Stan Kollenburg
T.G.P. (Therese) van den Eventuin - Boogaerts
Raadslid Sociaal Gemert-Bakel 
Gezellestraat 16
5421 PE Gemert
0492-362688 / 06-52592468
therese.eventuin@raad-gemert-bakel.nl
 
foto Therese van den Eventuin

 

VVD

J. (Jan) Vroomans (fractievoorzitter)
Raadslid VVD
Binderseind 44
5421 CJ Gemert
06-20610737
jan.vroomans@raad-gemert-bakel.nl

foto Jan Vroomans