Seksinrichting

Een seksinrichting is een voor het publiek toegankelijke, besloten ruimte - waarin seksuele handelingen worden verricht of erotisch-pornografische vertoningen plaatsvinden.
Om een vergunning aan te vragen, moet u eerst een afspraak maken met de ambtenaar openbare orde en veiligheid. De ambtenaar legt u uit welke gegevens nodig zijn om een aanvraag in te dienen.

Onder een seksinrichting wordt in elk geval verstaan:

  • een prostitutiebedrijf (bordeel) of escortbureau
  • een erotische-massagesalon en/of -sauna
  • een seksbioscoop, seksautomatenhal, sekstheater of een parenclub, of een combinatie daarvan.

Voor het exploiteren van seksinrichtingen is een vergunning nodig van de burgemeester of  van burgemeester en wethouders.

Voorwaarden

Om een seksinrichting te mogen beginnen, moet u aan een aantal voorwaarden voldoen.

Voor de exploitant en de beheerder is o.a. van belang:

  • of zij een strafrechtelijk verleden hebben (antecedenten)
  • dat zij niet onder curatele staan
  • dat zij minimaal 21 jaar zijn.

Uw aanvraag wordt getoetst aan de wet BIBOB (Wet Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het Openbaar Bestuur).

Tips en aandachtspunten

Behalve dat er een vergunning voor nodig is, kunnen er voor het exploiteren van een seksinrichting nog andere wettelijke regelingen van toepassing zijn zoals Drank- en Horecawetexterne-link-icoon en BIBOBexterne-link-icoon. Ook moeten de activiteiten in overeenstemming zijn met het voor de locatie geldende bestemmingsplan.

Doorlooptijd en kosten

Indien alle gegevens juist zijn ingediend duurt het normaliter maximaal 16 weken. De doorlooptijd is mede afhankelijk van de te ontvangen externe adviezen.

Kosten

Aan het aanvragen van een vergunning zijn kosten verbonden. In het gesprek lichten we deze toe.