Situatie Oekraïne

De Russische aanval op Oekraïne raakt ons. Wij veroordelen deze aanval en leven intens mee met de mensen in Oekraïne en iedereen die door deze oorlog getroffen wordt. Als gemeente organiseren en faciliteren wij opvang. Ook krijgen wij vragen van inwoners die opvang of hulp aanbieden. Dat is hartverwarmend. We zetten hieronder een aantal veelgestelde vragen en antwoorden op een rijtje. Wij updaten deze pagina regelmatig.

Zorgt de gemeente voor opvang van vluchtelingen uit Oekraïne?

Elke Veiligheidsregio in Nederland moet samen met gemeenten voor opvangplekken zorgen. Wij vallen onder de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost en werken samen met collega-gemeenten aan het vinden en bruikbaar maken van opvanglocaties. In eerste instantie gaat het regionaal om 1.000 plekken, later om nog een keer 1.000 opvangplekken.

Op welke plekken biedt de gemeente huisvesting aan?

Gemert-Bakel maakt samen met woningcorporatie Goed Wonen Gemert zo’n vijftig tot tachtig plekken beschikbaar. Het gaat om drie plekken in onze gemeente: de pastorie in Elsendorp, de pastorie in Milheeze en een aantal appartementen aan de Drossard de la Courtstraat in Gemert. De pastorieën stonden leeg met het oog op tijdelijke verhuur tijdens de herontwikkeling van deze locaties. De woningen aan de Drossard de la Courtstraat worden op termijn gesloopt. Op alle deze plekken is snel opvang mogelijk. De directe buurtgenoten zijn bijgepraat. Zij dragen het initiatief een warm hart toe. Elke Oekraïnse vluchteling ontvangt een toelage van circa zestig euro per week per persoon (voor voedsel €46,97 en kleding en andere persoonlijke uitgaven € 12,95). Senzer voert vanaf 1 mei de betaling van de toelagen uit. Kijk voor meer informatie op de speciale webpagina van Senzer

Ik wil huisvesting aanbieden. Waar kan ik terecht?

Woonruimte aanbieden kan via Vluchtelingenwerk of Takecarebnb.

Ik wil hulp of goederen doneren. Waar kan ik terecht?

Goed Wonen Gemert zamelt specifieke goederen in voor de opvang en huisvesting van Oekraïners in onze regio. Denk aan meubilair, keukeninventaris en schoonmaakmiddelen.
Kijk op deze website voor het overzicht. Als je iets van de lijst wil doneren dan kun je contact opnemen via info@goedwonengemert.nl of telefoonnummer 0492 - 34 88 88.
Ook Vluchtelingenwerk zamelt goederen in. Kijk op de website van Vluchtelingenwerk waar behoefte aan is en hoe je kan doneren.

Ik wil geld doneren. Waar kan ik terecht?

Giro 555 zamelt geld in voor de Samenwerkende hulporganisaties. Zij helpen Oekraïners die op de vlucht zijn en degenen die achterblijven. Kijk op de website van Giro 555 voor hoe je kan doneren.

Ik ben ondernemer en doe zaken in Oekraïne of Rusland. Waar kan ik terecht voor informatie?

Op de website van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) kun je terecht voor informatie en advies.

Wat is er precies aan de hand in Oekraïne?

Op de website van de Rijksoverheid lees je meer over de situatie in Oekraïne.

Ik heb Oekraïnse vluchtelingen in huis. Wat moet ik weten of doen?

Er is een handreiking Particuliere opvang Oekraïners. Daarin staat alles wat u moet weten over opvang bij u thuis. U vindt de nieuwste versie op de website van de Rijksoverheid
Onder meer:

 • Bel de gemeente, zodat we de Oekraïnse vluchtelingen kunnen opnemen in de Basisregistratie Personen.
 • Na registratie komen de vluchtelingen in aanmerking voor een toelage. Vanaf 1 mei verstrekt Senzer deze toelage. Kijk voor meer informatie op de speciale webpagina van Senzer.
  • Het leefgeld bedraagt circa zestig euro per week per persoon (voor voedsel € 46,97 en kleding en andere persoonlijke uitgaven € 12,95).
  • Daarnaast ontvangen zij een aanvullende toelage van 75 euro per week (voor de eerste persoon). De vluchteling en het gastgezin kunnen zelf afspraken maken over een (vrijwillige) bijdrage aan de kosten. Een gastgezin ontvangt geen directie onkostenvergoeding van de overheid.  

Heeft een Oekraïnse vluchteling een huisarts nodig maar kunt u nergens terecht? Lees dan dit bericht: Bestandbericht huisarts voor POO.docx

Is er informatie over het verblijf en inschrijven van Oekraïnse mensen?

Oekraïnse mensen kunnen vrij reizen naar Nederland. Zonder verblijfsvergunning kunnen zij negentig dagen in Nederland blijven. Oekraïners hebben van de EU een speciale status gekregen waardoor zij in Nederland mogen werken. Kijk voor meer informatie op de website van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). 

Zijn Oekraïnse vluchtelingen gedurende de opvangperiode verzekerd?

Ja, is er is een speciale verzekering voor Oekraïnse vluchtelingen. Meer informatie, ook over de voorwaarden, lees je in de bijlage: PDFVerzekering AVP-Oekraïense vluchtelingen incl. opvang gasthuishoudens.pdf

Mogen Oekraïnse kinderen in Nederland naar school?

Als Oekraïnse vluchtelingen in de gemeente staan ingeschreven, hebben hun kinderen recht op onderwijs. Zij kunnen in Gemert-Bakel terecht bij de dichtsbijzijnde school. De leerplichtambtenaar overlegt, als dat nodig is, met ouders over de onderwijsvoorziening. Uiteraard is er ruimte om eerst even bij te komen van de situatie die ze hebben doorgemaakt. 

Mogen Oekraïnse vluchtelingen in Nederland werken?

Vluchtelingen uit Oekraïne die kunnen en willen werken, krijgen toegang tot de Nederlandse arbeidsmarkt. Het kabinet schrapt de verplichting om een tewerkstellingsvergunning te hebben. Wel zijn er enkele voorwaarden om deze kwetsbare groep mensen extra te beschermen. Zo mogen mensen alleen in loondienst werken. Ook moet de werknemer door de werkgever uiterlijk twee werkdagen voor aanvang van de werkzaamheden aangemeld worden bij UWV en moet de werkgever informatie doorgeven als de werkuren en werkplek. Lees meer op de website van de Arbeidsinspectie en op de website van het UWV. Daar staat voor werkgevers ook een formulier om melding te doen. 

Ik ben ondernemer en wil een Oekraïnse vluchteling in dienst nemen?

Op de website van de Arbeidsinspectie en  de website van het UWV staat veel informatie voor werkgevers. Op de website van UWV staat op een formulier om melding te doen. 
Werkgeversservicepunt Helmond de Peel, een samenwerking tussen Senzer en UWV, biedt ondersteuning met werving en selectie. 

Werkgeversservicepunt Helmond de Peel, een coproductie van Senzer en het UWV, biedt meer informatie en hulp bij werving en selectie. Rechtstreeks contact opnemen kan met Melanie van Lin, senior werkgeversdiensten WSP, melanie.vanlin@uwv.nl, 06-15955608.

Ik help een Oekraiense vluchteling, waar vind ik informatie?
I am a Ukrainian refugee. Where do I find information?

Website
De website RefugeeHelp is het startpunt voor Oekraïnse vluchtelingen in Nederland.
The website RefugeeHelp is the starting point for Ukrainian refugees in the Netherlands.

WhatsApp
Het Rode Kruis is begonnen met een WhatsApp hulplijn voor Oekraiense vluchtelingen: 06 - 48 15 80 53. Voertaal Oekraiens en Engels.
The Red Cross started a WhatsApp helpline: 06 - 48 15 80 53. Language Ukrainian and English.

Bibliotheek / library
Bibliotheek De Lage Beemden heeft diensten die ook voor Oekraïnse vluchtelingen handig kunnen zijn: 
The local library offers services that can be of help to Ukrainian refugees:

 • Gratis gebruik van de collectie ter plekke / Free onsite use of the collection of books
 • Gratis gebruik van computers / Free onsite use of computers
 • Gratis lidmaatschap voor kinderen tot 18 jaar / Free membership for children under 18 years
 • Informatiepunt voor hulp met digitaal contact met de overheid (gebruik BSN-nummer en DIGID) / Central point of information for digital contact with the government (use of registration number - DIGID)
 • Taalhuis voor mensen die de Nederlandse taal willen leren / Help with learning the Dutch language 

Informatienummer (Nederlands)
Ook is er een informatienummer voor mensen die vragen hebben in het Nederlands: 070 - 44 55 888.

Ukraïne Cafe
Inwoners Vera van de Rijt and Léon van Dijck zijn gestart met een Oekraïne Cafe. Daar kunnen vluchtelingen uit Oekraïne elkaar ontmoeten en hun gevoelens en ervaringen delen of gewoon met koffie, thee en een koekje bijpraten. Ook kunnen de kinderen er spelen. Betrokken inwoners en Stichting Leergeld zijn aanwezig om vragen te beantwoorden over wonen in Gemert-Bakel en te helpen met advies. Er is een tolk aanwezig. 

Het Oekraïne Cafe vindt plaats in de gerestaureerde refter van het voormalige klooster Nazareth, Hof van Nazareth 53 in Gemert. Op de volgende data kun je daar terecht:

 • Woensdag 18 mei 14.00-16.30 uur
 • Vrijdag 27 mei 10.00-12.30 uur

Ze brengen ook een nieuwsbrief uit: BestandNieuwsbrief Ukraïne Café - 1.docx

Bankrekening / bank account
Oekraïnse vluchtelingen kunnen een bankrekening openen via Betaalrekening voor Oekraïnse vluchtelingen.
Ukrainian refugees can open a bank account, follow link for Bank account for Ukrainian refugees.

Hulp is bereikbaar op maandag en donderdag tussen 10.00 en 13.00 uur:
Help is available on Monday and Tuesday from 10.00 to 13.00 o'clock: 
- Locatie Best, Raadhuisplein 30, 5683EA te Best
- Locatie Helmond, Kerkstraat 33, 5701PL te Helmond

Oekraïnse taal en vertalingen

Het expertisecentrum voor taal en communicatie van de Radboud Universiteit verzorgde eerder een gratis webinarreeks Oekraïens. Kijk de webinars terug via de links hieronder:

Bekijk ook de praatplaten Nederlands - Oekraïns : PDFPraatplaat NL-Oekraiens.pdf

Veiligheid / safety