Slopen, melding

Wilt u gaan slopen? Dien dan vier weken voor het slopen een melding in via het Omgevingsloket Online. Hier vindt u ook een lijst van de bijbehorende stukken die u bij uw sloopmelding moet indienen. De melding is gratis.

Geen vergunning, wel regels

Geen vergunning betekent niet dat er geen regels zijn. Ook bij de sloopmelding moet u gegevens indienen over afval en asbest. De regels over asbest zijn niet veranderd: bijna altijd is een onderzoek naar de aanwezigheid van asbest nodig. Soms gelden ook speciale regels voor de veiligheid, geluidhinder en trillingen.

De gemeentelijke bouwverordening is niet meer van toepassing voor sloopwerkzaamheden. Dit wordt voortaan rechtstreeks in het Bouwbesluit externe-link-icoongeregeld.

Oude regeling particulieren voor geschroefde asbesthoudende platen blijft bestaan

De oude regeling voor particulieren, het zelf mogen verwijderen van 35m² geschroefde asbesthoudende platen, blijft bestaan. Hiervan verandert alleen de meldingstermijn. De werkzaamheden die onder deze regeling vallen moeten minimaal 5 werkdagen voor aanvang gemeld worden. Let op! Deze regeling gaat in de meeste gevallen op voor geschroefde asbesthoudende golfplaten. Het verwijderen van bijvoorbeeld gespijkerd asbesthoudend dakbeschot valt niet onder deze regeling. De vrijstelling geldt éénmalig per kadastraal perceel en dus NIET per jaar.

Wel vergunning voor beschermde panden/gebieden

Soms zijn gebouwen of gebieden op een bijzondere manier beschermd. Denk hierbij aan rijksmonumenten en gemeentelijke monumenten. Dan is er nog steeds een vergunning nodig voor het geheel of gedeeltelijk slopen. Voor de kosten hiervan verwijzen wij u naar de actuele legesverordeningexterne-link-icoon. Indien de vergunningplicht nog wel van toepassing is, geldt het volgende. In de wet (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht) is bepaald dat voor onomkeerbare situaties (slopen/asbest verwijderen is activiteit die niet teruggedraaid kan worden) pas na de publicatietermijn gestart mag worden met de werkzaamheden. Feitelijk houdt dit in dat 6 weken en 3 dagen na de datum van vergunningverlening gestart mag worden met de werkzaamheden. In geval van een melding geldt de publicatietermijn niet.

Hoe verloopt de behandeling?

Na indiening van de melding ontvangt u een bericht van ontvangst. De gemeente bekijkt of de melding compleet is. Zorg dat u alle stukken meestuurt, deze kunnen niet later nagezonden worden. Indien u verder geen reactie van de gemeente ontvangt, kunt u gewoon beginnen.