Spandoeken

Als u een spandoek wilt plaatsen langs of boven de openbare weg dan heeft u een vergunning nodig. Gaat het om promotie voor een evenement? Neem uw verzoek hiervoor dan mee in de evenementenvergunning.

Aanvragen vergunning zonder evenement

Is het spandoek  géén onderdeel van een evenement, maar bijvoorbeeld bedoeld voor promotie van een collecte, een theatervoorstelling of de kinderboekenweek? Dan vraagt u schriftelijk toestemming aan bij het college van burgemeester en wethouders. Geef in uw brief aan voor welke activiteit u een spandoek wilt plaatsen, wanneer het geplaatst gaat worden en op welke locatie u het spandoek wilt plaatsen.

Voorwaarden voor een spandoek

  • Een spandoek mag maximaal 10 dagen vóór een activiteit geplaatst worden.
  • Een spandoek moet maximaal 2 dagen na de activiteit zijn verwijderd.
  • Een spandoek mag niet hinderlijk of gevaarlijk zijn voor het verkeer.
  • Spandoeken mogen niet hangen aan straatmeubilair (lantaarnpalen e.d.)
  • Een spandoek moet op minimaal 4,30 meter hoogte hangen boven de openbare weg. Hangt het spandoek ergens anders? Dan is de minimale hoogte 2,50 meter.
  • De bindmaterialen van een spandoek mogen geen schade aanbrengen aan bomen, palen of masten waaraan of waartussen het spandoek geplaatst wordt.