Invulling speellocaties

Kinderen spelen graag in de buitenlucht. Dat is leuk en nog lekker gezond ook. De gemeente zorgt voor veilige speelplekken. Onderhoud, vervanging en (soms) verwijdering van een speeltoestel is hiervoor nodig. Versleten speeltoestellen vervangen we steeds vaker door een natuurlijk speelelement, zoals een glooiend stuk gras, boomstammetjes of een zwerfkei. Natuurlijke speelelementen prikkelen de fantasie van kinderen. En door te spelen in de natuur, leren kinderen vanzelf over al het moois dat die natuur te bieden heeft.

Veilig spelen

Voor een veilige speelplek laat de gemeente openbare speelplekken en speeltoestellen jaarlijks op veiligheid inspecteren. Hieronder vindt u per kern de speellocaties waar de gemeente (of het dorp zelf) in 2016 mee aan de slag gaat, omdat de toestellen versleten zijn.

Denk mee!

Als een speelplek of speeltoestel niet meer aan de veiligheidseisen voldoet, kunnen u en uw kind(eren) meedenken over de nieuwe inrichting. Let op de borden bij de speelplek of het speeltoestel. Ziet u een bord met daarop de tekst ‘Hier gaat binnenkort wat veranderen’? Dan bent u van harte welkom om op de aangewezen locatie en tijd (staat ook op het bord vermeld) aanwezig te zijn om mee te denken over de nieuwe inrichting. Kunt u niet aanwezig zijn, maar heeft u wel vragen of wilt u ideeën delen? Mail dan naar gemeente@gemert-bakel.nl.

Doe mee!


Een aantal speelvoorzieningen onderhoudt een buurtvereniging, dorpsraad of andere stichting. We merken als gemeente dat dit de leefbaarheid in de buurt ten goede komt. Bewoners hebben meer invloed op de inrichting van ‘hun’ speelplek, ze leren enorm veel over het onderhoud, beheer en veiligheid van speellocaties en het wordt (nog) gezelliger in de buurt door samen te werken aan iets leuks voor de kinderen! Dus is meedenken voor jou niet voldoende en wil je ook echt iets bijdragen aan jóuw speellocatie, meld je dan aan via gemeente@gemert-bakel.nl.


Meer informatie & inspiratie

 

De Stem van Bakel voert overleg met de inwoners van Bakel over hoe de speellocaties er in de toekomst uit moeten komen te zien. Wilt u meer informatie hierover? Neem dan contact op met De Stem van Bakel.

 

In overleg met Stuurgroep De Mortel bekijkt de gemeente hoe we in de toekomst samen de speellocaties in De Mortel kunnen inrichten. Hieronder leest u met welke speellocaties we in 2016 aan de slag gaan omdat speeltoestellen niet meer voldoen aan de veiligheidseisen.

 • Koolhof
 • Vossenheuvel
 • Pastoor v.d. Eindestraat

In overleg met Stuurgroep De Mortel worden naast bovenstaande speellocaties, ook de andere speellocaties bekeken. Voor de locaties Koolhof (1), Koolhof (2), Abtshof, Vossenheuvel, Dorpsweide en Pastoor v.d. Eindestraat zijn concept ontwerpen gemaakt. Op dinsdagavond 14 juni is een inloopmoment geweest voor bewoners om deze concept ontwerpen van commentaar te voorzien. Dit najaar worden de ontwerpen aangepast naar aanleiding van alle ontvangen reacties. Daarna informeren wij u over de uitvoering.

Samen zorgen we voor een veilige, leerzame en leuke speellocaties in De Mortel!

 

In De Rips zijn geen onveiligheden aan speeltoestellen geconstateerd. Dit betekent dat er in 2016 geen wijzigingen aan de speellocaties zullen plaatsvinden.

 

In 2016 gaat de gemeente aan de slag met de volgende speellocaties, omdat speeltoestellen niet meer veilig zijn. De nieuwe invulling van deze speellocaties bepalen we in overleg met de omwonenden.

 • Hagenhof: schommel en lage glijbaan vervangen door iets nieuws. Deze locatie is gereed. Kijk hier voor het ontwerp.
 • Den Elding: op twee toestellen na, verandert hele inrichting van deze speellocatie. Deze locatie is gereed. Kijk hier voor het ontwerp.
 • Macropediusplantsoen: op twee toestellen na, verandert hele inrichting van deze speellocatie. Deze locatie is gereed. Kijk hier voor het ontwerp.
 • Valeriusstraat: wipveer en klimtoestel vervangen door iets nieuws. Deze locatie is gereed. Kijk hier voor het ontwerp.
 • Deken v.d. Heuvelstraat: van de in totaal zes speeltoestellen worden twee kleine draaitoestellen verwijderd. Kijk hier voor het ontwerp.
 • Breukrand: de hele inrichting van deze speellocatie verandert. Deze locatie is gereed. Kijk hier voor het ontwerp.
 • Schild: de hele inrichting van deze speellocatie verandert. Deze locatie is gereed. Kijk hier voor het ontwerp.
 • Imhof: de hele inrichting van deze speellocatie verandert. Kijk hier voor het ontwerp.
 • Vlasakker: behalve de schommel verandert deze speellocatie. Deze locatie is gereed. Kijk hier voor het ontwerp.
 • Erf: de hele inrichting van deze speellocatie verandert.
 • Hurk: de hele inrichting van deze speellocatie verandert. Kijk hier voor het ontwerp.
 • Wingerd: de hele inrichting van deze speellocatie verandert. Kijk hier voor het ontwerp.
 • Kopse: speelhuisje vervangen door iets nieuws. Deze locatie is gereed. Kijk hier voor het ontwerp.
 • Indiëplantsoen: één van de wipveren en een klein combinatietoestel moeten vervangen worden door iets nieuws.
 • Lieverman: dit is een nieuwe speellocatie. Kijk hier voor het ontwerp.

 

In 2016 gaat de gemeente aan de slag met de volgende speellocatie, omdat speeltoestellen niet meer veilig zijn.

 • Boskant: de toestellen moeten verwijderd worden. Kijk hier voor het nieuwe toestel.

 

In Elsendorp zijn geen onveiligheden aan speeltoestellen geconstateerd. Dit betekent dat er in 2016 geen wijzigingen aan de speellocaties zullen plaatsvinden.

 

Dorpsoverleg Milheeze voert overleg met de inwoners van Milheeze over hoe de speellocaties er in de toekomst uit moeten komen te zien. Wilt u meer informatie hierover? Neem dan contact op met het dorpsoverleg.