Invulling speellocaties

Kinderen spelen graag in de buitenlucht. Dat is leuk en nog lekker gezond ook. De gemeente zorgt voor veilige speelplekken. Onderhoud, vervanging en (soms) verwijdering van een speeltoestel is hiervoor nodig. Versleten speeltoestellen vervangen we steeds vaker door een natuurlijk speelelement, zoals een glooiend stuk gras, boomstammetjes of een zwerfkei. Natuurlijke speelelementen prikkelen de fantasie van kinderen. En door te spelen in de natuur, leren kinderen vanzelf over al het moois dat die natuur te bieden heeft.

Veilig spelen

Voor een veilige speelplek laat de gemeente openbare speelplekken en speeltoestellen jaarlijks op veiligheid inspecteren. Hieronder vindt u per kern de speellocaties waar de gemeente (of het dorp zelf) in 2016 mee aan de slag gaat, omdat de toestellen versleten zijn.

Denk mee!

Als een speelplek of speeltoestel niet meer aan de veiligheidseisen voldoet, kunnen u en uw kind(eren) meedenken over de nieuwe inrichting. Let op de borden bij de speelplek of het speeltoestel. Ziet u een bord met daarop de tekst ‘Hier gaat binnenkort wat veranderen’? Dan bent u van harte welkom om op de aangewezen locatie en tijd (staat ook op het bord vermeld) aanwezig te zijn om mee te denken over de nieuwe inrichting. Kunt u niet aanwezig zijn, maar heeft u wel vragen of wilt u ideeën delen? Mail dan naar gemeente@gemert-bakel.nl.

Doe mee!

Een aantal speelvoorzieningen onderhoudt een buurtvereniging, dorpsraad of andere stichting. We merken als gemeente dat dit de leefbaarheid in de buurt ten goede komt. Bewoners hebben meer invloed op de inrichting van ‘hun’ speelplek, ze leren enorm veel over het onderhoud, beheer en veiligheid van speellocaties en het wordt (nog) gezelliger in de buurt door samen te werken aan iets leuks voor de kinderen! Dus is meedenken voor jou niet voldoende en wil je ook echt iets bijdragen aan jóuw speellocatie, meld je dan aan via gemeente@gemert-bakel.nl.

Meer informatie & inspiratie