Standplaatsen

Bepaalde locaties in de gemeente Gemert-Bakel zijn aangewezen voor standplaatsen. Hiervoor heeft u wel een vergunning nodig. Het gaat dan specifiek om ambulante handel vanuit een verkoopwagen of (markt)kraam, buiten de weekmarkten om.

Kosten

ProductKosten
Aanvraag standplaatsvergunning€ 123,10

Uitleg

Op basis van Artikel 5:18 van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) is het verboden om zonder vergunning van het college een standplaats in te nemen of te hebben. Onder standplaats wordt verstaan: ‘’het vanaf een vaste plaats op een openbare en in de openlucht gelegen plaats te koop aanbieden, verkopen of afleveren van goederen dan wel diensten aan te bieden, gebruikmakend van fysieke middelen zoals een kraam, een wagen of een tafel.’’

Binnen de gemeente Gemert-Bakel zijn de volgende locaties aangewezen als standplaats. Overige locaties zijn in overleg.

Dorpskern

Locatie(s)

Bakel

 • Sint Wilbertsplein

De Mortel

 • Hoek Oude Molenweg - Sprenkstraat

De Rips

 • Meester Hertsigstraat

Elsendorp

 • Sint Christoffelplein
 • Tankstation Elsendorpseweg 47

Gemert

 • Sint Gerardusplein
 • Sint Elisabethplaats
 • Pastoor Poellplein
 • Vicaris van der Asdonkstraat

Handel

 • Onze Lieve Vrouwestraat

Milheeze

 • Pastoor Simonsplein

Er zijn verschillende soorten standplaatsen:

 • Incidentele standplaatsen, bijvoorbeeld voor de verkoop van seizoensproducten, een actie van een vereniging of een informatiestand (voor de duur korter dan één jaar)
 • Vaste standplaatsen (voor de duur van één jaar)

Beide soorten moet u schriftelijk aanvragen in een brief aan het college van burgemeester en wethouders.