Start verkoop Woon-werkkavels Elsendorp

17 januari 2023
Inwoners

De gemeente Gemert-Bakel gaat groeien tot 35.000 inwoners. Groei biedt kansen om een aantrekkelijk woon- en leefklimaat te blijven bieden. De komende tien jaar bouwen we 2400 woningen, voor onze eigen inwoners, voor werknemers én voor de regio.

Eerste fase verkoop kavels Keizersberg

De 1e fase van de verkoop van woon-werkkavels aan de Keizersberg in Elsendorp gaat starten (westzijde plangebied). Dat betekent dat wonen in combinatie met de uitoefening van een bedrijf aan huis, binnen milieucategorie 1 of 2, mogelijk is. Ondernemers die een bedrijf aan huis willen realiseren kunnen een kavel kopen en daar een huis met bedrijfsruimte op bouwen. In de 2e fase worden de kavels uitgegeven, waar wonen niet mogelijk is (oostzijde plangebied). Alle kavels zijn beschikbaar voor zowel lokale ondernemers als ook voor ondernemers die niet reeds in Elsendorp zijn gevestigd.

Welke kavels zijn er beschikbaar?

De bouwkavels hebben een minimale oppervlakte van 1.000 m² en maximale oppervlakte van 5.000 m². De grootte van de kavel kan naar behoefte van de ondernemer worden bepaald. In het bestemmingsplan is afgesproken dat er in het totale plan maximaal 19 kavels worden uitgegeven. De toekomstige bedrijven en woningen zijn goed bereikbaar, ze worden via de Keizersberg ontsloten op de provinciale wegen N277 en N272.

Meer informatie over het project leest u op de projectpagina. Wanneer u belangstelling heeft, kunt u via deze pagina het “contactformulier bedrijfsruimte bouwen” invullen. U wordt dan op de lijst met geïnteresseerden geplaatst.