Stembureaus voor vervroegd stemmen

De burgemeester van Gemert-Bakel maakt bekend, dat voor de verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Gemert-Bakel in maart 2022 gebruik zal worden gemaakt van stembureaus voor vervroegd stemmen. De stembureaus zijn geopend van 07:30 uur tot 21:00 uur. In onderstaand overzicht vindt u de stembureaus voor vervroegd stemmen.

Nummer Naam Open op Adres

701

Het gemeentehuis

14-03-2022

Ridderplein 1, Gemert

703

Het parochiehuis

14-03-2022

Gemertseweg 2, Bakel

801

Het gemeentehuis

15-03-2022

Ridderplein 1, Gemert

803

Het parochiehuis

15-03-2022

Gemertseweg 2, Bakel


Als u gaat stemmen moet u naast uw stempas ook een geldig identiteitsbewijs overleggen. Als u zich niet kunt identificeren mag u niet stemmen.De openbare stemopneming van de vervroegd uitgebrachte stemmen op 14 en 15 maart 2022  vindt plaats op woensdag 16 maart 2022 vanaf 12:00 uur in het gemeentehuis, Ridderplein 1, 5421CV, Gemert.

Plaats: Gemert-Bakel
Datum: 23 februari 2022

de burgemeester voornoemd,
ing. M.S.  van Veen