Stookverbod, ontheffing

Binnen onze gemeente is het verboden om zonder vergunning van burgemeester en wethouders in de open lucht vuur aan te leggen, te stoken of te hebben. Dit is geregeld In de Algemene Plaatselijke Verordening (APV).
Wij vragen u uw stookontheffing digitaal aan te vragen. Let op: hierbij heeft u uw DigiD nodig

Het verbod geldt niet voor:

  • verlichting door kaarsen, fakkels en dergelijke
  • sfeervuren zoals terrashaarden en vuurkorven, mits geen afvalstoffen worden verbrand
  • vuur voor koken, bakken en braden, als dat geen gevaar, overlast of hinder voor de
  • omgeving oplevert

Een ontheffing van het stookverbod is vereist, omdat het zomaar stoken van een vuur tot gevaarlijke situaties kan leiden, bijvoorbeeld voor de nabijgelegen bossen (brandgevaar) of het verkeer (rookontwikkeling). Voor de bescherming van het milieu mag je alleen snoeihout en fruitsnoeihout verbranden of een kamp-vreugdevuur ontsteken. Het is verboden om met brandbare stoffen zoals benzine, petroleum of olie het vuur aan te steken.

Verdere voorwaarden staan vermeld in het digitale formulier.