Afbeelding van water met daar omheen groene natuur en zon

Subsidie om het buitengebied nóg mooier te maken!

04 juli 2023
Inwoners

Wil jij een perceel (landbouw)grond in het buitengebied mooier maken door het aanplanten van streekeigen beplantingen, het inzaaien van bloemrijke randen, de aanleg van een kikkerpoel of voor kleinschalige natuurontwikkeling in het algemeen? In veel gevallen zijn er vergoedingen beschikbaar voor aanleg, beheer en/of opbrengstderving. Zo neemt de gemeente Gemert-Bakel deel aan de Stimuleringsregeling Landschap (Stila) die dit soort vergoedingen mogelijk maakt.

Het Groenloket Brabant kan je adviseren over aanleg en beheer én over subsidiemogelijkheden.

Ga naar de website van Groenloket Brabant.