Tarievenlijst 2022 algemene begraafplaatsen

Particulier graf bij Begrafenis Enkeldiep  Dubbeldiep  Kindergraf
       
Begravingskosten  €      630,00  €     630,00  €  315,00
20 jaar grafrechten  €      460,00  €     690,00  €  230,00
20 jaar onderhoud  €      700,00  €     700,00  €  350,00
Totaal (excl.gelijktrekking vooroverledene)  €   1.790,00  €   2.020,00  €  895,00
       
Bijzetting urn in eigen graf (excl.gelijktrekking vooroverledene)  €      177,00  €     177,00  
       
Schudden van een graf  €        73,00    
       
Reservering van een graf (10 jaar grafrechten)  €      550,00    
       
Bij verlenging      
5 jaar      
Grafrechten  €      138,00  €     207,00  €    66,00
Onderhoud  €      175,00  €     170,00  €  124,00
Totaal   €      313,00  €     377,00  €  190,00
       
10 jaar      
Grafrechten  €      230,00  €     345,00  €  110,00
Onderhoud  €      350,00  €     350,00  €  240,00
Totaal   €      580,00  €     695,00  €  350,00
       
15 jaar      
Grafrechten  €      345,00  €     517,50  €  165,00
Onderhoud  €      525,00  €     525,00  €  275,00
Totaal   €      870,00  €   1.042,50  €  440,00
       
20 jaar      
Grafrechten  €      460,00  €     690,00  €  230,00
Onderhoud  €      700,00  €     700,00  €  330,00
Totaal   €   1.160,00  €   1.390,00  €  560,00
       
Bij eerste plaatsing Urnengraf Urnenmuur  
     (Gemert-Kern)
Plaatsingskosten/Afdekplaat  €      460,00  €     210,00  
20 jaar grafrechten  €      345,00  €     625,00  
20 jaar onderhoud  €      700,00  €     660,00  
Totaal  €   1.505,00  €   1.495,00  
       
Bijzetting urn (excl.gelijktrekking vooroverledene)  €      230,00  €     230,00  
       
Bij verlenging      
5 jaar      
Grafrechten  €      104,00  €     162,00  
Onderhoud  €      175,00  €     198,00  
Totaal   €      279,00  €     360,00  
       
10 jaar      
Grafrechten  €      200,00  €     314,00  
Onderhoud  €      345,00  €     330,00  
Totaal   €      545,00  €     644,00  
       
15 jaar      
Grafrechten  €      259,50  €     470,00  
Onderhoud  €      495,00  €     495,00  
Totaal   €      754,50  €     965,00  
       
20 jaar      
Grafrechten  €      346,00  €     625,00  
Onderhoud  €      660,00  €     660,00  
Totaal   €   1.006,00  €   1.285,00  
       
Verstrooien as (Gemert-Kern)  €        80,00    
       
Overige heffingen      
Voorlopen langer dan 1 uur na afgesproken tijdstip, per half uur  €        50,00    

Het gereedmaken van een graf op zaterdag kent een toeslag van 50%