default iconTarievenlijst 2023 algemene begraafplaatsen

Particulier graf bij Begrafenis Enkeldiep  Dubbeldiep  Kindergraf
       
Begravingskosten  €      685,00  €     685,00  €  343,00
20 jaar grafrechten  €      480,00  €     720,00  €  240,00
20 jaar onderhoud  €      760,00  €     760,00  €  380,00
Totaal (excl.gelijktrekking vooroverledene)  €   1.925,00  €   2.165,00  €  963,00
       
Bijzetting urn in eigen graf (excl.gelijktrekking vooroverledene)  €      89,00  €     89,00  
       
Schudden van een graf  €        72,00    
       
Reservering van een graf (10 jaar grafrechten)  €      550,00    
       
Bij verlenging      
5 jaar      
Grafrechten  €      144,00  €     216,00  €    72,00
Onderhoud  €      190,00  €     190,00  €  124,00
Totaal   €      334,00  €     406,00  €  196,00
       
10 jaar      
Grafrechten  €      240,00  €     360,00  €  120,00
Onderhoud  €      380,00  €     380,00  €  240,00
Totaal   €      620,00  €     740,00  €  360,00
       
15 jaar      
Grafrechten  €      384,00  €     576,00  €  192,00
Onderhoud  €      570,00  €     570,00  €  364,00
Totaal   €      954,00  €   1.146,00  €  556,00
       
20 jaar      
Grafrechten  €      480,00  €     720,00  €  240,00
Onderhoud  €      760,00  €     760,00  €  480,00
Totaal   €   1.240,00  €   1.480,00  €  720,00
       
Bij eerste plaatsing Urnengraf Urnenmuur  
     (Gemert-Kern)
Plaatsingskosten/Afdekplaat  €      500,00  €     375,00  
20 jaar grafrechten  €      360,00  €     720,00  
20 jaar onderhoud  €      760,00  €     760,00  
Totaal  €   1.620,00  €   1.855,00  
       
Bijzetting urn (excl.gelijktrekking vooroverledene)  €      230,00  €     230,00  
       
Bij verlenging      
5 jaar      
Grafrechten  €      108,00  €     216,00  
Onderhoud  €      190,00  €     198,00  
Totaal   €      298,00  €     414,00  
       
10 jaar      
Grafrechten  €      200,00  €     360,00  
Onderhoud  €      380,00  €     380,00  
Totaal   €      580,00  €     740,00  
       
15 jaar      
Grafrechten  €      308,00  €     576,00  
Onderhoud  €      570,00  €     578,00  
Totaal   €      878,00  €     1.154,00  
       
20 jaar      
Grafrechten  €      400,00  €     720,00  
Onderhoud  €      760,00  €     760,00  
Totaal   €   1.160,00  €   1.480,00  
       
Verstrooien as (Gemert-Kern)  €        80,00    
       
Overige heffingen      
Voorlopen langer dan 1 uur na afgesproken tijdstip, per half uur  €        50,00    

Het gereedmaken van een graf op zaterdag kent een toeslag van 50%