Tarievenlijst 2024 algemene begraafplaatsen

Particulier graf bij BegrafenisEnkeldiep Dubbeldiep Kindergraf
Begravingskosten €      710,00 €     710,00 €  355,00
20 jaar grafrechten €      480,00 €     720,00 €  240,00
20 jaar onderhoud €      790,00 €     790,00 €  395,00
Totaal (excl.gelijktrekking vooroverledene) €   1.980,00 €   2.220,00 €  990,00
Bijzetting urn in eigen graf (excl.gelijktrekking vooroverledene) €     240,00 €     240,00
Schudden van een graf €        74,00
Reservering van een graf (10 jaar grafrechten) €      600,00
Bij verlenging
5 jaar
Grafrechten €      144,00 €     216,00 €    72,00
Onderhoud €      197,50 €     197,50 €  124,00
Totaal  €      341,00 €     413,50 €  196,00
10 jaar
Grafrechten €      240,00 €     360,00 €  120,00
Onderhoud €      395,00 €     395,00 €  240,00
Totaal  €      635,00 €     755,00 €  360,00
15 jaar
Grafrechten €      384,00 €     576,00 €  192,00
Onderhoud €      592,50 €     592,50 €  364,00
Totaal  €      976,50 €   1.168,50 €  556,00
20 jaar
Grafrechten €      480,00 €     720,00 €  240,00
Onderhoud €      790,00 €     790,00 €  480,00
Totaal  €   1.270,00 €   1.510,00 €  720,00
Bij eerste plaatsingUrnengrafUrnenmuur
 (Gemert-Kern)
Plaatsingskosten/Afdekplaat €      520,00 €     390,00
20 jaar grafrechten €      360,00 €     720,00
20 jaar onderhoud €      790,00 €     790,00
Totaal €   1.670,00 €   1.900,00
Bijzetting urn (excl.gelijktrekking vooroverledene) €      240,00 €     230,00
Bij verlenging
5 jaar
Grafrechten €      108,00 €     216,00
Onderhoud €      197,50 €     197,50
Totaal  €      305,50 €     413,50
10 jaar
Grafrechten €      216,00 €     360,00
Onderhoud €      395,00 €     395,00
Totaal  €      611,00 €     755,00
15 jaar
Grafrechten €      324,00 €     576,00
Onderhoud €      592,50 €     592,50
Totaal  €      878,00 €     1.168,50
20 jaar
Grafrechten €      432,00 €     720,00
Onderhoud €      790,00 €     7960,00
Totaal  €   1.222,00 €   1.510,00
Verstrooien as (Gemert-Kern) €        81,00
Overige heffingen
Voorlopen langer dan 1 uur na afgesproken tijdstip, per half uur €        50,00

Het gereedmaken van een graf op zaterdag kent een toeslag van 50%