money-debts-2 iconTegemoetkoming energiekosten voor mensen met een laag inkomen

Het kabinet heeft besloten om de stijgende energieprijzen voor huishoudens met een inkomen op of net boven het sociaal minimum deels te compenseren.

Eenmalige energietoeslag 2023

Het kabinet heeft op 20 september 2022 aangekondigd dat de eenmalige energietoeslag in 2023 opnieuw wordt uitgekeerd. Meer informatie hierover volgt op een later moment als er meer over deze landelijke regeling bekend is.

Maatwerk-energietoeslag 2023

Er is behoefte aan een maatwerkregeling voor inwoners die een probleem hebben met rondkomen vanwege de hoge energierekening en die niet voldoende geholpen zijn door de landelijke regeling eenmalige energietoeslag (lage inkomens) of de inkomens die op grond van het inkomen buiten de landelijke regeling vallen (middeninkomens).
Zij kunnen nu via de gemeente een aanvraag indienen om een (gedeeltelijke) vergoeding in de energiekosten te krijgen.

Met ingang van 9 januari 2023 kunnen inwoners van onze gemeente een aanvraag
indienen voor een maatwerk-energietoeslag. Het project is een tijdelijke regeling voor de duur van een half jaar. De uitvoering eindigt op 9 juli 2023.

Waarom deze regeling?

Er is behoefte aan een maatwerkregeling voor inwoners die een probleem hebben met rondkomen vanwege de hoge energierekening en die niet voldoende geholpen zijn door de landelijke regeling eenmalige energietoeslag (lage inkomens) of de inkomens die op grond van het inkomen buiten de landelijke regeling vallen (middeninkomens). Zij kunnen nu via de gemeente een aanvraag indienen om een  (gedeeltelijke) vergoeding in de energiekosten te krijgen.

Voor wie is de regeling bedoeld?
 1. Inwoners met financiële zorgen
  Komt u niet meer of moeilijk rond als gevolg van een (te) hoge energierekening? Maak dan via 040 - 2193300 een afspraak voor het financieel spreekuur. Ook als u geen recht op een maatwerkregeling-energietoeslag kan de gemeente u wel op andere manieren helpen;
 2. Inwoners met een laag inkomen tot een middeninkomen hebben:
  • Netto laag inkomen (tot 120% van de norm Participatiewet), deze groep heeft ook recht op een eenmalige energietoeslag van het Rijk.
  • Netto middeninkomen (120% tot 250% van de norm Participatiewet).
Wat zijn de voorwaarden?

Er zijn 5 voorwaarden: 

 1. Het maandelijks voorschot van gas/elektriciteit moet meer zijn dan 242 euro per maand;
 2. Uw netto maandinkomen – en als u samenwoont met een partner: de beide inkomens bij elkaar opgeteld- mag niet meer zijn dan de bedragen die bij uw huishoudsituatie passen.
  Zie de onderstaande Tabel Inkomensnormen.

  Normen per 1-1-2023 exclusief vakantietoeslag (vt)

  Netto-Inkomen (excl. vt) per maand voor de Maatwerk-energietoeslag is lager dan:

  Alleenstaande € 2.840,-
  Alleenstaande ouder (met minimaal 1 inwonend kind onder de 18 jaar) € 3.651,-
  Gehuwden/samenwonenden € 4.057,-
 3. Uw maandelijkse energierekening moet meer zijn dan 15% van uw netto-inkomen (energiequote).
  Wat is een energiequote?

  De energiequote is het percentage van je netto-inkomen dat aan gas en elektriciteit (energielasten) opgaat.

  Bijvoorbeeld: Je netto-inkomen is € 3.000,- per maand, je betaald € 400,- voorschot per maand aan het energiebedrijf. Het moet dan gaan om een voorschot op basis van je werkelijke energieverbruik op dit moment.  Je energielasten zijn dus € 400,- per maand.

  Je deelt € 400,- door € 3.000,-. Dit is 0,133. Je vermenigvuldigt dit met 100: 0,133 x 100 is 13,3. Je energiequote is dan 13,3%.

  Voor het recht op de maatwerk-energietoeslag mag de energiequote niet lager zijn dan 15%.

 4. Uw maandelijkse woonlasten (na aftrek huurtoeslag of belastingaftrek hypotheekrente) moeten meer zijn dan 20% van uw netto-inkomen (woonquote).

  Wat is een woonquote?
  De woonquote is het percentage van je netto-inkomen dat aan woonlasten opgaat.

  Bijvoorbeeld: Je netto-inkomen is € 2.000,- per maand, je betaald € 800,- huur en krijgt € 240,- huurtoeslag. Je woonlasten zijn € 800 – € 240 = € 560 euro per maand.

  Je deelt 560 euro door 2000 euro. Dit is 0,28. Je vermenigvuldigd dit met 100: 0,28 x 100 is 28. Je woonquote is dan 28%.

  Voor het recht op de maatwerk-energietoeslag mag de woonquote niet lager zijn dan 20%.

 5. Uw spaargeld is minder dan de bedragen die bij uw huishoudsituatie passen. Zie de onderstaande Tabel 2 Spaargeldnormen.

  Normen – Alleenstaande- Gehuwden per 1-1-2023

  Vermogen (banktegoed en spaargeld) in euro’s is lager dan:

  Alleenstaand

  € 15.210,00

  Alleenstaand ouder

  € 30.420,00

  Gehuwd/samenwonend

  € 30.420,00

Waar moet u zich melden voor een aanvraag?

U moet contact opnemen via telefoonnummer 040 - 2193300 of Lumens@gemert-bakel.nl voor een afspraak bij het financiële spreekuur in het gemeentehuis.  

Hoe hoog is Maatwerk-energietoeslag?

De hoogte van het toe te kennen maandbedrag is maatwerk, daarom heet de regeling zo. We berekenen de hoogte van de maatwerk-energietoeslag aan de hand van uw inkomsten en uitgaven. Daarbij gebruiken we de VTLB methode. Met deze methode berekenen uw de bestedingsruimte in uw inkomen. Zo berekenen we hoeveel u maandelijks overhoudt of tekortkomt voor het betalen van de energierekening.

Hoe lang heeft u recht op de Maatwerk-energietoeslag?

De maatregeling wordt uitgevoerd in een pilot. Dat is een experiment. Het experiment loopt van januari tot juli 2023 en duurt een half jaar. De aanvraagperiode loopt van 9 januari tot 9 juli 2023. U kunt tot en met 30 juni 2023 een aanvraag indienen en krijgt bij toekenning maximaal zes maanden een (gedeeltelijke) vergoeding. De gemeente beslist na afloop van de pilot of deze zal worden verlengd.