Rekenmachine en geld

Tegemoetkoming energiekosten voor verenigingen

14 maart 2023
Inwoners

We hebben allemaal te maken met hogere energielasten. Dat geldt ook voor maatschappelijke organisaties zoals bijvoorbeeld dorpshuizen en verenigingen. Dit kan leiden tot financiële problemen, omdat ze de lasten niet meer kunnen dragen, de contributies fors moeten verhogen of in het ergste geval hun activiteiten moeten stoppen. Om deze verenigingen tegemoet te komen stelt het college van burgemeester en wethouders voor aan de gemeenteraad om de energielasten te compenseren. Op 13 april neemt de gemeenteraad hierover een besluit.

Het voorstel is om de verenigingen te ondersteunen in de energielasten om de winterperiode 2022/2023 te compenseren. Als de gemeenteraad op 13 april instemt met het voorstel, wordt de regeling voor de organisaties geopend. De maatschappelijke organisaties die voor de regeling in aanmerking komen ontvangen hierover zoveel mogelijk persoonlijk bericht. Daarnaast wordt de regeling gecommuniceerd via de gemeenterubriek en de social media kanalen van de gemeente Gemert-Bakel.