Tevredenheid over gesprek met Wmo-consulenten

14 december 2023
Inwoners

In 2023 zijncliënten van de Wmo gevraagd naar hun ervaring met de huisbezoeken door de Wmo-consulenten. De resultaten zijn positief!

“Daar zijn we hartstikke trots op”, zegt wethouder Wilmie Steeghs. “Uit de enquête blijkt dat inwoners tevreden zijn over het prettige gesprek, de luisterende houding en de deskundigheid van de consulent. Ook wordt samen naar een oplossing gezocht, worden er duidelijke afspraken gemaakt en is er vertrouwen in een goede oplossing voor de hulpvraag. De resultaten laten zien dat we op de goede weg zijn, die we zeker willen voortzetten. Er zijn ook enkele aandachtspunten uit het onderzoek gekomen, deze zijn besproken met de consulenten en zullen daar waar mogelijk in hun dienstverlening worden meegenomen.”