Uitleen van materialen

De gemeente beschikt over verschillende materialen.
U kunt de materialen aanvragen bij de gemeentewerf.

De volgende materialen kunt u gratis aanvragen om te lenen:

 • Dranghekken
 • Afzethekken
 • Vlaggenmasten
 • Vlaggenstokken
 • Vlaggen (gemeente, provincie, Nederlandse)
 • Afvalbakken van 200 liter (alleen voor evenementen)

De materialen kunnen alleen geleend worden voor de volgende gelegenheden:

 • evenementen waar het college een vergunning voor heeft verleend
 • festiviteiten op of bij sportvelden
 • scholen
 • inwoners die een speciale gelegenheid willen vieren, zoals een 50-jarig huwelijk

Aanvraag

U kunt de materialen aanvragen bij de gemeentewerf, Cortenbachstraat 4 in Gemert, of telefonisch via telefoonnummer 0492 - 378 526.

Ophalen en terugbrengen van materialen

U kunt de geleende materialen ophalen en terugbrengen op:

 • maandag tussen 09.00 en 12.00 uur.
 • vrijdag tussen 09.00 en 12.00 uur.

Bij het afhalen van de materialen vult u een formulier in en tekent u voor ontvangst. Bij het terugbrengen controleert de werfbeheerder of alles volledig en heel is. Eventuele schade en/of ontbrekende materialen brengt de gemeente in rekening.