Raadzaal

Vanaf 1 februari nieuwe vergadering raads- en commissieleden; beeldvormende avond

17 januari 2023
Inwoners

Elke eerste woensdag van de maand is er een nieuwe, beeldvormende avond waarbij raads- en commissieleden bijgepraat worden over een onderwerp waar zij op een later moment een besluit over moeten nemen. Informeren staat centraal, het innemen van standpunten wordt gedaan in de commissievergadering waar het onderwerp in de volgende stap op de agenda komt.

Voor wie

De vergaderingen zijn bedoeld voor raads- en commissieleden van de gemeente. De vergadering is openbaar en inwoners kunnen de vergadering bijwonen om mee te luisteren vanaf de publieke tribune. Het is voor inwoners, ondernemers, verenigingen of andere organisaties ook mogelijk om in te spreken over één van de onderwerpen op de agenda. Hiermee kun je informatie aandragen zodat de raads- en commissieleden een compleet beeld krijgen van een onderwerp dat op de agenda staat. Om in te spreken kun je een aanvraag doen via griffie@gemert-bakel.nl, dit kun je doen tot 24 uur voor de start van de vergadering. Je krijgt dan maximaal 5 minuten spreektijd.

Vorm van de vergadering

De onderwerpen op de agenda kunnen op verschillende manieren worden behandeld. Er kan bijvoorbeeld een presentatie of een werksessie gehouden worden. Dit wordt door een ambtenaar, bestuurder of een externe (organisatie) gedaan. In de vergadering kunnen raads- en commissieleden actief in gesprek gaan over het onderwerp.

Van harte welkom

De agenda’s van de vergaderingen worden ten minste 7 dagen voor de start van de vergadering gepubliceerd op de website van de gemeente. Op de eerste woensdag van de maand zijn de vergaderingen gepland. De eerste vergadering is op woensdag 1 februari om 19.30 uur. Centrumontwikkeling Bakel en Milheeze, waterberging Gemert-Noord, Golfbaan De Stippelberg en natuur begraven staan dan op de agenda.