Vergaderschema 2022 gemeenteraad

Agendacommissie Commissie Financiën en bestuur Commissie Ruimte en Mobiliteit (inclusief volkshuisvesting en OB) Commissie Sociaal Domein, Sport en Onderwijs Agendacommissie Gemeenteraad
(in principe via mail) 20.00 - 22.00 uur 20.00 - 22.00 uur 20.00 - 22.00 uur (in principe via mail) 19.30 - 23.00 uur
20-01 25-01 26-01 27-01 2-02 17-2

Gemeenteraadsverkiezingen 16 maart 2022

Onderwerp Datum
Laatste vergadering “oude” raad 22-03
Benoeming nieuwe raad 24-03
Installatie wethouders 7-04
Inwerkprogramma avonden 31-03, 06-04
inwerkprogramma met uitstapje raad (hele dag) 14-03

 

Agendacommissie Commissie Financiën en bestuur Commissie Ruimte en Mobiliteit (inclusief volkshuisvesting en OB) Commissie Sociaal Domein, Sport en Onderwijs Agendacommissie Gemeenteraad
07-04 19-04 20-04 21-04 26-04 12-05
18-05 31-05 01-06 02-06 03-06 16-06
17-06 28-06 29-06 30-06 01-07 14-07 (onder voorbehoud)

Zomerreces raad van 25-07 t/m 02-09-2022

Agendacommissie Commissie Financiën en bestuur Commissie Ruimte en Mobiliteit (inclusief volkshuisvesting en OB) Commissie Sociaal Domein, Sport en Onderwijs Agendacommissie Gemeenteraad
07-09 20-09 21-09 22-09 23-09 06-10
05-10 18-10 19-10 20-10 02-11 03-11
16-11 29-11 30-11 01-12 02-12 15-12