default iconVerkiezingen

Verkiezingen Provinciale Staten en waterschap

Op woensdag 15 maart zijn de verkiezingen voor Provinciale Staten en het waterschap.  Met uw stem kiest u wie in de Provinciale Staten komt en wie lid wordt van het algemeen bestuur van het waterschap.

Uitslag Provinciale staten (ovb van typfouten)
Lijstnummer Politieke groepering Aantal stemmen
1 VVD 1677
2 Forum voor Democratie 341
3 CDA 1253
4 SP (Socialistische Partij) 1053
5 D66 603
6 GroenLinks 733
7 PVV (Partij voor de Vrijheid) 1060
8 Partij van de Arbeid (PvdA) 782
9 50PLUS 357
10 Partij voor de Dieren 449
11 Lokaal Brabant 477
12 ChristenUnie-SGP 49
13 Volt 252
14 Belang van Nederland (BVNL) 112
15 BBB 4282
16 JEZUS LEEFT 5
17 AWP voor water, klimaat en natuur 90
18 Alliantie 61
19 Ouderen Appèl - Hart voor Brabant 63
20 JA21 593
  Blanco 73
  Ongeldig 22

 

Uitslag Waterschap (ovb van typfouten)
Lijstnummer Politieke groepering Aantal stemmen
1 Water Natuurlijk 3326
2 CDA 1857
3 VVD 1239
4 Partij van de Arbeid (PvdA) 793
5 50PLUS 522
6 AWP voor water, klimaat en natuur 450
7 Ouderen Appèl - Hart voor Brabant 267
8 BBB 4631
9 Partij voor de Dieren 803
  Blanco 239
  Ongeldig 34

 

Processen-verbaal stembureaus + controleprotocol

Informatie voor kiezers

Wie mag stemmen?

Op 30 januari 2023 wordt bepaald wie mogen stemmen. U krijgt van de gemeente Gemert-Bakel een stempas als u hier op 30 januari stond ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP).

Verhuist u na 30 januari naar Gemert-Bakel? Dan krijgt u uw stempas van uw vorige gemeente. U kunt dan niet in Gemert-Bakel stemmen.

Provinciale Staten

Voor de Provinciale Staten mag u stemmen als u:

 • 18 jaar of ouder bent op de verkiezingsdag;
 • de Nederlandse nationaliteit hebt;
 • op 30 januari 2023 in de provincie Noord-Brabant woont;
 • niet uitgesloten bent van het kiesrecht.

Waterschap

Voor het waterschap mag u stemmen als u:

 • 18 jaar of ouder bent
 • niet uitgesloten bent van het kiesrecht. Alleen bij bijzondere omstandigheden kan iemand uitgesloten worden van het kiesrecht. Hiervoor moet er altijd een uitspraak van de rechter zijn
 • inwoner bent van een waterschap. U heeft stemrecht in het waterschap waar u op 30 januari 2023 woont. Dat is 44 dagen voor de verkiezingen.
Waar kunt u stemmen?
 • Gemert
  • Gemeentehuis, Ridderplein 1, 5421 CV Gemert
  • Het Kunstlokaal, Vondellaan 49, 5421 PN Gemert
  • Kindcentrum de Samenstroom, Predikant Swildenstraat 35, 5421 VA Gemert
  • Basisschool ’t Einder, Wetering 25, 5422 AN Gemert
  • Kindcentrum Berglaren, Drossard de la Courtstraat 2, 5421 JH Gemert
  • Commanderij College Doregraaf, Sint Josephstraat 17, 5421 CR Gemert
  • Cultuurhuis de Eendracht, St.-Annastraat 60, 5421 KC Gemert
 • Handel
  • Dorpshuis “De Bron”, O.-L.- Vrouwestraat 60, 5423 SL Handel
 • De Mortel
  • MFA “De Sprank”, Oude-Molenweg 12, 5425 VR De Mortel
 • Elsendorp
  • Kindcentrum “De Dompelaar”, St.-Janstraat 51, 5424 TS Elsendorp
 • Bakel
  • Het Parochiehuis, Gemertseweg 2, 5761 CB Bakel
  • Kindcentrum De Bakelaar, Schoolstraat 35, 5761 BV Bakel
  • Jeugdcentrum Bakel, Bernhardstraat 20, 5761 BJ Bakel
 • Milheeze
  • Gemeenschapshuis “De Schans”, Pastoor Simonisplein 2, 5763 BG Milheeze
 • De Rips
  • Partycentrum “D’n Eik”, Meester Hertsigstraat 5, 5764 PR De Rips
Stempas

De stempas is het bewijs dat u mag stemmen. Op vertoon van uw stempas en uw identiteitsbewijs krijgt u van de voorzitter van het stembureau een stembiljet waarmee u kunt stemmen. Mag u stemmen voor zowel de Provinciale Staten- als de Waterschapsverkiezing? Dan krijgt u twee stempassen.

Wanneer krijg ik mijn stempas(sen)?

Deze worden uiterlijk 28 februari bezorgd op het adres waar u op 30 januari stond ingeschreven. 

Stempas niet vervangen of kwijt?

Heeft u op 3 maart nog geen stempas ontvangen, of bent u deze verloren? Aan de balie in het gemeentehuis kunt u tot dinsdag 14 maart 12.00 uur terecht. Daarna is het niet meer mogelijk om nieuwe stempassen aan te vragen. Zonder stempas kunt u niet stemmen.

Vindt u na aanvraag van een vervangende stempas uw 'oude' stempas terug, dan kunt u daarmee niet stemmen. Dat kan alleen met de nieuwe stempas. Neem bij het stemmen naast uw stempas ook een geldig identiteitsbewijs mee. U bent verplicht deze te tonen aan de voorzitter van het stembureau.

Iemand anders laten stemmen (volmacht)

Volmacht

Kunt u zelf niet stemmen op de verkiezingsdag? Dan kunt u een andere kiezer voor u laten stemmen. Dit heet stemmen bij volmacht. Er zijn twee soorten volmachten; een schriftelijke en een onderhandse volmacht.

De kiezer die voor u gaat stemmen, mag per verkiezing maximaal twee volmachten uitbrengen. Deze volmachtstemmen moet hij tegelijkertijd met zijn eigen stem uitbrengen.

Onderhandse volmacht

Eind februari/begin maart krijgt u uw stempas per post thuis. U kunt dan de achterkant van de stempas invullen. Daarop zet u wie voor u gaat stemmen. Deze kiezer moet in de gemeente Gemert-Bakel wonen. Daarna geeft u de ingevulde stempas aan de kiezer die voor u gaat stemmen. Ook geeft u een kopie van uw identiteitsbewijs mee. Dit mag ook een digitale foto zijn van uw identiteitsbewijs zijn. De andere kiezer kan dan voor u stemmen in het stembureau. Hij/zij moet dat tegelijk met zijn eigen stem doen

Schriftelijke volmacht

Een schriftelijke volmacht vraagt u aan bij de gemeente. Met deze volmacht kan de gemachtigde naast zijn eigen stem ook uw stem uitbrengen. Deze volmacht kunt u later niet meer intrekken. U kunt dus ook zelf niet meer stemmen.

Wilt u gebruik maken van deze volmacht, vraag dan tijdig een formulier aan. De laatste dag voor het aanvragen van een volmachtsbewijs is vrijdag 10 maart 2023.

Wat doen de Provinciale Staten en waterschappen?

De Provinciale Staten beslissen bijvoorbeeld over: natuur en water en provinciale wegen. De provincie regelt dat er bussen rijden tussen gemeenten, zodat u bijvoorbeeld met de bus van Gemert naar Eindhoven kunt en weer terug. De provincie beslist waar bedrijven, woningen, wegen en natuurgebieden komen.

Het waterschap beslist of ze vooraf iets doen tegen droogte en wateroverlast of kiezen voor reparatie achteraf. Ook beslissen ze hoe ze het rioolwater schoonhouden. Moeten ze ervoor zorgen dat inwoners bewuster zijn van wat zij weggooien in de gootsteen of moeten zij meer belastinggeld uitgeven aan het schoonmaken van rioolwater?

Deze verkiezingen raken u en uw omgeving. U beslist mee wat er de komende 4 jaar in de provincie Noord-Brabant en waterschap Aa en Maas gebeurt of niet gebeurt. Best een grote beslissing!

Stemmen met een kiezerspas Provinciale Staten

De burgemeester van Gemert-Bakel maakt bekend dat het bij de verkiezing voor de leden van de Provinciale Staten op 15 maart 2023 een kiezer is toegestaan zijn/haar stem uit te brengen in een willekeurig stembureau in de provincie Noord-Brabant.

Daarbij gelden de volgende bepalingen:

A.     SCHRIFTELIJKE AANVRAAG

 1. In het gemeentehuis zijn kosteloos formulieren verkrijgbaar voor verzoekschriften om in een willekeurig stembureau aan de stemming te mogen deelnemen.
 2. Het verzoekschrift, alsmede de stempas (indien reeds verstrekt), moeten uiterlijk op 10 maart 2023 zijn ontvangen door de burgemeester van de gemeente, waar hij/zij op 30 januari 2023 als kiezer is geregistreerd.
 3. Bij het verzoek dient een kopie van een geldig identiteitsbewijs te worden bijgevoegd.
 4. Het verzoek wordt niet ingewilligd, wanneer het de verzoeker is toegestaan om bij volmacht aan de stemming te mogen deelnemen.
 5. Bij inwilliging van het verzoek wordt een kiezerspas verstrekt.

B.     MONDELINGE AANVRAAG

 1. De kiezer dient hiertoe, na ontvangst van de stempas, doch uiterlijk op dinsdag 14 maart 2023, 12.00 uur de stempas te overleggen bij het Klantcontactcentrum van zijn/haar woonplaats, waar hij/zij op 30 januari 2023 als kiezer is geregistreerd.
 2. Bij het verzoek dient een kopie van een geldig identiteitsbewijs te worden bijgelegd.
 3. Het verzoek wordt niet ingewilligd, wanneer het de verzoeker is toegestaan om bij volmacht aan de stemming te mogen deelnemen.
 4. Bij inwilliging van het verzoek wordt een kiezerspas verstrekt.
 5. Maak een afspraak voor het indienen van een mondelinge aanvraag.

Een eenmaal verstrekte kiezerspas kan bij verlies niet worden vervangen.
Als u gaat stemmen moet u naast uw kiezerspas ook een geldig identiteitsbewijs overleggen. Als u zich niet kunt identificeren mag u niet stemmen.

Stemmen met een kiezerspas Waterschappen

De burgemeester van Gemert-Bakel maakt bekend dat het bij de verkiezing voor de leden van het algemeen bestuur van de waterschappen op 15 maart 2023 een kiezer is toegestaan zijn/haar stem uit te brengen in een willekeurig stembureau in de provincie Noord-Brabant.

Daarbij gelden de volgende bepalingen:

A.     SCHRIFTELIJKE AANVRAAG

 1. In het gemeentehuis zijn kosteloos formulieren verkrijgbaar voor verzoekschriften om in een willekeurig stembureau aan de stemming te mogen deelnemen.
 2. Het verzoekschrift, alsmede de stempas (indien reeds verstrekt), moeten uiterlijk op 10 maart 2023 zijn ontvangen door de burgemeester van de gemeente, waar hij/zij op 30 januari 2023 als kiezer is geregistreerd.
 3. Bij het verzoek dient een kopie van een geldig identiteitsbewijs te worden bijgevoegd.
 4. Het verzoek wordt niet ingewilligd, wanneer het de verzoeker is toegestaan om bij volmacht aan de stemming te mogen deelnemen.
 5. Bij inwilliging van het verzoek wordt een kiezerspas verstrekt.

B.     MONDELINGE AANVRAAG

 1. De kiezer dient hiertoe, na ontvangst van de stempas, doch uiterlijk op dinsdag 14 maart 2023, 12.00 uur de stempas te overleggen bij het Klantcontactcentrum van zijn/haar woonplaats, waar hij/zij op 30 januari 2023 als kiezer is geregistreerd.
 2. Bij het verzoek dient een kopie van een geldig identiteitsbewijs te worden bijgelegd.
 3. Het verzoek wordt niet ingewilligd, wanneer het de verzoeker is toegestaan om bij volmacht aan de stemming te mogen deelnemen.
 4. Bij inwilliging van het verzoek wordt een kiezerspas verstrekt.
 5. Maak een afspraak voor het indienen van een mondelinge aanvraag.

Een eenmaal verstrekte kiezerspas kan bij verlies niet worden vervangen.
Als u gaat stemmen moet u naast uw kiezerspas ook een geldig identiteitsbewijs overleggen. Als u zich niet kunt identificeren mag u niet stemmen.

Aanmelden als stembureaulid of teller

Doet u (weer) mee?

Stembureauleden die eerder geholpen hebben tijdens de verkiezingen worden per mail of per post benaderd met de vraag of ze ook de komende verkiezingen weer mee willen doen. Als u wilt helpen, kunt u uw beschikbaarheid doorgeven via het formulier dat is verzonden.

Heeft u nog niet eerder geholpen, maar lijkt het u leuk om mee te doen, geef u dan op. Stuur een mail naar gemeente@gemert-bakel.nl met als onderwerp aanmelding nieuw stembureaulid. U ontvangt dan zo spoedig mogelijk een inschrijfformulier waar u uw keuzes kunt aangeven.

Momenteel zijn we nog op zoek naar reserve stembureauleden en tellers!!!

Voor politieke partijen

Reclamevoering

Aanleveren digitaal reclamemateriaal voor de gemeentelijke verkiezingsborden

De gemeente is een samenwerkingsverband aangegaan met Image Building. Zij zullen contact opnemen met u als deelnemende politieke partij om u te informeren over de aanlevering van een digitale campagneposter, welke geprint gaat worden op de verkiezingsborden.

Toestemming

Daarnaast is er de mogelijkheid om driehoeks- c.q. sandwichborden aan te brengen om lantaarnpalen en bomen vanaf 5 weken voorafgaand aan de verkiezingen. Aan het aanbrengen van deze borden zijn de volgende voorwaarden verbonden:

 • per politieke partij mogen driehoeks- en/of sandwichborden worden geplaatst met een maximum aantal van in totaal 70 borden, vrij door u over de dorpskernen te verdelen, met uitzondering van het centrum van Gemert (van Stereind tot en met Haageijk);
 • de borden mogen maximaal het formaat B1 (70 cm x 100 cm) hebben;
 • andere borden worden niet toegestaan;
 • de borden mogen alleen binnen de bebouwde kommen, in de zin van de Wegenverkeerswet, van de dorpskernen worden aangebracht, niet zijnde provinciale wegen;
 • de borden dienen zodanig te worden geplaatst dat ze door onbevoegden niet op een eenvoudige wijze kunnen worden verwijderd;
 • de borden dienen, wanneer ze worden gehangen, te worden aangebracht op een minimale hoogte van 3 meter;
 • als bindmateriaal mag geen ijzer of ander materiaal worden gebruikt waardoor de lantaarnpalen of bomen zouden kunnen worden beschadigd;
 • het aanbrengen en verwijderen van de borden gebeurt op zodanige wijze dat er geen hinder of gevaar voor het verkeer ontstaat;
 • de eigenaar van de verkiezingsborden dient alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen te nemen om te voorkomen dat de gemeente dan wel derden schade lijden ten gevolge van de geplaatste borden;
 • alle borden dienen 17 maart 2023 verwijderd te zijn.
  Met nadruk vragen wij uw aandacht hiervoor;
 • Wij vertrouwen erop dat u “sportief plakt”.

Reclame bij stembureaus

Wij verlenen u géén toestemming voor het plaatsen van posters bij de stembureaus op de verkiezingsdag zelf.

Reclame door middel van een geluidswagen

Als u een vergunning wenst voor het maken van reclame door middel van een geluidswagen, moet u daarvoor een vergunning aanvragen via het digitaal loket van de gemeente: www.gemert-bakel.nl.

Reclame langs provinciale wegen

Op grond van de “Regeling veranderen en gebruiken van wegen Noord-Brabant” is het alleen toegestaan om verkiezingsborden te plaatsen langs provinciale wegen die gelegen zijn binnen de bebouwde kom. Verkiezingsborden mogen NIET aan bomen, beplantingen of tot de weg behorende verkeersvoorzieningen worden bevestigd. Een vergunning voor het mogen plaatsen van verkiezingsborden langs provinciale wegen binnen de bebouwde kom moet worden aangevraagd bij Provincie Noord-Brabant, Afdeling Beheer en Onderhoud, Postbus 90151, 5200 MC ’s-Hertogenbosch, telefoonnummer 073-6807368.

Zitting van het Gemeentelijk Stembureau

De burgemeester van Gemert-Bakel maakt bekend dat bij de aanstaande verkiezingen van de leden van de Provinciale Staten en Waterschappen het Gemeentelijk Stembureau haar openbare zitting heeft op donderdag 16 maart 2023.

Plaats: Gemeentehuis, Ridderplein 1, 5421 CV Gemert

Openingstijd: 10.00 uur tot einde van de zitting

Het gemeentelijk stembureau stelt in het openbaar de verkiezingsuitslag op gemeenteniveau vast na het controleren van de processen-verbaal van alle stembureaus. Bij (vermoedelijke) fouten in een procesverbaal telt het gemeentelijk stembureau de stemmen van dat stembureau geheel of gedeeltelijk opnieuw. Eventuele fouten worden gecorrigeerd in een corrigendum.

Waar kan ik terecht met vragen over de verkiezingen?

De gemeente Gemert-Bakel werkt met een projectteam om alles voor de verkiezingen zo goed mogelijk te organiseren. Heeft u vragen, mail dan naar gemeente@gemert-bakel.nl en geef als onderwerp op Projectteam verkiezingen samen met het onderwerp van uw vraag.