Verkiezingen

Verkiezingen Europees Parlement 2024

De verkiezing van de leden van het Europees Parlement wordt eens in de 5 jaar gehouden. De stemming vindt niet in alle landen op dezelfde dag plaats. De verkiezing voor de Nederlandse leden in het Europees Parlement wordt gehouden op woensdag 6 juni 2024. 

Informatie voor kiezers

Op dinsdag 23 april wordt bepaald wie mogen stemmen. U krijgt van gemeente Gemert-Bakel een stempas als u hier op 23 april stond ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP).

Verhuist u na 23 april naar Gemert-Bakel? Dan krijgt u uw stempas van uw vorige gemeente. U kunt dan niet in Gemert-Bakel stemmen.

U mag uw stem uitbrengen voor het Europees Parlement als u:

 • Op de verkiezingsdag 18 jaar of ouder bent; 
 • de Nederlandse nationaliteit of de nationaliteit van een andere EU-lidstaat hebt;
 • niet bent uitgesloten van het kiesrecht.

Voor het uitbrengen van uw stem kunt u terecht op de volgende locaties:

Gemert

 • Gemeentehuis (raadzaal), Ridderplein 1, 5421 CV, Gemert 
 • Het Kunstlokaal, Vondellaan 49, 5421 PN, Gemert 
 • Kindcentrum De Samenstroom, Pred. Swildensstraat 35, 5421 VA, Gemert 
 • Basisschool 't Einder, Wetering 25, 5422 AN, Gemert 
 • Kindcentrum Berglaren, Groeskuilenstraat 32, 5421 HW, Gemert 
 • Gemeentehuis (kleine raadzaal), Ridderplein 1, 5421 CV, Gemert 
 • Cultuurhuis De Eendracht, St. Annastraat 60, 5421 KC, Gemert 

Handel 

 • Dorpshuis De Bron, O.-L.-Vrouwestraat 60, 5423 SL, Handel 

De Mortel 

 • MFA De Sprank, Oude-Molenweg 12, 5425 VR, De Mortel 

Elsendorp 

 • Kindcentrum De Dompelaar, St.-Janstraat 49-51, 5424 TS, Elsendorp 

Bakel 

 • Het Parochiehuis, Gemertseweg 2, 5761 VB, Bakel 
 • Sportcentrum De Beek, Beekakker 13, 5761 EN, Bakel 
 • Jeugdcentrum Bakel, Bernhardstraat 20, 5761 BJ, Bakel 

Milheeze 

 • Gemeenschapshuis De Schans, Past. Simonisplein 2, 5763 BG, Milheeze 

De Rips 

 • Partycentrum D'n Eik, Meester Hertsigstraat 5, 5764 PR, De Rips 

De stembureaus zijn geopend van 07:30 tot 21:00 uur. Op uw stempas staat de voor u dichtstbijzijnde locatie om te stemmen maar mag ook op een ander stembureau uw stem uitbrengen.

De stempas is het bewijs dat u mag stemmen. Op vertoon van uw stempas en uw geldig identiteitsbewijs krijgt u van de voorzitter van het stembureau een stembiljet waarmee u kunt stemmen. Dit identiteitsbewijs kan zowel een paspoort als een identiteitskaart zijn en mag maximaal 5 jaar verlopen zijn. 

Wanneer krijg ik mijn stempas?

Uw persoonlijke stempas wordt uiterlijk 23 mei bezorgd op het adres waar u op 23 april stond ingeschreven. 

Stempas niet ontvangen of kwijt?

Heeft u op 23 mei geen stempas ontvangen of bent u uw pas kwijt? U kunt tot uiterlijk maandag 3 juni schriftelijk een vervangende stempas aanvragen.

Formulier - Verzoek om een vervangende stempasexterne-link-icoon

 Aan de balie in het gemeentehuis kunt u tot woensdag 5 juni 12.00 uur een vervangende stempas aanvragen. Daarna is het niet meer mogelijk om een nieuwe stempas aan te vragen. Plan hiervoor een afspraak inexterne-link-icoon en vergeet niet om bij uw aanvraag een geldig legitimatiebewijs mee te brengen.

Vindt u na aanvraag van een vervangende stempas uw 'oude' stempas terug, dan kunt u daarmee niet meer stemmen. Dat kan alleen met uw nieuwe stempas. 

Volmacht

Kunt u zelf niet stemmen op de verkiezingsdag? Dan kunt u een andere kiezer voor u laten stemmen. Dit heet stemmen bij volmacht. Er zijn twee soorten volmachten; een onderhandse en een schriftelijke volmacht.

De kiezer die voor u gaat stemmen, mag per verkiezing maximaal twee volmachten uitbrengen. Deze volmachtstemmen moet hij tegelijkertijd met zijn eigen stem uitbrengen.

Onderhandse volmacht

Uiterlijk 23 mei krijgt u uw persoonlijke stempas per post thuisgestuurd. Op de achterkant van deze stempas kunt u iemand machtigen om uw stem uit te brengen. De persoon die u machtigt moet in gemeente Gemert-Bakel wonen en mag door maximaal twee personen gemachtigd zijn. Daarna geeft u de ingevulde en door u beiden ondertekende stempas aan de kiezer die voor u gaat stemmen. Ook geeft u een kopie van uw identiteitsbewijs mee. Dit mag ook een digitale foto van uw identiteitsbewijs zijn. De andere kiezer kan dan voor u stemmen in het stembureau. 

Schriftelijke volmacht

Een schriftelijke volmacht vraagt u aan bij de gemeente. Met deze volmacht kan de gemachtigde naast zijn eigen stem ook uw stem uitbrengen. Deze volmacht kunt u later niet meer intrekken. U kunt dus ook zelf niet meer stemmen.

Wilt u gebruik maken van deze volmacht, vraag dan tijdig een formulier aan. 

Formulier - Verzoek om bij volmacht te stemmenexterne-link-icoon

De laatste dag voor het schriftelijk aanvragen van een volmachtsbewijs is maandag 3 juni 2024. Formulieren die later binnenkomen kunnen niet meer in behandeling genomen worden. Aan de balie in het gemeentehuis kunt u tot woensdag 5 juni 2024 12.00 uur terecht. Plan hiervoor een afspraakexterne-link-icoon in en vergeet niet om bij uw aanvraag een geldig legitimatiebewijs mee te brengen. 

Wilt u in een andere gemeente stemmen dan waar u woont? Vraag dan een kiezerspas aan. Hiermee kunt u in elke gemeente in Nederland uw stem uitbrengen. De laatste dag voor het schriftelijk aanvragen van een kiezerspas is maandag 3 juni 2024.

Formulier - Verzoek om kiezerspasexterne-link-icoon

Aan de balie in het gemeentehuis kunt u tot woensdag 5 juni 2024 12.00uur terecht. Formulieren die later binnenkomen kunnen niet meer in behandeling genomen worden.  Plan hiervoor een afspraak inexterne-link-icoon en vergeet niet om bij uw aanvraag een geldig legitimatiebewijs mee te brengen. 

Wie tijdelijk in het buitenland verblijft heeft de mogelijkheid om te stemmen per brief. U heeft hiervoor een buitenlands postadres nodig. U kunt tot en met vrijdag 10 mei 2024 uw verzoek indienen bij de gemeente Den Haag. Meer informatie vindt u op de website van de gemeente Den Haag.externe-link-icoon

Heeft u niet de Nederlandse nationaliteit maar wel de nationaliteit van een land uit de Europese Unie? Dan mag u zelf bepalen of u in Nederland stemt of in het EU-land waarvan u de nationaliteit heeft. Het is niet toegestaan om twee keer uw stem uit te brengen.  

Als u ervoor kiest om in Nederland uw stem uit te brengen voor de verkiezing van de Nederlandse leden van het Europees Parlement moet u zich hiervoor registreren middels het registratieformulier Y32.

Registratieformulier Y32externe-link-icoon

 Als u zich al eerder heeft geregistreerd als kiezer in Nederland dan hoeft u dit niet nog een keer te doen. Heeft u zich eerder geregistreerd en wilt u deze registratie intrekken? Neem dan contact met ons op. Wilt u uw stem uitbrengen in het EU-land waarvan u de nationaliteit heeft dan hoeft u zich niet te registreren. 

Het registratieformulier moet op uiterlijk 23 april 2024 door ons zijn ontvangen. Dien uw aanvraag digitaal inexterne-link-icoon of download het formulier en stuur het per post of e-mail aan onze gemeente. 

Formulier Model Y 32 externe-link-icoon

U kunt het formulier tijdens de openingstijden van het gemeentehuis ook afgeven bij de receptie. Voeg een kopie van een geldig legitimatiebewijs bij uw formulier. Formulieren die later dan 23 april 2024 worden ontvangen kunnen niet meer verwerkt worden.   

Aanmelden als stembureaulid of teller

Stembureauleden die eerder geholpen hebben tijdens verkiezingen worden eind maart per mail of per post benaderd met de vraag of ze ook de komende verkiezing weer mee willen doen. Als u wilt helpen, kunt u uw beschikbaarheid doorgeven via het formulier dat u wordt toegestuurd.

Heeft u nog niet eerder geholpen, maar lijkt het u leuk om mee te doen, geef u dan op. Stuur een mail naar gemeente@gemert-bakel.nl met als onderwerp ‘Aanmelding nieuw stembureaulid’. U ontvangt dan zo spoedig mogelijk een inschrijfformulier.

Momenteel zijn we nog op zoek naar (reserve) stembureauleden en tellers!!!

Voor politieke partijen

Gebruik digitale reclameborden

Onze gemeente is een samenwerkingsverband aangegaan met Image Building. Zij zullen contact opnemen met u als deelnemende politieke partij om u te informeren over de aanlevering van een digitale campagneposter, welke geprint kan worden op de verkiezingsborden. Heeft u als politieke partij lokale wensen ten aanzien van de invulling van de verkiezingsposter? Neem dan contac top met Image Building via het mailadres: verkiezingen@imagebuilding.com


Gebruik driehoeks- c.q. sandwichborden

Daarnaast is er de mogelijkheid om driehoeks- c.q. sandwichborden aan te brengen om lantaarnpalen en bomen vanaf 5 weken voorafgaand aan de verkiezing. Aan het aanbrengen van deze borden zijn de volgende voorwaarden verbonden:

 • per politieke partij mogen driehoeks- en/of sandwichborden worden geplaatst met een maximum aantal van in totaal 70 borden, vrij door u over de dorpskernen te verdelen, met uitzondering van het centrum van Gemert (van Stereind tot en met Haageijk);
 • de borden mogen maximaal het formaat B1 (70 cm x 100 cm) hebben;
 • andere borden worden niet toegestaan;
 • de borden mogen alleen binnen de bebouwde kommen, in de zin van de Wegenverkeerswet, van de dorpskernen worden aangebracht, niet zijnde provinciale wegen;
 • de borden dienen zodanig te worden geplaatst dat ze door onbevoegden niet op een eenvoudige wijze kunnen worden verwijderd;
 • de borden dienen, wanneer ze worden gehangen, te worden aangebracht op een minimale hoogte van 3 meter;
 • als bindmateriaal mag geen ijzer of ander materiaal worden gebruikt waardoor de lantaarnpalen of bomen zouden kunnen worden beschadigd;
 • het aanbrengen en verwijderen van de borden gebeurt op zodanige wijze dat er geen hinder of gevaar voor het verkeer ontstaat;
 • de eigenaar van de verkiezingsborden dient alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen te nemen om te voorkomen dat de gemeente dan wel derden schade lijden ten gevolge van de geplaatste borden;
 • alle borden dienen 8 juni 2024 verwijderd te zijn. Met nadruk vragen wij uw aandacht hiervoor;
 • Wij vertrouwen erop dat u ‘sportief plakt’. 

Reclame bij stembureaus

Op de verkiezingsdag zelf mogen tijdelijke reclameborden geplaatst worden op een afstand van minimaal 5 meter van het stembureau. De neutraliteit van het stembureau mag hierbij niet in het gedrang komen.  

Reclame door middel van een geluidswagen

Als u een vergunning wenst voor het maken van reclame door middel van een geluidswagen, moet u daarvoor een vergunning aanvragen via het digitaal loket van de gemeente: www.gemert-bakel.nlexterne-link-icoon.

Reclame langs provinciale wegen

Op grond van de “Regeling veranderen en gebruiken van wegen Noord-Brabant” is het alleen toegestaan om verkiezingsborden te plaatsen langs provinciale wegen die gelegen zijn binnen de bebouwde kom. Verkiezingsborden mogen NIET aan bomen, beplantingen of tot de weg behorende verkeersvoorzieningen worden bevestigd. Een vergunning voor het mogen plaatsen van verkiezingsborden langs provinciale wegen binnen de bebouwde kom moet worden aangevraagd bij Provincie Noord-Brabant, Afdeling Beheer en Onderhoud, Postbus 90151, 5200 MC ’s-Hertogenbosch, telefoonnummer 073-6807368.

Waar kan ik terecht met vragen over de verkiezingen?

De gemeente Gemert-Bakel werkt met een projectteam om alles voor de verkiezing zo goed mogelijk te organiseren. Heeft u vragen, mail dan naar gemeente@gemert-bakel.nl. Gebruik als onderwerp ‘Projectteam verkiezing’.