Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)

Werkgevers kunnen vragen om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG), een ‘bewijs van goed gedrag’. Voor bijvoorbeeld leraren, medewerkers in de dagopvang en buitenschoolse opvang of gastouders is een VOG verplicht. Ook is een VOG soms nodig voor een visum of als u gaat emigreren. U kunt een VOG aanvragen in de gemeente waar u staat ingeschreven. Staat u niet ingeschreven in een gemeente in Nederland dan vraagt u de VOG rechtstreeks aan bij het ministerie van Veiligheid en Justitie.
Meestal stuurt uw werkgever u een aanvraagformulier voor een VOG. Dit formulier moet u uploaden bij uw digitale aanvraag.

Digitaal aanvragen

Dit kan op twee manieren. 

Via de gemeente

  • Voor het digitaal aanvragen van een Verklaring Omtrent het Gedrag heeft u DigiD externe-link-icoonnodig. Let op! Aan dit product zijn kosten verbonden. Deze kunt u betalen met iDeal.

Aanvraag verklaring omtrent gedragexterne-link-icoon

Via de werkgever

  • Dit is sneller en goedkoper dan een papieren aanvraag via de gemeente. Bij een digitale aanvraag dienen de werkgever en de werknemer samen een aanvraag in.

    Kijk voor meer informatie over het digitaal aanvragen van een VOG op de website van Justis. externe-link-icoon

Persoonlijk aanvragen bij de gemeente

Maak een afspraak bij de gemeente waar u staat ingeschreven en neem het ingevulde aanvraagformulier en uw legitimatiebewijs mee. U kunt het formulier downloaden van de website van het ministerie van Veiligheid en Justitieexterne-link-icoon (Justis).

  • Geldig legitimatiebewijs (van de aanvrager en bij machtiging een kopie legitimatiebewijs van de aanvrager en het originele van de gemachtigde)
  • Volledig ingevuld aanvraagformulier VOG (dit krijgt u meestal van uw werkgever). De aanvraag moet voorzien zijn van een handtekening van de werkgever of de organisatie.
  • Een machtigingsformulier (als de aanvrager zelf niet naar de gemeente kan komen). Dit formulier kunt u hier downloaden. externe-link-icoon

Voor vragen over de papieren aanvraag kunt u contact opnemen met Justis, via telefoonnummer telefoonnummer 088 99 82 200

Gratis VOG voor vrijwilligers vanaf 1 januari 2015

Vanaf 1 januari 2015 kan een grotere groep vrijwilligers aanspraak maken op een gratis VOG: vrijwilligers die werken met kinderen of mensen met een verstandelijke beperking. De aanvraag moet wel digitaal gebeuren. Kijk voor meer informatie op de website van dienst Justisexterne-link-icoon.

Als bedrijf een VOG aanvragen?

De VOG voor rechtspersonen vraagt u niet aan bij degemeente Gemert-Bakel. Deze verkrijgt u bij Justis. 

De aanvraag voor een VOG voor rechtspersonen (VOGRP) verloopt anders dan de aanvraag voor een verklaring voor natuurlijke personen.
Voor meer informatie en aanvraagformulier verwijzen wij u naar de website van Justisexterne-link-icoon.

Legeskosten

Een VOG schriftelijk via de gemeente aanvragen kost € 41,35. U betaalt deze kosten direct bij uw aanvraag aan de balie. 

Hoe lang duurt het?

Het ministerie van Veiligheid en Justitie stuurt de verklaring naar uw adres. Dit kan 2 tot 4 weken duren.