Impressie Komweg-Haageijk

Volgende stap in de ontwikkeling van 67 appartementen in het centrum van Gemert

13 december 2022
Inwoners

De gemeente Gemert-Bakel gaat groeien tot 35.000 inwoners. Groei biedt kansen om een aantrekkelijk woon- en leefklimaat te blijven bieden. De komende tien jaar bouwen we 2400 woningen, voor onze eigen inwoners, voor werknemers én voor de regio. Het project voor 67 appartementen op de hoek van de Komweg en de Haageijk is door het college van B&W op 6 december goedgekeurd. Binnenkort wordt gestart met de bestemmingsplanprocedure.

Stedenbouwkundig plan

Met de goedkeuring is de ontwikkeling van dit woningbouwproject een stap dichterbij. Keizersberg Vastgoed BV is de ontwikkelaar die dit initiatief heeft genomen en een plan heeft ingediend voor de bouw van drie woontorens op de hoek van de Komweg en de Haageijk in Gemert.

Eén van de woontorens wordt gebouwd bovenop een gedeeltelijk verhoogde parkeergarage, tussen de torens in komt een binnentuin. Een derde kleiner complex wordt gebouwd in stijl van het oude gemeentehuis. Tussen de Komweg en de Elizabethplaats komt een verbindingsweg met daarnaast parkeerplaatsen.