Volop genieten van ons bloemrijke grasland


Onze bloemrijke graslanden staan volop in bloei. Een fijn leefgebied voor bijen, vlinders, andere insecten en vogels. En wat een prachtig plaatje! Om het openbare grasland mooi te houden en wilde planten en dieren de ruimte te bieden, onderhoudt de gemeente deze graslanden zorgvuldig door één of twee keer per jaar te maaien of schapen te laten grazen. Vanaf 15 juli starten de eerste maaiwerkzaamheden.

Onderhoud bloemrijk grasland
Deze en komende maand zal de eerste maaibeurt worden uitgevoerd op de pas aangelegde en meer voedselrijke terreinen. De tweede maai- en begrazingsperiode ligt in de periode tussen 1 september en 15 oktober. Bij iedere maai- of begrazingsbeurt blijft een deel van de vegetatie behouden waarin dieren kunnen verblijven en voedsel kunnen vinden tijdens de winterperiode.