Vooroverleg

Heeft u een bouwplan, wilt u grond ontwikkelen of bent u van plan een plek of gebouw anders te gaan gebruiken? Het kan zijn dat dan een omgevingsvergunning moet worden aangevraagd voor bepaalde activiteiten. Een optie is in dat geval om eerst vooroverleg aan te vragen. Wij beoordelen dan het plan en geven een advies over de compleetheid, haalbaarheid en de te volgen wettelijke procedure.

Let op: vooroverleg aanvragen kost geld. Het is bedoeld voor plannen waarvan al een bepaalde richting bekend is en waarbij er al sprake is van stukken die wij kunnen beoordelen. Mocht u alleen een oriënterende vraag willen stellen, stel deze dan eerst in de vorm van een informatieverzoek. Gebruik hiervoor onze reguliere contactmogelijkheden.

Met het aanvragen van vooroverleg kunt u een inschatting krijgen van de haalbaarheid van uw plan. U betaalt hiervoor wel leges, maar bent dan nog niet gebonden aan de vereisten, termijnen en de volledige kosten van een officiële vergunningsprocedure. Wat we bij een vooroverleg precies beoordelen verschilt per plan en per aanvraag. Dit kan bijvoorbeeld zijn of het plan binnen de regels en beleidsnormen past, of de stukken compleet zijn en of wij het plan inschatten als een uitvoerbaar plan. De uitkomst kan leiden tot meer zekerheid over het vervolgen van het plan.

De uitkomst van het vooroverleg heeft de vorm van een advies. Dit is een (meestal ambtelijke) inschatting of het plan voorstelbaar is en onder welke voorwaarden, maar kan ook een onderbouwing zijn waarom wij denken dat het ingediende plan niet kan worden uitgevoerd. In beide gevallen kunt u zelf beslissen of u het plan officieel aanvraagt, eerst nog aanpast of (gedeeltelijk) afziet van het plan.

Een vooroverleg aanvragen kan via het digitale formulierexterne-link-icoon
Als wij nog extra informatie of documenten nodig hebben, nemen wij contact met u op.

Voor het behandelen van het vooroverleg vraagt de gemeente geld (leges). Het bedrag hangt af van de kenmerken van het plan, zie hiervoor de geldende legesverordening. Voor omgevingsplanactiviteiten kunnen de kosten van het vooroverleg wel in mindering worden gebracht voor de kosten voor een vergunningsprocedure, mits de aanvraag overeenstemt met de gegevens en uitkomsten van het vooroverleg.