document iconWaarmerken kopie of afschrift

Om een gewaarmerkt document aan te vragen moet u een afspraak maken.

Meenemen

  • Het originele document dat u gewaarmerkt wilt hebben

  • Geldig legitimatiebewijs

Kosten

Prduct Kosten
Elk Gewaarmerkt document € 7,50

 

Uitzondering

Diploma’s

Voor het waarmerken van diploma’s en getuigschriften van Nederlandse onderwijsinstellingen, kunt u contact opnemen met de onderwijsinstelling. Zij beoordelen zelf of het gaat om een authentiek diploma/getuigschrift.

Voor het waarmerken van buitenlands diploma’s kunt u terecht bij Dienst Uitvoering Onderwijs (Duo), afdeling diploma-erkenning.