Wateroverlast

05 januari 2024
Inwoners

Weersvoorspelling water/Wegen gladheidsbestrijding

Vanwege de weersvoorspelling kan door een combinatie van water op straat en vorst, schade ontstaan aan het wegdek. In extreme gevallen kan bij opvriezing van water op straat of wegdekschade, een weg tijdelijk afgesloten worden.

Voor een overzicht van de strooiroutes bij gladheidsbestrijding kun je de webpagina 'Gladheidsbestrijding' raadplegen. 

Wat kun je doen bij overlast of schade door het hoge water?

De waterschappen en Rijkswaterstaat doen wat ze kunnen. Helaas is het zo nat dat de gewone maatregelen niet altijd helpen. Dus is er kans op wateroverlast. Dit kan de komende dagen, en zeker op het einde van de week als er weer meer regen wordt voorspeld, blijven gebeuren.

Wie bel je wanneer?

Is er geen acuut gevaar en heb je schade aan je woning of bedrijf, onderneem dan zelf actie of bel een gespecialiseerd bedrijf. Eventuele schade kun je verhalen bij je verzekering.
Is er sprake van overlast in de openbare ruimte, zoals ondergelopen wegen door een verstopte riolering of losliggende putdeksels, dan zie je in de infographic wie je kunt bellen.

Acuut gevaar?

Bel 112 alleen bij acuut gevaar of een levensbedreigende situatie. Zo voorkomen we overbelasting van 112.

Meer informatie

> Waterschappen

De waterschappen houden de situatie goed in de gaten. Men grijpt in waar nodig.

> Brandweer
Op de website van Brandweer Nederland staat ook meer informatie wat je kunt of moet doen bij wateroverlast: Storm- en wateroverlast - Brandweer

> Op onze website vind je hier meer informatie over wateroverlast.

Veelgestelde vragen en antwoorden

De kelder en/of de meterput in mijn woning is ondergelopen. Wat nu?
Wij begrijpen dat dit heel erg vervelend voor u is. Helaas kunnen we dit nu niet oplossen. Dat er kelders onderlopen is een gevolg van de combinatie van veel regen en een hoge grondwaterstand. Pas als het grondwaterpeil zakt, kan het water in de kelder/meterput ook langzaam zakken.