• Huidige Begin
 • Voorbeeldweergave
 • Voltooid
Aanduiding van verplicht veld
Vraagt u de parkeerontheffing aan als bewoner of als bedrijf?

Voorwaarden:

 • U moet bewoner zijn van een pand in de blauwe zone;
 • U moet 18 jaar of ouder zijn en in het bezit van een rijbewijs;
 • U kunt niet over een eigen parkeergelegenheid beschikken;
 • Er worden maximaal twee ontheffingen verleend op één adres;
 • Bewoners van het Hof van Nazareth komen in aanmerking voor een ontheffing.

Voor bedrijven wordt slechts bij hoge uitzondering een ontheffing verleend. Daarbij geldt o.a. het volgende:

 • Uw bedrijf moet gevestigd zijn in de blauwe zone en op dit adres ingeschreven staan in het handelsregister van de Kamer van Koophandel;
 • Uw bedrijf beschikt niet over (voldoende) eigen parkeergelegenheid;
 • Er moet een aantoonbare noodzaak aanwezig zijn om het voertuig in de directe nabijheid van het bedrijf gedurende een langere duur dan de toegestane parkeerduur te parkeren.

Voor bedrijven die in het kader van werkzaamheden een ontheffing nodig hebben:

 • U moet aantonen dat uw bedrijf werkzaamheden uit moet voeren in een blauwe zone;
 • Uw bedrijf is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel;
 • U kunt aantonen dat uw werkzaamheden alleen uitgevoerd kunnen worden door het betreffende voertuig in de blauwe zone te parkeren.
Gegevens aanvrager
Vul hier uw tussenvoegsel in. Bijvoorbeeld: van, van de, van den ...

Geboortedatum

Gegevens voertuig(en)

De gemeente verleent maximaal twee ontheffingen per adres. Op een ontheffing kunt u twee kentekens aangeven, die hiervan gebruik mogen maken. Let op, deze kentekens kunnen dus niet tegelijk op één ontheffing parkeren in de blauwe zone.

Slechts één bestand.
512 MB limiet.
Toegestane types: jpg, jpeg, png, pdf.
Vul hier het kenteken van het eerste voertuig in.
Slechts één bestand.
512 MB limiet.
Toegestane types: jpg, jpeg, png, pdf.
 • Kopie van het kentekenbewijs deel 1b (tenaamstelling) of
 • Bij een lease- auto: kopie van het leasecontract
Wilt u nog een voertuig toevoegen?
Op één ontheffing kunt u twee kentekens aangeven, die hiervan gebruik mogen maken.
Vul hier het kenteken van het tweede voertuig in.
Slechts één bestand.
512 MB limiet.
Toegestane types: jpg, jpeg, png, pdf.
 • Kopie van het kentekenbewijs deel 1b (tenaamstelling) of
 • Bij een lease- auto: kopie van het leasecontract
Wilt u nog een parkeerontheffing toevoegen?
Op één ontheffing kunt u twee kentekens aangeven, die hiervan gebruik mogen maken.
Slechts één bestand.
512 MB limiet.
Toegestane types: jpg, jpeg, png, pdf.
Vul hier het kenteken van het eerste voertuig in.
Slechts één bestand.
512 MB limiet.
Toegestane types: jpg, jpeg, png, pdf.
 • Kopie van het kentekenbewijs deel 1b (tenaamstelling) of
 • Bij een lease- auto: kopie van het leasecontract
Wilt u nog een voertuig toevoegen?
Vul hier het kenteken van het tweede voertuig in.
Slechts één bestand.
512 MB limiet.
Toegestane types: jpg, jpeg, png, pdf.
 • Kopie van het kentekenbewijs deel 1b (tenaamstelling) of
 • Bij een lease- auto: kopie van het leasecontract
Gegevens voertuig
Vul hier het kenteken van het voertuig in.
Slechts één bestand.
512 MB limiet.
Toegestane types: jpg, jpeg, png, pdf.