Week 02 - Heerlijck duurzaam

Duurzaamheid begint bij jezelf

COLUMN: week 02-2019 / Rens de Haas - Raadslid voor De Dorpspartij

Op 4 december jl. was ik aanwezig bij de workshop ‘Duurzaamheid’, georganiseerd door de gemeente. Daar werd de documentaire ‘Before the flood’, met Leonardo di Caprio, getoond. Deze film laat zien welke invloed ons handelen heeft op het ecosysteem van onze aarde. Confronterend als je ziet dat kilometers gletsjers afbreken door de opwarming van de aarde. Kortom een aanrader om de film te kijken!

Terwijl ik zo in gedachten was over de film, mijmerde ik over wat ikzelf en onze gemeente zou kunnen doen om ‘duurzamer’ te leven. Zelf heb ik inmiddels zonnepanelen, een pelletkachel en overal ledlampen. Zo zie je in Gemert-Bakel, door gezamenlijke acties dat het aantal zonnepanelen groeit. Ook de gemeente geeft het goede voorbeeld met zonnepanelen op het gemeentehuis en lantaarnpalen die voorzien zijn van ledlampen.

Het is belangrijk dat de gemeente het goede voorbeeld geeft door de gemeentelijke gebouwen, scholen en sportaccommodaties aan te pakken, zodat ze duurzaam worden. Bij het nieuwe zwembad moet wat mij betreft de duurzaamheid er letterlijk van afspatten. Belangrijk in het kader van duurzaamheid is ook het groen in onze gemeente, ruimte voor groen in de kernen is belangrijk voor de leefbaarheid.

Wat ook bijdraagt aan duurzaamheid is het verminderen van het zwerfafval. Overal waar ik kom zie ik zwerfafval, wat schadelijk is voor het milieu. Ik ben in Japan geweest. In Tokyo (40 miljoen inwoners!) was geen vuiltje te zien op straat. Daar kunnen wij wat van leren; hoe moeilijk is het om je afval mee naar huis te nemen?

Waar het in de workshop niet over ging, is de sociale duurzaamheid. Sociale duurzaamheid gaat over de maatschappelijke verbondenheid, oog hebben voor elkaar. Ik zie in Gemert-Bakel veel actieve inwoners in de dorpsraden en bij andere initiatieven. Laten we ook oog houden voor de zwijgende meerderheid. Onze burgemeester benoemde dat al in zijn toespraak na zijn benoeming. De zwijgende meerderheid zijn de inwoners die zich niet laten horen, maar waar zaken kunnen spelen zoals eenzaamheid en armoede. Zorg voor elkaar is belangrijk, dat kunnen we alleen met elkaar!

Duurzaamheid is een proces, we kunnen nu eenmaal niet alles tegelijk. Dat zou ook niet goed zijn. Innovaties en ontwikkelingen moeten we de tijd geven. Het gaat niet alleen om kosten maar ook om de beste keuzes. Duurzaamheid moet integraal onderdeel uitmaken van beleidsvoornemens in de gemeente. Het belangrijkste is dat we bewust zijn van ons handelen, dat is het begin van een duurzame wereld.

foto Rens de Haas (duurzaam)

meer duurzaamheid >>