Week 15 Heerlijck duurzaam

Toekomstproof

COLUMN: week 15-2019 / Tijmen Jansen - Adviseur duurzaamheid Bureau JREA

De politieke discussie over het klimaat kan u niet zijn ontgaan. Een spel met veel oneliners waarbij vanuit elke politieke hoek vraagtekens opborrelen. Wat is de waarheid rond het klimaat? Dat is niet zo relevant, het gaat erom wat U vindt dat gedaan moet worden om de klimaattransitie te bewerkstelligen.

Dat er een klimaattransitie plaats moet vinden, staat buiten kijf. In de basis wordt dit gefundeerd door wetenschappelijk onderzoek, maar bovenal biedt het kansen en mogelijkheden voor particulieren en bedrijven.

Ik adviseer bedrijven en non-profit organisaties bij het verduurzamen van gebouwen en (bedrijfs)processen. Ik noem dit liever het realiseren van toekomstbestendige huisvesting in een circulaire economie. Dus niet alleen een focus op een energieneutraal gebouw. Maar thema’s zoals circulaire materialen, duurzame mobiliteit, oog voor de ecologie en het realiseren van flexibiliteit zijn onmisbaar om waarde te creëren én te behouden voor uw bedrijf en bedrijfsgebouw.

Mijn visie is dat bedrijven met behulp van toekomstbestendige huisvesting beter voorbereid zijn in een snel veranderende markt. Deze ondernemers en organisaties sta ik graag bij om dat te realiseren. Ik ben lid van de Koploperstafel Duurzaamheid om de gemeente en bedrijven te helpen om gezamenlijk een verduurzamingsslag te maken. In die hoedanigheid wil ik aandacht vragen voor de ‘duurzame’ wetgeving waar bedrijven en organisaties mee te maken krijgen. Vanuit de Wet Milieubeheer worden bedrijven ‘gestimuleerd’ om (gefaseerd) energiebesparende maatregelen te nemen. Dit zijn veelal maatregelen die met een geringe investering een besparing opleveren. Denk aan het isoleren van leidingen en het toepassen van energiezuinige verlichting.

Is deze wetgeving een positieve ontwikkeling? Jazeker, het is een eerste stap om energiebesparende ‘quick wins’ te behalen.

Is er meer mogelijk? Absoluut! Het realiseren van een duurzaam gebouw dient immers een integrale aanpak te zijn. Dit betekent dat zaken zoals het toekomstperspectief van de bestaande huisvesting, mogelijke uitbreiding en bijvoorbeeld het verbeteren en het verduurzamen van bedrijfsprocessen (maakindustrie) onderdeel zijn van een duurzame transitie van uw huisvesting. Hiermee wordt ook de toekomstige financiering zelf op de meest duurzame manier ingezet.

Bij verduurzaming en het realiseren van toekomstbestendige gebouwen en bedrijven gaat het niet om kwantiteit, maar om kwaliteit. Zorg ervoor dat de duurzame maatregel die u neemt een zo groot mogelijke impact heeft op uw bedrijf en (directe) omgeving zoals klanten, bedrijventerrein, gemeente, medewerkers en uzelf. De vraag is niet wat ‘moet’, maar wat ‘kan’ ik doen om op een efficiënte manier met mijn (bedrijfs)gebouw om te gaan.

Tijmen Jansen
 

Plaatje Tijmen Jansen - Duurzaam

meer duurzaamheid >>