Week 34 Heerlijck duurzaam

Vooruit naar onze historie…

COLUMN: week 34-2019 / Wim Kuypers  - Lid werkgroep mobiliteit

Als agrarische bevolking op onze arme zandgronden in De Peel zijn we van nature zuinig met de schaarse middelen waarop onze samenleving en economie gebouwd zijn.
Consumeer niet meer dan je nodig hebt. Hecht waarde aan je grondstoffen, materialen, energie, je persoonlijke contacten in je omgeving. Zo bouw je reserves op voor het moment dat je daar behoefte aan hebt. Het is velen van ons decennia goed gegaan, daarbij hebben we deze uitgangspunten (groten)deels laten verwateren.

Voor onze toekomst, met een langzamerhand overbevolkte aarde en exponentieel gestegen consumptiepatroon is herbezinning nodig. In de energiewereld geldt de “Trias energetica”:

1. Reduceer de vraag
2. Gebruik zoveel mogelijk hernieuwbare bronnen
3. Gebruik pas fossiele brandstoffen waar het (op die locatie) (nu) (nog) niet anders kan

Dus: voorkom verspilling en consumeer niet ondoordacht waardevolle grondstoffen. Kijk naar bruikbare reststromen.
Van oudsher was dit de basis voor de bedrijfsvoering van de agrarische ondernemers in De Peel, inclusief familie- en burenhulp.

Bij de G1000 bijeenkomst in onze gemeente zijn enkele thema’s benoemd, dicht bij de bewoners, die we zelf ter hand kunnen nemen in het kader van een duurzame samenleving. Bewustwording, energie, mobiliteit, circulariteit. Werkgroepen zijn hiermee aan de slag gegaan. Inmiddels worden mooie resultaten zichtbaar in de sectoren gebouwen (gemeente, Goed Wonen, particulieren, bedrijven) en mobiliteit (met o.a. een fiets challenge, e-laadpunten, samen rijden, kleinschalig openbaar en buurt-vervoer). Bewustwording heeft ons daartoe aangezet en verantwoordelijkheidsgevoel en ambitie dagen ons uit om daarin door te gaan.

En dan de economische impact. Onze agrarische basis verandert snel. 1/3 van de bijna 600 agrarische bedrijven van 2005 is verdwenen en de komende 10 jaar verwacht men nog eens een halvering. De bedrijven die door gaan worden anders van karakter, groter, milieuvriendelijker, professioneler, innovatiever en nog kapitaalintensiever en meer specialistisch. Er ontstaat nieuwe bedrijvigheid, andere bedrijfstakken ontwikkelen zich en bedrijven spelen in op nieuwe mogelijkheden. Zoals in onze regio Bavaria, wereldwijd koploper in lage energiebehoefte en circulariteit, R&R, Hyteps, Piggy Power, Van Kessel (van olie naar waterstof).

Op 10 oktober is de “Dag van de duurzaamheid” in Gemert-Bakel. Dan is er in Bakel een workshop over energiereductie (zonnepanelen, isolatie) waarbij ook het doel is kandidaten te vinden die een buurtteam van Buurkracht willen bemannen. Vanuit een dergelijke dorpssamenwerking zullen ook weer nieuwe initiatieven ontstaan die uiteindelijk de basis blijken voor een toekomstbestendige samenleving.

Wim Kuypers


Wim kuypers - Lid werkgroep Mobiliteit

meer duurzaamheid >>