Week 42 - Heerlijck duurzaam

COLUMN: week 42-2018 / Arn Bressers - Directeur Commanderij College

Heerlijck duurzaam leren en leven

Hoe maken we onze leerlingen bewust van het belang van duurzaamheid? Dat is binnen het onderwijs een belangrijke vraag die we ons als docenten en medewerkers regelmatig stellen. Duurzaamheid kunnen toepassen in je leven, begint immers met bewustwording.

Als ik naar mezelf kijk, ben ik me nog meer bewust geworden van het welzijn van onze planeet toen mijn kinderen zijn geboren. Je wilt ze een goede basis voor de toekomst bieden. Het opvoeden is al een hele klus maar ik besef me steeds vaker dat alleen opvoeden niet meer genoeg is. Als onze leefomgeving dusdanig verslechtert, dan is er voor mijn kinderen geen mooie toekomst. Ook in de opvoeding moet ik er iets mee, zodat mijn kinderen zich ervan bewust zijn dat we zuinig moeten zijn op onze aarde. Dat het niet vanzelfsprekend is dat we schone lucht hebben, dat het beter is om spullen te repareren dan ze weg te gooien en dat de natuur een groot goed is. Pas dan kunnen ook hun kinderen weer een gezonde toekomst tegemoetzien.

En zo zie ik dit ook voor onze leerlingen. Het is de maatschappelijke opdracht voor ons als Commanderij College om ze te laten zien hoe de wereld eruitziet en wat voor drastische veranderingen er gaande zijn. Ze bewust te laten worden dat we allemaal onderdeel zijn van die veranderingen. De complexiteit is groot. Daarom besteden we er in verschillende vakken aandacht aan. We hebben het bijvoorbeeld over brandstoffen, circulaire economie, klimaatverandering, de draagkracht van de aarde en de rol van mens hierin. Maar ook over welvaart in enge en ruime zin. Het niet belasten van komende generaties door gedragingen van nu. Een belangrijk leerdoel hierin is bewustwording creëren. Hoeveel mobiele telefoons heb jij de laatste tien jaar gehad en waar denk je dat die zijn gebleven? Wat betekent het voor het milieu als je een goedkope spijkerbroek aanschaft bij de Primark die vanuit India naar Nederland is verscheept?

Er zit ook een groot sociaal deel in duurzaamheid. In de samenleving van Gemert-Bakel staat inclusiviteit voorop. Dat streven we als school ook na. Gelijke kansen voor alle kinderen, ongeacht de sociaal economische omstandigheden. Maar ook duurzaam leren vinden we als Commanderij College belangrijk. We willen dat kinderen op persoonlijk vlak groeien en bloeien. Ontdekken wie ze zijn, zich ontwikkelen en klaar zijn voor de maatschappij, voor alles wat er van hen gevraagd wordt. Op die manier wordt er begrip, inzicht en beleving ontwikkeld voor de lange termijn. Zodat het duurzaam leren en leven ook doorgaat na het Commanderij College.

Arn Bressers

foto Duurzaam Arn Bressers

meer duurzaamheid >>