Werken aan het behoud van natuurgebied de ‘Oude Zuth’

23 januari 2024
Inwoners

Aan de Hekker in Milheeze ligt het deels verlandde Ven, de ‘Oude Zuth’. Dit natuurgebied bestaat uit bos, deels verlandde vennen en verschillende poelen en vormt het leefgebied voor een grote verscheidenheid aan soorten, zoals libellen, kikkers, padden, salamanders, dassen, eekhoorns en een grote variatie aan vogels en moerasplanten.

Zonder beheer zou het hele ven dichtgroeien waardoor de variatie in het gebied verloren zal gaan en verschillende dieren en planten hun leefgebied verliezen. Daarom zijn er in de afgelopen maanden werkzaamheden uitgevoerd om het vengebied open te houden. Bomen en struiken langs de oevers van het ven en op de verschillende eilandjes in het gebied zijn verwijderd waardoor er weer zonlicht op de oevers, het ven en de poelen kan komen.

Komende periode zullen rasters worden geplaatst zodat we een deel van het gebied kunnen laten begrazen door schapen. Deze dieren zorgen ervoor dat dit deel open blijft en eten bovendien de ongewenste soorten zoals Japanse duizendknoop en reuzenberenklauw die hier groeien.