Wet Inburgering, algemene informatie

U moet laten zien dat u genoeg weet van Nederland. Dat u de Nederlandse taal kent. En dat u weet hoe het leven in Nederland gaat. U kunt dit laten zien met het inburgeringsdiploma.

U hebt 3 jaar om in te burgeren. Deze 3 jaar is de inburgeringstermijn. De inburgeringstermijn begint als u van de IND een verblijfsvergunning krijgt.

U moet zelf inburgeren. Zelf leren en zelf hulp zoeken. En zelf het inburgeringsexamen regelen. Weet u niet genoeg over de Nederlandse taal? Of weet u niet genoeg over het leven in Nederland? Dan kunt u een inburgeringscursus doen. U moet zelf een inburgeringscursus zoeken.

De gemeente ondersteunt in de vorm van maatschappelijke begeleiding. Deze kunt u via de website van Lumens aanvragen.

Hoe werkt het?

Op de website van DUO vindt u meer informatie over lenen.

Wat heeft u nodig?

Voor vragen over het inburgeringsexamen kunt u terecht bij de Informatie en Beheer Groep via telefoonnummer 050-599 9600 of op de website van DUO.

Wat kost het?

De inburgeringscursus en het inburgeringsexamen kosten geld. Dat geld kunt u lenen bij DUO. U krijgt het geld niet zelf. DUO betaalt het geld aan de instelling waar u de inburgeringscursus doet. U mag geld lenen zolang u inburgeringsplichtig bent. En u mag maximaal € 5.000 of maximaal € 10.000 lenen bij DUO (afhankelijk van uw persoonlijke situatie). Doet u een alfabetiseringscursus, een NT2-opleiding of NT2-examen? Dan mag u ook lenen. Op de website van DUO vindt u meer informatie over lenen.

Goed om te weten

Volgens de wet inburgering moet u in 3 jaar voor uw inburgeringsexamen geslaagd zijn.

Tips en aandachtspunten:

U moet binnen 3 jaar inburgeren. Doet u er langer over? Dan bekijkt DUO of u genoeg hebt gedaan om op tijd uw inburgeringsdiploma te halen.

Te laat, maar wel uw best gedaan

Bent u ziek geweest? Of hebt u wel goed u best gedaan om in te burgeren? Maar u hebt het diploma nog niet gehaald? Dan krijgt u maximaal 2 jaar extra de tijd om uw inburgeringsdiploma te halen. U kunt de extra tijd aanvragen met het formulier Verlenging inburgeringstermijn.

Gesprek

Vindt DUO dat u niet genoeg hebt gedaan? Dan stuurt DUO u een brief. U kunt dan een gesprek aanvragen. Een gesprek om te vertellen waarom u te laat bent. Vindt DUO na het gesprek dat u toch genoeg uw best hebt gedaan? Dan krijgt u maximaal 2 jaar extra om uw inburgeringsdiploma te halen.

Een boete

Vindt DUO na het gesprek dat u niet genoeg hebt gedaan? Of hebt u geen gesprek aangevraagd? Dan krijgt u een boete. Deze boete is minimaal € 250,- en maximaal € 1250,-. U krijgt wel maximaal 2 jaar extra om uw inburgeringsdiploma te halen.

Wetgeving:

Wet Inburgering