Luchtfoto van het centrum van Gemert met daarop het Riddelplein en het Kasteel

Wijzigingsplannen 2023

10 juli 2023
Inwoners

Nieuwe veegronde en wijzigingsplannen 2023

We zijn in Gemert-Bakel aan de slag om de woningbouw te versnellen. Hiervoor hebben we prioriteit gesteld aan de grote woningbouwprojecten. Dat had eerder tot gevolg dat we geen herzieningsronde bestemmingsplannen, ook wel de veegronde genoemd, meer konden doen in 2022. Omdat de invoering van de Omgevingswet van 1 juli 2023 naar 1 januari 2024 verschoven is, is er nog een laatste veegronde georganiseerd. Het indienen van een plan hiervoor is niet meer mogelijk.

Om een bepaalde flexibiliteit in een bestemmingsplan in te bouwen, heeft de Gemeenteraad in de bestemmingsplannen bevoegdheden voor Burgemeester en Wethouders (met daarbij horende regels) opgenomen (artikel 3.6 Wet ruimtelijke ordening). Deze plannen worden wijzigings- of uitwerkingsplannen genoemd. Voor het wijzigen of uitwerken van een bestemmingsplan is het de verplichting dat het ontwerp wijzigings- of uitwerkingsplan voor 1 januari 2024 ter inzage wordt gelegd. Initiatiefnemers kunnen een volledig wijzigingsplan of uitwerkingsplan, inclusief de noodzakelijke onderzoeken, indienen voor 24 juli 2023.