Wil je volgend jaar gaan (ver)bouwen?

05 december 2023
Inwoners

Tip: Schakel op tijd een kwaliteitsborger in, als dit voor jouw bouwplan nodig is.

Vanaf 1 januari 2024 gelden de Omgevingswet én de Wet kwaliteitsborging voor bouwen (Wkb). Volgens de Wkb moet je vanaf 2024 zelf een kwaliteitsborger inschakelen voor zowel nieuwbouw als voor verbouwingen van bouwwerken met een laag risicoprofiel, zoals eengezinswoningen en eenvoudige bedrijfspanden. Dit zijn zogenaamde bouwwerken in gevolgklasse 1. Een kwaliteitsborger is onafhankelijk en toetst of het bouwplan aan de regels voldoet. Zonder kwaliteitsborger kun je geen bouwmelding doen. Ook mag je dan niet beginnen met (ver-)bouwen. 

Lees meer over de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging voor bouwen op de algemene webpagina over dit onderwerp.