Wmo vragenlijst

U heeft een brief ontvangen waarin we u vragen een vragenlijst over de individuele Wmo-voorziening in te vullen. Ga hier naar de Wmo vragenlijst. Alvast bedankt voor uw digitale deelname! 

De vragenlijst bestaat uit elf vragen. Meedoen kost 3-5 minuten van uw tijd. Alle antwoorden verwerken wij anoniem. Meedoen kan tot 22 mei 2018. 

Verder verbeteren
Wat ging goed en wat kon beter? Met uw ervaring en die van vele andere cliënten kunnen wij de Wmo-ondersteuning in Gemert-Bakel verbeteren. 

Heeft u geen vragenlijst ontvangen maar wilt u wel uw mening en ervaring over een individuele Wmo-voorziening delen? Mail dan naar gemeente@gemert-bakel.nl.


Oproep: inwonerspanel
Wilt u vaker uw mening geven over bepaalde thema's op het gebied van wonen, welzijn en (jeugd)zorg? Meld u dan aan op www.inwonerspanelsociaaldomein.nl. Dat is een initiatief van de Adviesgroep Sociaal Domein dat wij ondersteunen.