Aan het werk voor gevarieerde bosranden met meer biodiversiteit

06 februari 2024
Inwoners

Bosrandenproject in gemeente Gemert-Bakel

Op verschillende plekken in onze gemeente is deze winter gewerkt aan meer gevarieerde bosranden. Door het verwijderen van voornamelijk Amerikaanse Eiken en grove Dennen in deze randen is ruimte gemaakt voor een geleidelijke overgang van het bos (kern) naar struiken (mantel) en kruiden (zoom). Na het verwijderen van een deel van de bomen in deze bosranden zijn verschillende soorten inheemse struiken aangeplant en worden inheemse kruiden ingezaaid.

Een geleidelijke en glooiende overgang van het bos naar open ruimte verhoogt de biodiversiteit. Dieren zoals vlinders, wilde bijen en andere insecten, amfibieën en reptielen en vogels profiteren van een bosrand met meer variatie in open ruimtes en dichte begroeiingen en de verschillende soorten struiken en kruiden die in deze randen een plekje vinden. 

Van bomen die vanwege veiligheidsreden gekapt moesten worden in de gemeente, zijn planken gezaagd in de zagerij van het Boerenbondsmuseum in Gemert. Vrijwilligers van IVN Gemert-Bakel hebben er vervolgens mooie nestkasten van gemaakt! Deze nestaksten krijgen samen met verschillende vleermuiskasten nu weer een plek in de nieuwe bosranden en bieden een rust- en broedplaats voor verschillende soorten vogels en vleermuizen!