Actualisatie redengevende omschrijving Gemeentelijke Monumenten en Beschermde Beeldbepalende Panden

04 juni 2024
Inwoners

In het verleden zijn door de gemeente gemeentelijke monumenten en beschermde beeldbepalende panden aangewezen. Dit zijn panden die van lokaal of regionaal belang zijn vanwege hun schoonheid, betekenis voor de wetenschap of cultuurhistorische waarden. Deze lijst is in het verleden opgesteld met de hulp van de heemkundekringen en experts. Deze panden zijn beschermd door zowel de Erfgoedwet als de erfgoedverordening van de gemeente Gemert-Bakel. 

Voor de panden zijn bij de aanwijzing als gemeentelijk monument zogenaamde ‘redengevende omschrijvingen’ opgesteld. In deze omschrijving staat benoemd wat er belangrijk/bijzonder is aan het pand. Met het ingaan van de Omgevingswet per 1 januari 2024 dienen deze omschrijvingen te worden gekoppeld aan het omgevingsplan (vroegere bestemmingsplan). De gemeente vindt het daarom waardevol om, vóórdat deze worden gekoppeld aan het omgevingsplan, de omschrijvingen te actualiseren naar de huidige maatstaven. Dit zorgt ervoor dat het ruimtelijk en erfgoedbeleid van de gemeente wordt verbeterd en de gemeente voldoet aan de regels die door het Rijk zijn gesteld in de Omgevingswet. 

Voor het actualiseren van de beschrijvingen heeft de gemeente opdracht verleend aan Monumentenhuis Brabant. Voor de gemeentelijke monumenten zullen zij contact opnemen met de eigenaren/bewoners om een afspraak te maken om de panden van binnen en van buiten te fotograferen. De beschermde beeldbepalende panden zullen op locatie van buiten worden gefotografeerd, hiervoor is geen afspraak nodig. Alle eigenaren/bewoners zullen hiervan vooraf ook een brief ontvangen. Nadat het pand is gefotografeerd, zal het fotomateriaal worden voorzien van een nieuwe omschrijving. Deze beschrijvingen zorgen voor een actueel en duidelijk beeld.